Popis projektu

  1. Hlavným cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného koridoru D1, čím sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Vybudovanie diaľničného úseku D1 Budimír - Bidovce kategórie D 26,5/120 s navrhovanou dĺžkou 14,4 km, prispeje k zvýšeniu kapacity cestného ťahu v smere východ - západ, zabezpečeniu vyššej dopravnej funkcie a k vytvoreniu súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou.
  2. Aktivity projektu sú zamerané na výstavbu diaľníc a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T CORE) s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctovm výstavby nových úsekov diaľníc a rýchlostných ciest.
  3. Miestom realizácie projektu je Košický kraj, okres Košice - okolie. Diaľnica D1 je súčasťou TEN-T CORE siete, pričom plní význámnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu.
  4. Merateľnými ukazovateľmi predmetného projektu sú:
  • Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) - 14,4 km
  • Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T - 0,9914 km (R2)
  • Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách - 31 883 205 eur
  • Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľníc) - (-118,55 ton)
  • Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľníc) - (-3,6 tony)

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Košice - okolie
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2014 - 01.06.2021
Celková suma
203,568,766 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
103,267,102 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest...
Typ
A. Výstavba diaľn...
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení a prvkov v oblasti bezpečnosti dopravy (diaľnice a/alebo RC na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka vybudovaných tunelov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných ekoduktov (na diaľniciach a rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných jazdných pruhov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných mostov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave (min.)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (min)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na cestnej infraštruktúre)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
14,4 (km)
Naposledy aktualizované
28.11.2018
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
0,9914 (km)
Naposledy aktualizované
28.11.2018
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
0 €
Cieľ
31,883,205 €
Naposledy aktualizované
28.11.2018
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
-118,55 (tona)
Naposledy aktualizované
28.11.2018
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
-3,6 (tona)
Naposledy aktualizované
28.11.2018
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

B_B faktúra za 11/2016

B_B faktúra za 11/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
764,634 €
Schválené na preplatenie
749,014 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

B_B faktúra za 12/2016

B_B faktúra za 12/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,696,270 €
Schválené na preplatenie
1,629,610 €
Realizácia
23.03.2017
Názov

B_B faktúra za 1/2017

B_B faktúra za 1/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
703,421 €
Schválené na preplatenie
611,183 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

B_B faktúra za 2/2017

B_B faktúra za 2/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,731,705 €
Schválené na preplatenie
1,713,670 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

B_B faktúra za 3/2017

B_B faktúra za 3/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,508,137 €
Schválené na preplatenie
2,497,249 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

B_B faktúra za 4/2017

B_B faktúra za 4/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,546,770 €
Schválené na preplatenie
4,545,296 €
Realizácia
13.07.2017
Názov

B_B faktúra za 5/2017

B_B faktúra za 5/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,415,964 €
Schválené na preplatenie
4,415,964 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

B_B faktúra za 6/2017

B_B faktúra za 6/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,620,540 €
Schválené na preplatenie
4,620,540 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

B_B faktúra za 7/2017

B_B faktúra za 7/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,523,908 €
Schválené na preplatenie
6,523,908 €
Realizácia
19.10.2017
Názov

B_B faktúra za 8/2017

B_B faktúra za 8/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,797,705 €
Schválené na preplatenie
5,794,864 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

B_B faktúra za 9/2017

B_B faktúra za 9/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,770,556 €
Schválené na preplatenie
5,746,716 €
Realizácia
14.12.2017
Názov

B_B faktúra za 10/2017

B_B faktúra za 10/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,219,181 €
Schválené na preplatenie
6,124,014 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

B_B faktúra za 11/2017

B_B faktúra za 11/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,357,970 €
Schválené na preplatenie
4,357,011 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

B_B faktúra za 12/2017

B_B faktúra za 12/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,181,836 €
Schválené na preplatenie
3,181,836 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

B_B faktúra za 1/2018

B_B faktúra za 1/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,471,880 €
Schválené na preplatenie
2,471,880 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

B_B faktúra za 2/2018

B_B faktúra za 2/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,222,660 €
Schválené na preplatenie
4,222,660 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

B_B faktúra za 3/2018

B_B faktúra za 3/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,719,958 €
Schválené na preplatenie
2,719,958 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

B_B faktúra za 4/2018

B_B faktúra za 4/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,752,218 €
Schválené na preplatenie
4,752,218 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

B_B faktúra za 5/2018

B_B faktúra za 5/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,064,334 €
Schválené na preplatenie
5,064,334 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

B_B faktúra za 6/2018

B_B faktúra za 6/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,454,121 €
Schválené na preplatenie
5,454,093 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

B_B faktúra za 7/2018

B_B faktúra za 7/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,054,280 €
Schválené na preplatenie
5,054,280 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

B_B faktúra za 8/2018

B_B faktúra za 8/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,576,813 €
Schválené na preplatenie
4,576,813 €
Realizácia
-
Názov

B_B faktúra za 8/2018

B_B faktúra za 8/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,576,813 €
Schválené na preplatenie
4,576,813 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

B_B faktúra za 9/2018

B_B faktúra za 9/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,761,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2018
Názov

B_B faktúra za 9/2018

B_B faktúra za 9/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,761,992 €
Schválené na preplatenie
5,761,992 €
Realizácia
-
Názov

B_B faktúra za 10/2018

B_B faktúra za 10/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,295,563 €
Schválené na preplatenie
5,295,563 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

B_B faktúra za 11/2018

B_B faktúra za 11/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,382,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov

B_B faktúra za 11/2018

B_B faktúra za 11/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,382,437 €
Schválené na preplatenie
5,382,437 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Skanska SK, a.s.
IČO
31611788
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.