Popis projektu

Finančné prostriedky v rámci Technickej pomoci IROP využije SO pre IROP Hlavného mesta SR Bratislava na zabezpečenie administratívnych kapacít na realizáciu činností a funkcií súvisiacich s implementáciou IROP. V súlade s oprávnenými výdavkami výzvy budú prostriedky použité na refundáciu miezd administratívnych kapacít za roky 2017 a 2018.

Cieľom projektu je zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov SO pre IROP Hlavného mesta SR Bratislava.

Merateľné ukazovateľe projektu:

Priemerný počet refundovaných AK - 4,57 FTE

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2017 - 01.09.2018
Celková suma
126,840 €
Vlastné zdroje
6,342 €
Vyčerpané z projektu
126,840 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Personálne zabezpečenie - zamestnanci S…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
01.08.2017
Plánovaný koniec
01.09.2018
Skutočný koniec
30.09.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných zasadnutí výborov, pracovných skupín a komisií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Priemerný počet refundovaných AK
Hodnota
4,62 (FTE)
Cieľ
4,57 (FTE)
Naposledy aktualizované
09.11.2018
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

sumár mzdy

sumár mzdy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
126,840 €
Schválené na preplatenie
126,840 €
Realizácia
09.10.2018
Názov IČO
Názov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO
00603481
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.