Popis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia budovy školy -  Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce v elokovonom pracovisku v Palárikove. Stavebné úpravy sú vykonávané za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Budova je umiestnená na parcele č. 708/5 nachádzajúcej sa v katastrálnom území obce Palárikovo. Budova od jej postavenia slúži pre potreby školy. Podlahová plocha objektu je 941,49 m2 a vykurovaný objem podlaží je 3059,84 m3.

Zateplením obvodového plášťa, zateplením podstrešného priestoru, výmenou otvorových konštrukcií, rekonštrukciou vykurovacej sústavy a výmenou tepelného zdroja ako aj výmenou osvetlenia by sa malo dosiahnuť hlavne zlepšenie tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa a výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy. Druhotnou funkciou obnovy zlepšenie architektonickej a estetickej stránky objektu. Po zrealizovaní projektu dôjde k zníženiu konečnej spotreby energie objektu o 79200 kWh/rok a budova, pôvodne energetickej triedy "C" bude zaradená do triedy "A1". Plánovaná úspora energie oproti súčasnému stavu bude 55,8%. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu ultranízkoenergetických budov a k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Miesta realizácie
Palárikovo
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2017 - 01.10.2020
Celková suma
245,438 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
17.08.2017
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
19.10.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
13.02.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
19.10.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
18,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
13,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
87900,67 (kWh/rok)
Cieľ
91324,53 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
109860,2314 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0011 (MW)
Cieľ
0,0011 (MW)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0011 (MWe)
Cieľ
0,0011 (MWe)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,08 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
13,85 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
964,15 (m2)
Cieľ
941,49 (m2)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
64,8015 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
160,04 (MWh/rok)
Cieľ
160,04 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
95238,5276 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Publikovanie článku o projekte

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Publikovanie článku o projekte

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetický certifikát

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Energetický certifikát

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Energetický audit

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce

Suma celkom
274,878 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Odborné učilište internátne, Námestie sv. Ladislava 1791/14, Mojmírovce

Suma celkom
240,093 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
240,093 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
Nicolson, s.r.o.
IČO
46068325
Názov
FORA-STAV, s.r.o.
IČO
36673749
Názov
PROGETTO, s.r.o.
IČO
36552291
Názov
Nicolson, s.r.o.
IČO
46068325
Názov
FK Real s.r.o.
IČO
36555924
Názov
QECC - REAL, s. r. o.
IČO
46883959
Názov
Ing. Dušan Ondrejka - PRONSTAV
IČO
22679928
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.