Popis projektu

Projekt Financovanie materiálno-technického vybavenia VA v rámci implementácie OPVaI na roky 2018 - 2019 je projektom technickej pomoci VA v rámci OP Výskum a inovácie. Cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie OP Výskum a inovácie prostredníctvom aktivít zameraných na zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov VA participujúcich na implementácii, riadení a monitorovaní OPVaI vrátane výdavkov týkajúcich sa ukončovania OP Výskum a vývoj, nakoľko je možné v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.1303/2013, článku "technická pomoc členských štátov" využiť prostriedky aj na ukončovanie pomoci z PO 2007- 2013.

Viac
Subjekt
Výskumná agentúra
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.12.2019
Celková suma
1,450,595 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,294,388 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 2 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Aktivita 1 - Materiálno-technické zabez…
Typ
Mat.-tech. zabezp. …
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
100,0 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
05.03.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nájomné 4 - 6/2018

Nájomné 4 - 6/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,192 €
Schválené na preplatenie
138,192 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 4 - 6/2018

Nájomné 4 - 6/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,401 €
Schválené na preplatenie
8,401 €
Realizácia
-
Názov

Nájomné 1 - 3/2018

Nájomné 1 - 3/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,008 €
Schválené na preplatenie
138,008 €
Realizácia
22.01.2018
Názov

Nájomné 1 - 3/2018

Nájomné 1 - 3/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,387 €
Schválené na preplatenie
8,387 €
Realizácia
22.01.2018
Názov

Nájomné 7 - 9/2018

Nájomné 7 - 9/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,645 €
Schválené na preplatenie
137,645 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

Nájomné 7 - 9/2018

Nájomné 7 - 9/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,367 €
Schválené na preplatenie
8,367 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

Strážna služba 4/2018

Strážna služba 4/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,363 €
Schválené na preplatenie
2,363 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

Strážna služba 4/2018

Strážna služba 4/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
144 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

Strážna služba 3/2018

Strážna služba 3/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,436 €
Schválené na preplatenie
2,436 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Strážna služba 3/2018

Strážna služba 3/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Strážna služba 2/2018

Strážna služba 2/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,199 €
Schválené na preplatenie
2,199 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Strážna služba 2/2018

Strážna služba 2/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
134 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Strážna služba 1/2018

Strážna služba 1/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
2,438 €
Realizácia
27.02.2018
Názov

Strážna služba 1/2018

Strážna služba 1/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
27.02.2018
Názov

Strážna služba 5/2018

Strážna služba 5/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,437 €
Schválené na preplatenie
2,437 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Strážna služba 5/2018

Strážna služba 5/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Strážna služba 6/2018

Strážna služba 6/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,362 €
Schválené na preplatenie
2,362 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

Strážna služba 6/2018

Strážna služba 6/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

Strážna služba 7/2018

Strážna služba 7/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,428 €
Schválené na preplatenie
2,428 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Strážna služba 7/2018

Strážna služba 7/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

Strážna služba 8/2018

Strážna služba 8/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,428 €
Schválené na preplatenie
2,428 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Strážna služba 8/2018

Strážna služba 8/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Dodávka tepla 1/2018

Dodávka tepla 1/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,965 €
Schválené na preplatenie
2,965 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

Dodávka tepla 1/2018

Dodávka tepla 1/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
21.02.2018
Názov

Dodávka tepla 2/2018

Dodávka tepla 2/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,204 €
Schválené na preplatenie
3,204 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Dodávka tepla 2/2018

Dodávka tepla 2/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Dodávka tepla 3/2018

Dodávka tepla 3/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

Dodávka tepla 3/2018

Dodávka tepla 3/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,963 €
Schválené na preplatenie
2,963 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

Dodávka tepla 4/2018

Dodávka tepla 4/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Dodávka tepla 4/2018

Dodávka tepla 4/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
23.05.2018
Názov

Dodávka tepla 5/2018

Dodávka tepla 5/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
20.06.2018
Názov

