ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Predmetom projektu je spracovanie projektovej dokumentácie k projektu „ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina" v členení:
• dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane inžinierskej činnosti;
• dokumentácia pre realizáciu stavby vrátane posúdenia TSI;
• dokumentácia pre výber zhotoviteľa.

Vypracovaná dokumentácia a následná stavba vytvorí globálny projekt "ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina", ktorý je hlavne zameraný na modernizáciu železničného uzla Žilina. Modernizácia je nevyhnutným predpokladom pre plnohodnotné vytvorenie tranzitného železničného koridoru v smere sever - juh spĺňajúceho požiadavky Technických špecifikácií pre interoperabilitu konvenčných železničných systémov Európy. Táto modernizácia je taktiež nevyhnutným medzníkom pri prechode prevádzky na ekonomicky výhodnejšiu striedavú elektrickú trakciu s jednofázovým systémov 25 kV, 50 Hz a pre plnohodnotný prechod na dispečerské riadenie zmodernizovaných traťových úsekov.

Pre možnosť budúcej modernizácie infraštruktúry je momentálne potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu. Projekt plynulo nadväzuje na spracovanie projektovej prípravy predmetnej stavby s podporou Operačného programu Doprava 2007 - 2013.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Varín, Gbeľany, Mojš, Teplička nad Váhom, Žilina
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2015 - 01.04.2023
Celková suma
3,923,130 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
3,431,333 €
Nezrovnalosti
558,970 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová príprava DSP, DRS, DVZ a súv…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
11.12.2015
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
27.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2015
Skutočný začiatok
11.12.2015
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
27.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.03.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DSP (70%)

Faktúra č.16116

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,216,141 €
Schválené na preplatenie
1,216,141 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

geodetické domeranie a vybudovanie vytyčovacej siete (VS)

Faktúra č.16195

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95,472 €
Schválené na preplatenie
95,472 €
Realizácia
16.02.2017
Názov

DRS 50% rozpracovanosť

Faktúra č. 16143

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
856,229 €
Schválené na preplatenie
856,229 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

vytýčenie a zameranie inžinierskych sietí

Faktúra č. 16092

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,147 €
Schválené na preplatenie
69,147 €
Realizácia
21.09.2016
Názov

DSP (15% zádržné)

Faktúra č.16116

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
260,602 €
Schválené na preplatenie
260,602 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

DRS zvyšných 50%

Faktúra č. 17015

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
856,229 €
Schválené na preplatenie
856,229 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

Posúdenie TSI DRS

faktúra č. 19088

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,898 €
Schválené na preplatenie
7,898 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Zabezpečenie geodetických podkladov k SP (geometrické plány a výkupové elaboráty)

faktúra č. 18086

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,615 €
Schválené na preplatenie
69,615 €
Realizácia
18.10.2018
Názov

Projektová príprava (DSP vrátane časti IČ) - DSP (15% zádržné)

Faktúra č. 16116 (zádržné - žiadosť z 28.05.2021)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Železnice Slovenskej republiky

Suma celkom
273,560 €
Vrátená suma
273,560 €
Suma na vymáhanie
273,560 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Železnice Slovenskej republiky

Suma celkom
285,410 €
Vrátená suma
285,410 €
Suma na vymáhanie
285,410 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.