Popis projektu

  1. Hlavným cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného koridoru D1, čím sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Vybudovanie diaľničného úseku D1 Budimír - Bidovce kategórie D 26,5/120 s navrhovanou dĺžkou 14,4 km, prispeje k zvýšeniu kapacity cestného ťahu v smere východ - západ, zabezpečeniu vyššej dopravnej funkcie a k vytvoreniu súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou.
  2. Aktivity projektu sú zamerané na výstavbu diaľníc a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T CORE) s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctovm výstavby nových úsekov diaľníc a rýchlostných ciest.
  3. Miestom realizácie projektu je Košický kraj, okres Košice - okolie. Diaľnica D1 je súčasťou TEN-T CORE siete, pričom plní význámnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu.
  4. Merateľnými ukazovateľmi predmetného projektu sú:
  • Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) - 14,4 km
  • Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T - 0,9914 km (R2)
  • Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách - 31 883 205 eur
  • Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľníc) - (-118,55 ton)
  • Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľníc) - (-3,6 tony)

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Košice - okolie
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2014 - 01.06.2021
Celková suma
169,020,729 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
159,398,583 €
Nezrovnalosti
36,025,667 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest v…
Typ
A. Výstavba diaľnic…
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
01.11.2016
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2014
Skutočný začiatok
01.11.2016
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
29,170,347 €
Cieľ
31,883,205 €
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T
Hodnota
0,9914 (km)
Cieľ
0,9914 (km)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
-
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
-60,7 (tona)
Cieľ
-118,55 (tona)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
-11,93 (tona)
Cieľ
-3,6 (tona)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
Áno
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
14,4 (km)
Cieľ
14,4 (km)
Naposledy aktualizované
24.08.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

B_B faktúra za 11/2016

B_B faktúra za 11/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
764,634 €
Schválené na preplatenie
749,014 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

B_B faktúra za 12/2016

B_B faktúra za 12/2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,696,270 €
Schválené na preplatenie
1,629,610 €
Realizácia
23.03.2017
Názov

B_B faktúra za 1/2017

B_B faktúra za 1/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
703,421 €
Schválené na preplatenie
611,183 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

B_B faktúra za 2/2017

B_B faktúra za 2/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,731,705 €
Schválené na preplatenie
1,713,670 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

B_B faktúra za 3/2017

B_B faktúra za 3/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,508,137 €
Schválené na preplatenie
2,497,249 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

B_B faktúra za 4/2017

B_B faktúra za 4/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,546,770 €
Schválené na preplatenie
4,545,296 €
Realizácia
13.07.2017
Názov

B_B faktúra za 5/2017

B_B faktúra za 5/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,415,964 €
Schválené na preplatenie
4,415,964 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

B_B faktúra za 6/2017

B_B faktúra za 6/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,620,540 €
Schválené na preplatenie
4,620,540 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

B_B faktúra za 7/2017

B_B faktúra za 7/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,523,908 €
Schválené na preplatenie
6,523,908 €
Realizácia
19.10.2017
Názov

B_B faktúra za 8/2017

B_B faktúra za 8/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,797,705 €
Schválené na preplatenie
5,794,864 €
Realizácia
16.11.2017
Názov

B_B faktúra za 9/2017

B_B faktúra za 9/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,770,556 €
Schválené na preplatenie
5,746,716 €
Realizácia
14.12.2017
Názov

B_B faktúra za 10/2017

B_B faktúra za 10/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,219,181 €
Schválené na preplatenie
6,124,014 €
Realizácia
28.12.2017
Názov

B_B faktúra za 11/2017

B_B faktúra za 11/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,357,970 €
Schválené na preplatenie
4,357,011 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

B_B faktúra za 12/2017

B_B faktúra za 12/2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,181,836 €
Schválené na preplatenie
3,181,836 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

B_B faktúra za 1/2018

B_B faktúra za 1/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,471,880 €
Schválené na preplatenie
2,471,880 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

B_B faktúra za 2/2018

B_B faktúra za 2/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,222,660 €
Schválené na preplatenie
4,222,660 €
Realizácia
18.05.2018
Názov

B_B faktúra za 3/2018

B_B faktúra za 3/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,719,958 €
Schválené na preplatenie
2,719,958 €
Realizácia
18.06.2018
Názov

B_B faktúra za 4/2018

B_B faktúra za 4/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,752,218 €
Schválené na preplatenie
4,752,218 €
Realizácia
19.07.2018
Názov

B_B faktúra za 5/2018

B_B faktúra za 5/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,064,334 €
Schválené na preplatenie
5,064,334 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