Dodávka tepla 5/2018

Dodávka tepla 5/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
7 €
Realizácia
20.06.2018
Názov

Dodávka tepla 6/2018

Dodávka tepla 6/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Dodávka tepla 6/2018

Dodávka tepla 6/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
23.07.2018
Názov

Dodávka tepla 7/2018

Dodávka tepla 7/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
106 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

Dodávka tepla 7/2018

Dodávka tepla 7/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

Dodávka tepla 8/2018

Dodávka tepla 8/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Dodávka tepla 8/2018

Dodávka tepla 8/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
98 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Dodávka tepla 9/2018

Dodávka tepla 9/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
388 €
Schválené na preplatenie
388 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

Dodávka tepla 9/2018

Dodávka tepla 9/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
24 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

Elektrická energia 3/2018

Elektrická energia 3/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,353 €
Schválené na preplatenie
2,353 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Elektrická energia 3/2018

Elektrická energia 3/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Elektrická energia 4/2018

Elektrická energia 4/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,420 €
Schválené na preplatenie
2,420 €
Realizácia
05.06.2018
Názov

Elektrická energia 4/2018

Elektrická energia 4/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
05.06.2018
Názov

Elektrická energia 5/2018

Elektrická energia 5/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,444 €
Schválené na preplatenie
2,444 €
Realizácia
26.06.2018
Názov

Elektrická energia 5/2018

Elektrická energia 5/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
149 €
Realizácia
26.06.2018
Názov

Elektrická energia 6/2018

Elektrická energia 6/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,623 €
Schválené na preplatenie
2,623 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Elektrická energia 6/2018

Elektrická energia 6/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159 €
Schválené na preplatenie
159 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Elektrická energia 7/2018

Elektrická energia 7/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,690 €
Schválené na preplatenie
2,690 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

Elektrická energia 7/2018

Elektrická energia 7/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
20.08.2018
Názov

Elektrická energia 8/2018

Elektrická energia 8/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,015 €
Schválené na preplatenie
3,015 €
Realizácia
18.09.2018
Názov

Elektrická energia 8/2018

Elektrická energia 8/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
18.09.2018
Názov

Elektrická energia 9/2018

Elektrická energia 9/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,418 €
Schválené na preplatenie
2,418 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

Elektrická energia 9/2018

Elektrická energia 9/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147 €
Schválené na preplatenie
147 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

Upratovacie služby 1/2018

Upratovacie služby 1/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
918 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Upratovacie služby 1/2018

Upratovacie služby 1/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
22.02.2018
Názov

Upratovacie služby 2/2018

Upratovacie služby 2/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
917 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Upratovacie služby 2/2018

Upratovacie služby 2/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
28.03.2018
Názov

Upratovacie služby 3/2018

Upratovacie služby 3/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Upratovacie služby 3/2018

Upratovacie služby 3/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
918 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Upratovacie služby 4/2018

Upratovacie služby 4/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

Upratovacie služby 4/2018

Upratovacie služby 4/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

Upratovacie služby 5/2018

Upratovacie služby 5/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
24.07.2018
Názov

Upratovacie služby 5/2018

Upratovacie služby 5/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
918 €
Realizácia
24.07.2018
Názov

Upratovacie služby 6/2018

Upratovacie služby 6/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

Upratovacie služby 6/2018

Upratovacie služby 6/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
25.07.2018
Názov

Upratovacie služby 7/2018

Upratovacie služby 7/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
914 €
Realizácia
05.09.2018
Názov

Upratovacie služby 7/2018

Upratovacie služby 7/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
05.09.2018
Názov

Upratovacie služby 8/2018

Upratovacie služby 8/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
914 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Upratovacie služby 8/2018

Upratovacie služby 8/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

Nájomné 10 - 12/2018

Nájomné 10 - 12/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,167 €
Schválené na preplatenie
138,162 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Nájomné 10 - 12/2018

Nájomné 10 - 12/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,397 €
Schválené na preplatenie
8,397 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 1/18

Prenájom MF zariadení 1/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 1/18

