Popis projektu

Budova spojenej školy internátnej sa nachádza v meste Trebišov, katastrálne územie Trebišov, ulica Poľná 1 na parcele C-KN 2446/1 a 2446/6, okres Trebišov, Košický kraj.Budova bola postavená v 90 - tych rokoch minulého storočia. Na prízemí sa nachádza zázemie školy. Na II.NP a III.NP sú učebne a riaditeľňa. Na IV.NP a V.NP sú izby internátu.
Objekt školy má v súčasnosti riešený         
Konštrukčný systém budov je monolitický prefabrikovaný železobetónový skelet. Obvodové steny budovy sú vsadené do skeletu. Sú z pórobetónových panelov v hrúbkach 300mm. 

je zníženie celkovej energetickej náročnosti prevádzky vykurovania, odstránenia systémových porúch a celkovej revitalizácie budovy.

1. Komplexná obnova vonkajšieho obvodového plášťa budovy s výmenou otvorových výplní a zateplením strechy

2. Inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích telies a rozvodov

3. Inštalácia vzduchotechniky

4. Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmena vykurovacích telies a inštalácia termoregulačných ventilov

Medzi hlavné patria ročné zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 69,48 ton, 4 realizované opatrenia na zníženie potreby energie v budove o 618 960 kWh/rok na podlahovej ploche budovy 3 172,7 m2. Budova spojenej školy po realizácii návrhových úprav a po zatriedení do jednotlivých triedbude patriť na úroveň ULTRANÍZKOENERGETICKÁ – TRIEDA A1.

Viac
Subjekt
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Miesta realizácie
Trebišov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2016 - 01.12.2020
Celková suma
812,124 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
680,860 €
Nezrovnalosti
1,114 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.12.2016
Skutočný začiatok
21.12.2016
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
23.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
27.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
20.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
40,07 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
3873,08 (m2)
Cieľ
3172,7 (m2)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
90,4042 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
377,222 (MWh/rok)
Cieľ
377,222 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
286817,8276 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
644673,293 (kWh/rok)
Cieľ
631525,935 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
423302,7331 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
69,475 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,69 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.09.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce za obdobie 16.9.-16.10.2019

Faktúra Stavotrend 2

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce za obdobie 16.9.-16.10.2019

Faktúra Stavotrend 2

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,274 €
Schválené na preplatenie
150,274 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce za obdobie 16.9.-16.10.2019

Faktúra Stavotrend 2

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,274 €
Schválené na preplatenie
150,274 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce za obdobie 6.8-16.9.2019

Faktúra Stavotrend 1

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359,559 €
Schválené na preplatenie
359,559 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce za obdobie 6.8-16.9.2019

Faktúra Stavotrend 1

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359,559 €
Schválené na preplatenie
359,559 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Faktúra za projektovú dokumentáciu

Faktúra EkoArch

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2016
Názov

Faktúra za energetický audit

Faktúra Lovis plus

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2016
Názov

Faktúra za dočasný pútač

Faktúra Siettex

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
SIETTEX s. r. o.
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
912 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za dočasný pútač

Faktúra Siettex

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
SIETTEX s. r. o.
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra Rokon

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,481 €
Schválené na preplatenie
8,481 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra Rokon

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Faktúra za riadenie projektu

Faktúra Dvomi

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
9,720 €
Schválené na preplatenie
9,720 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za riadenie projektu

Faktúra Dvomi

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
9,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Stavotrend 4

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,867 €
Schválené na preplatenie
75,867 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Stavotrend 4

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Stavotrend 3

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,046 €
Schválené na preplatenie
76,046 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Stavotrend 3

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Stavotrend 5

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Stavotrend 5

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozot

FA ROKON 2

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozot

FA ROKON 2

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Stavotrend 6

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Stavotrend 6

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Faktúra za riadenie projektu

Faktúra Dvomi 2

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
4,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za riadenie projektu

Faktúra Dvomi 2

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
4,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

STAVOTREND MI, s. r. o.

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

STAVOTREND MI, s. r. o.

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2021
Názov

Faktúra za stavebné práce

STAVOTREND MI, s. r. o.

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2021
Názov

Faktúra za publicitu stavby

Siettex s. r. o.

Vlastník dokladu
Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1
Dodávateľ
SIETTEX s. r. o.
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1

Suma celkom
39,090 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Spojená škola internátna, Poľná 1, Trebišov s OZ: OU intern., Poľná 1, TV, Prakt.škola intern., Poľná 1, TV, Špec.ZŠ intern., Poľná 1, TV, CŠPP, Poľná 1

Suma celkom
1,114 €
Vrátená suma
1,114 €
Suma na vymáhanie
1,114 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
SIETTEX s. r. o.
IČO
44189192
Názov
Róbert Končík - ROKON
IČO
40108864
Názov
Dvomi s. r. o.
IČO
51147025
Názov
LOVIS plus s.r.o.
IČO
50157833
Názov
EKOARCH, spol. s r.o.
IČO
36483711
Názov
STAVOTREND MI, s.r.o.
IČO
44846207
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.