Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu ŽoNFP je zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Dobšiná. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje mestu realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná.Zámerom a cieľom predkladaného projektu objektu je zateplenie objektu, zateplenie stropu  najvyššieho podlažia, rekonštrukcia  strechy s osadením slnečných  kolektorov, výmena tepelných  rozvodov - ústredné  vykurovanie a výmena celej  elektroinštalácie. Dôjde k vytvoreniu lepšej mikroklímy v  objekte, zníženie  ich energetickej  náročnosti  a  v  neposlednej miere  aj  predĺženie  životnosti budovy prostredníctvom inštalácie rekuperačnej jednotky. Projekt rieši  aj  výmenu dverí zo  sály s panikovým  uzáverom  ako  požiarny  únikový  otvor, a taktiež  budú tieto  dvere  slúžiť  ako vstup a únik  pre imobilných  občanov. Projekt rieši aj nové vstupné  dvere do  turistického informačného  centra s  novou  rampou, kde aj  tento  vstup  bude  slúžiť  pre  imobilných  občanov.

Navrhovanou tepelnou ochranou sa dosiahne : 

- zníženie energetickej náročnosti objektu a vylepšenie pohody vnútorného prostredia zateplením,

- vylepšenie vzhľadu objektu v exteriéri a v interiéri,

- zvýšenie životnosti stavebných konštrukcií,

- odstránenie tepelných mostov.

Viac
Subjekt
Mesto Dobšiná
Miesta realizácie
Dobšiná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2016 - 01.03.2021
Celková suma
575,320 €
Vlastné zdroje
28,766 €
Vyčerpané z projektu
19,634 €
Nezrovnalosti
106 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
28.04.2016
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
25.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
06.10.2018
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
25.03.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
273041,3227 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1886,91 (m2)
Cieľ
1866,78 (m2)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
76,8504 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
266,1573 (MWh/rok)
Cieľ
266,1573 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
189306,9677 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
154322,724 (kWh/rok)
Cieľ
160762,6752 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0032 (MW)
Cieľ
0,0032 (MW)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0032 (MWt)
Cieľ
0,0032 (MWt)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,216 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
7,709 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
20,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
254,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.05.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Energetický audit

Faktúra - vypracovanie energetického auditu 20160008A

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
3,450 €
Realizácia
04.07.2016
Názov

Projektová dokumentácia KD

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,870 €
Schválené na preplatenie
13,870 €
Realizácia
24.06.2016
Názov

Projektová dokumentácia - Dodatok č. 1

Projektová dokumentácia - Dodatok č.1

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,314 €
Schválené na preplatenie
2,314 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Faktúra číslo:2020016

Faktúra číslo: 2020016

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Faktúra číslo:2020016

Faktúra číslo: 2020016

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra číslo: 20200031

Faktúra číslo: 20200031

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Faktúra číslo: 20200031

Faktúra číslo: 20200031

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 2019066

Faktúra 2019066

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Faktúra 2020018

Faktúra 2020018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2020
Názov

Faktúra 2019057

Faktúra 2019057

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2019
Názov

Faktúra číslo: 2020019

Faktúra číslo: 2020019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Faktúra číslo: 2020019

Faktúra číslo: 2020019

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra číslo: 2020018

Faktúra číslo: 2020018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Faktúra číslo: 2020018

Faktúra číslo: 2020018

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra číslo: 20200035

Faktúra číslo: 20200035

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

Faktúra číslo: 20200035

Faktúra číslo: 20200035

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra číslo: 20200038

Faktúra číslo: 20200038

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra číslo: 20200038

Faktúra číslo: 20200038

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Faktúra číslo: 2020024

Faktúra číslo: 2020024

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra číslo: 2020024

Faktúra číslo: 2020024

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

Faktúra číslo: 2020025

Faktúra číslo: 2020025

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra číslo: 2020025

Faktúra číslo: 2020025

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2021
Názov

Faktúra č. 20200043

Faktúra č. 20200043

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20200043

Faktúra č. 20200043

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Faktúra č. 2020026

Faktúra č. 2020026

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2020026

Faktúra č. 2020026

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Faktúra č. 2020027

Faktúra č. 2020027

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2020027

Faktúra č. 2020027

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Faktúra č. 2020070

Faktúra č. 2020070

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Faktúra č. 2020062

Faktúra č. 2020062

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Faktúra č. 2020058

Faktúra č. 2020058

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2020
Názov

Faktúra č.2020033

Faktúra č.2020033

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Faktúra č.2020033

Faktúra č.2020033

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.2020032

Faktúra č.2020032

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Faktúra č.2020032

Faktúra č.2020032

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,051 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.20210048

Faktúra č.20210048

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2021
Názov

Faktúra č.20210048

Faktúra č.20210048

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra číslo: 20210003

Faktúra číslo: 20210003

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra číslo: 20210003

Faktúra číslo: 20210003

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Faktúra č. 2021005

Faktúra č. 2021005

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2021005

Faktúra č. 2021005

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Faktúra č. 2021004

Faktúra č. 2021004

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2021004

Faktúra č. 2021004

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Faktúra č. 2021004

Faktúra č. 2021004

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Faktúra č. 2020083

Faktúra č. 2020083

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Dobšiná

Suma celkom
106 €
Vrátená suma
106 €
Suma na vymáhanie
106 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
OON Design s.r.o.
IČO
48208761
Názov
F K L a brat, spol. s r.o.
IČO
31104266
Názov
Support and Consulting, s.r.o.
IČO
36335576
Názov
ER-STAVING s.r.o.
IČO
36714941
Názov
OON Design s.r.o.
IČO
48208761
Názov
Helena Gyüréková - projektantka
IČO
10749152
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.