Prenájom MF zariadení 1/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 2/18

Prenájom MF zariadení 2/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
642 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 2/18

Prenájom MF zariadení 2/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 3/18

Prenájom MF zariadení 3/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585 €
Schválené na preplatenie
585 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 3/18

Prenájom MF zariadení 3/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 4/18

Prenájom MF zariadení 4/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
16.05.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 4/18

Prenájom MF zariadení 4/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
16.05.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 5/18

Prenájom MF zariadení 5/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 5/18

Prenájom MF zariadení 5/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 6/18

Prenájom MF zariadení 6/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
589 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 6/18

Prenájom MF zariadení 6/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
26.07.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 7/18

Prenájom MF zariadení 7/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 7/18

Prenájom MF zariadení 7/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 8/18

Prenájom MF zariadení 8/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 8/18

Prenájom MF zariadení 8/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
20.09.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 9/18

Prenájom MF zariadení 9/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 9/18

Prenájom MF zariadení 9/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
563 €
Realizácia
23.10.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 10/18

Prenájom MF zariadení 10/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 10/18

Prenájom MF zariadení 10/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 11/18

Prenájom MF zariadení 11/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 11/18

Prenájom MF zariadení 11/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Prenájom MF zariadení 12/18

Prenájom MF zariadení 12/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
564 €
Realizácia
24.01.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 12/18

Prenájom MF zariadení 12/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
24.01.2019
Názov

Upratovacie služby 9/18

Upratovacie služby 9/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
917 €
Schválené na preplatenie
917 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Upratovacie služby 9/18

Upratovacie služby 9/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Upratovacie služby 10/18

Upratovacie služby 10/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Upratovacie služby 10/18

Upratovacie služby 10/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

Upratovacie služby 11/18

Upratovacie služby 11/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
918 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Upratovacie služby 11/18

Upratovacie služby 11/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Elektrická energia 10/2018

Elektrická energia 10/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,573 €
Schválené na preplatenie
2,573 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Elektrická energia 10/2018

Elektrická energia 10/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
21.11.2018
Názov

Elektrická energia 11/2018

Elektrická energia 11/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,480 €
Schválené na preplatenie
2,480 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Elektrická energia 11/2018

Elektrická energia 11/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Elektrická energia 12/2018

Elektrická energia 12/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
2,407 €
Realizácia
21.01.2019
Názov

Elektrická energia 12/2018

Elektrická energia 12/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
21.01.2019
Názov

Strážna a informačná služba 26.11.-30.11.2018

Strážna a informačná služba 26.11.-30.11.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
849 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Strážna a informačná služba 26.11.-30.11.2018

Strážna a informačná služba 26.11.-30.11.2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
27.12.2018
Názov

Strážna a informačná služba 12/2018

Strážna a informačná služba 12/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
29.01.2019
Názov

Strážna a informačná služba 12/2018

Strážna a informačná služba 12/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,257 €
Schválené na preplatenie
5,257 €
Realizácia
29.01.2019
Názov

Upratovacie služby 12/18

Upratovacie služby 12/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
56 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Upratovacie služby 12/18

Upratovacie služby 12/18

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
918 €
Realizácia
25.01.2019
Názov

Dodávka tepla 12/2018

Dodávka tepla 12/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Dodávka tepla 12/2018

Dodávka tepla 12/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,668 €
Schválené na preplatenie
2,668 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

Dodávka tepla 11/2018

Dodávka tepla 11/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,941 €
Schválené na preplatenie
2,941 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Dodávka tepla 11/2018

Dodávka tepla 11/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

Dodávka tepla 10/2018

Dodávka tepla 10/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,364 €
Schválené na preplatenie
1,364 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Dodávka tepla 10/2018

Dodávka tepla 10/2018

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
83 €
Realizácia
23.11.2018
Názov

Elektrická energia 1/2019

Elektrická energia 1/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

Elektrická energia 1/2019

Elektrická energia 1/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,385 €
Schválené na preplatenie
2,385 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

