Popis projektu

je obec na Slovensku v okrese Komárno. Prvýkrát sa spomína v roku 1264 v listine Bela IV.ako Oucha. Pozoruhodnosťami sú: kalvínsky kostol, tri kaplnky, zachovalé kúrie, pamätníky a domy s trstinovou strechou. Blízko je aj prírodná rezervácia Dropie. Obec má rozvinuté poľnohospodárstvo, spracovateľský priemysel a infraštruktúru. Je rodiskom, resp. pôsobiskom významných osobností, ktoré sú pochované na miestnych cintorínoch. 

Viac
Subjekt
Obec Zemianska Olča
Miesta realizácie
Zemianska Olča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2018 - 01.09.2018
Celková suma
366,919 €
Vlastné zdroje
18,346 €
Vyčerpané z projektu
358,043 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
25.04.2018
Plánovaný koniec
01.09.2018
Skutočný koniec
03.09.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2016
Skutočný začiatok
21.11.2016
Plánovaný koniec
01.09.2018
Skutočný koniec
30.09.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
88,681 (t ekviv. CO2)
Cieľ
36,47 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
16,8913 (Kg/rok)
Cieľ
13,17 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
84,2614 (Kg/rok)
Cieľ
65,64 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
101,724 (Kg/rok)
Cieľ
80,87 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1528,22 (m2)
Cieľ
1528,22 (m2)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
244,092 (MWh/rok)
Cieľ
244,092 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
166868,4627 (kWh/rok)
Cieľ
165962,3124 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,016 (MW)
Cieľ
0,016 (MW)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,016 (MWt)
Cieľ
0,016 (MWt)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
20,64 (MWh/rok)
Cieľ
20,64 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
67,592 (MWh/rok)
Cieľ
89,8099 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
176500,0 (kWh/rok)
Cieľ
154282,063 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
183386,4 (kWh/rok)
Cieľ
177731,986 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.02.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Realizované stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" podľa priloženého súpisu vykonaných prác v zmysle Zmluvy o dielo č. 5/2018 v mesiaci august 2018.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281,661 €
Schválené na preplatenie
281,661 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

Realizované stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" podľa priloženého súpisu vykonaných prác v zmysle Zmluvy o dielo č. 5/2018 v mesiaci august 2018.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
281,661 €
Schválené na preplatenie
281,661 €
Realizácia
-
Názov

Realizované stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" podľa priloženého súpisu vykonaných prác v mesiaci september 2018.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,005 €
Schválené na preplatenie
58,005 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Realizované stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" podľa priloženého súpisu vykonaných prác v mesiaci september 2018.

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,005 €
Schválené na preplatenie
58,005 €
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozoru na základe zmluvy o dielo zo dňa 30.12.2016 a dodatku č.1 zo dňa 28.6.2018 na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ"

FAKTÚRA - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,800 €
Schválené na preplatenie
6,800 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

činnosti súvisiace s implementáciou projektu - externý manažment s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy"

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
PROJEKTSERVIS, s.r.o.
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
4,500 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

na záklede zmluvy o dielo - činnosti súvisiace s implementáciou projektu - externý manažment s názvom !Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy" Čl.4 bod 1. 50%

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
PROJEKTSERVIS, s.r.o.
Žiadaná suma
4,500 €
Schválené na preplatenie
4,500 €
Realizácia
04.01.2018
Názov

Realizované stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy" podľa priloženého súpisu vykonaných prác v zmysle Zmluvy o dielo č. 5/2018

FAKTÚRA-DAŇOVÝ DOKLAD

Vlastník dokladu
Obec Zemianska Olča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,576 €
Schválené na preplatenie
2,576 €
Realizácia
14.12.2018
Názov IČO
Názov
PROJEKTSERVIS, s.r.o.
IČO
36557510
Názov
DARTON s.r.o.
IČO
44820551
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.