Elektrická energia 2/2019

Elektrická energia 2/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Elektrická energia 2/2019

Elektrická energia 2/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,501 €
Schválené na preplatenie
2,501 €
Realizácia
18.03.2019
Názov

Nájom 1-3/2019

Nájomné 1-3/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,397 €
Schválené na preplatenie
8,397 €
Realizácia
24.01.2019
Názov

Nájom 1-3/2019

Nájomné 1-3/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,138 €
Schválené na preplatenie
138,138 €
Realizácia
24.01.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 1/2019

Prenájom MF zariadení 1/19

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 1/2019

Prenájom MF zariadení 1/19

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 2/2019

Prenájom MF zariadení 2/19

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
19.03.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 2/2019

Prenájom MF zariadení 2/19

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
19.03.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 3/2019

Prenájom MF zariadení 3/19

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
562 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 3/2019

Prenájom MF zariadení 3/19

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 4/2019

Prenájom MF zariadení 4/19

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
21.05.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 4/2019

Prenájom MF zariadení 4/19

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
21.05.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 5/2019

Prenájom MF zariadení 5/19

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 5/2019

Prenájom MF zariadení 5/19

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
620 €
Schválené na preplatenie
620 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 6/2019

Prenájom MF zariadení 6/19

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 6/2019

Prenájom MF zariadení 6/19

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Nájomné 4-6/2019

Nájomné 4-6/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,381 €
Schválené na preplatenie
138,381 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Nájomné 4-6/2019

Nájomné 4-6/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,411 €
Schválené na preplatenie
8,411 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Strážna služba 1/2019

Strážna služba 1/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
14.02.2019
Názov

Strážna služba 1/2019

Strážna služba 1/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,267 €
Schválené na preplatenie
5,267 €
Realizácia
14.02.2019
Názov

Strážna služba 2/2019

Strážna služba 2/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Strážna služba 2/2019

Strážna služba 2/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,760 €
Schválené na preplatenie
4,760 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

Strážna služba 3/2019

Strážna služba 3/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,607 €
Schválené na preplatenie
3,607 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Strážna služba 3/2019

Strážna služba 3/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
17.04.2019
Názov

Nájom 7-9/2019

Nájomné 7-9/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,406 €
Schválené na preplatenie
8,406 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Nájom 7-9/2019

Nájomné 7-9/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,361 €
Schválené na preplatenie
138,361 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Implementačné práce automatizovanej správy registratúry

Implementačné práce automatizovanej správy registratúry

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
4,112 €
Schválené na preplatenie
4,112 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Implementačné práce automatizovanej správy registratúry

Implementačné práce automatizovanej správy registratúry

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
DWC Slovakia a.s.
Žiadaná suma
67,651 €
Schválené na preplatenie
67,651 €
Realizácia
23.12.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 7/2019

Prenájom MF zariadení 7/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 7/2019

Prenájom MF zariadení 7/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 8/2019

Prenájom MF zariadení 8/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 8/2019

Prenájom MF zariadení 8/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
17.09.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 9/2019

Prenájom MF zariadení 9/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 9/2019

Prenájom MF zariadení 9/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 10/2019

Prenájom MF zariadení 10/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 10/2019

Prenájom MF zariadení 10/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
802 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 11/2019

Prenájom MF zariadení 11/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

Prenájom MF zariadení 11/2019

Prenájom MF zariadení 11/2019

Vlastník dokladu
Výskumná agentúra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
12.12.2019
Názov IČO
Názov
DWC Slovakia a.s.
IČO
35918501
Názov
RICOH Slovakia s.r.o.
IČO
31331785
Názov
Bratislavská teplárenská a.s.
IČO
35823542
Názov
DKFB PLUS s.r.o.
IČO
44626975
Názov
Korporátne služby s.r.o.
IČO
50490273
Názov
Váš Komfort s. r. o.
IČO
46326138
Názov
Energie2, a.s.
IČO
46113177
Názov
SBS RADOS, s.r.o.
IČO
50864939
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.