B_B faktúra za 6/2018

B_B faktúra za 6/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,454,121 €
Schválené na preplatenie
5,454,093 €
Realizácia
17.09.2018
Názov

B_B faktúra za 7/2018

B_B faktúra za 7/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,054,280 €
Schválené na preplatenie
5,054,280 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

B_B faktúra za 8/2018

B_B faktúra za 8/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,576,813 €
Schválené na preplatenie
4,576,813 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

B_B faktúra za 8/2018

B_B faktúra za 8/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,576,813 €
Schválené na preplatenie
4,576,813 €
Realizácia
-
Názov

B_B faktúra za 9/2018

B_B faktúra za 9/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,761,992 €
Schválené na preplatenie
5,761,992 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

B_B faktúra za 9/2018

B_B faktúra za 9/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,761,992 €
Schválené na preplatenie
5,761,992 €
Realizácia
-
Názov

B_B faktúra za 10/2018

B_B faktúra za 10/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,295,563 €
Schválené na preplatenie
5,295,563 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

B_B faktúra za 11/2018

B_B faktúra za 11/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,382,437 €
Schválené na preplatenie
5,382,437 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

B_B faktúra za 11/2018

B_B faktúra za 11/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,382,437 €
Schválené na preplatenie
5,382,437 €
Realizácia
-
Názov

D1 B-B faktúra za 12/2018

D1 B-B faktúra za 12/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,865,891 €
Schválené na preplatenie
3,865,891 €
Realizácia
-
Názov

D1 B-B faktúra za 12/2018

D1 B-B faktúra za 12/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
994,440 €
Schválené na preplatenie
994,440 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

D1 B-B faktúra za 12/2018

D1 B-B faktúra za 12/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,865,891 €
Schválené na preplatenie
2,834,161 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

D1 B_B dozor, etapa 2 apríl až jún 2017

D1 B_B dozor, etapa 2 apríl až jún 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,091 €
Schválené na preplatenie
279,407 €
Realizácia
22.09.2017
Názov

D1 B-B dozor, fakturačná etapa 1

D1 B_B dozor, fakturačná etapa 1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,413 €
Schválené na preplatenie
230,413 €
Realizácia
23.03.2017
Názov

D1 B_B dozor, etapa 2 január až marec 2017

D1 B_B dozor, etapa 2 január až marec 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,091 €
Schválené na preplatenie
279,407 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

B-B valorizácia za 11 a 12 2018

B-B valorizácia za 11 a 12 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380,712 €
Schválené na preplatenie
285,534 €
Realizácia
25.03.2019
Názov

B-B valorizácia za 2017

B-B valorizácia za 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
795,876 €
Schválené na preplatenie
596,907 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

B-B valorizácia za 2016

B-B valorizácia za 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,334 €
Schválené na preplatenie
7,750 €
Realizácia
30.03.2017
Názov

B_B faktúra za 2/2019

B_B faktúra za 2/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,759,293 €
Schválené na preplatenie
1,932,186 €
Realizácia
-
Názov

B_B faktúra za 2/2019

B_B faktúra za 2/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,932,186 €
Schválené na preplatenie
1,932,186 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

B_B faktúra za 2/2019

B_B faktúra za 2/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
644,062 €
Schválené na preplatenie
644,062 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

D1 B_B dozor 2. fak. etapa 7 až 9 2017

D1 B_B dozor 2. fak. etapa 7 až 9 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,091 €
Schválené na preplatenie
279,407 €
Realizácia
04.01.2018
Názov

D1 B_B dozor 2. fak. etapa 10 až 12 2017

D1 B_B dozor 2. fak. etapa 10 až 12 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,091 €
Schválené na preplatenie
279,407 €
Realizácia
22.03.2018
Názov

D1 B_B dozor 2. fak. etapa 1 až 3 2018

D1 B_B dozor 2. fak. etapa 1 až 3 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,091 €
Schválené na preplatenie
279,407 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

D1 B_B Faktúra 3/2019

D1 B_B Faktúra 3/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,894,231 €
Schválené na preplatenie
3,888,807 €
Realizácia
-
Názov

D1 B_B Faktúra 3/2019

D1 B_B Faktúra 3/2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,888,807 €
Schválené na preplatenie
3,888,807 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

apríl 2019 stavebné práce

Apríl 2019 stavebné práce

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,268,473 €
Schválené na preplatenie
3,265,883 €
Realizácia
-
Názov

apríl 2019 stavebné práce

Apríl 2019 stavebné práce

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,265,883 €
Schválené na preplatenie
3,265,883 €
Realizácia
11.07.2019
Názov

D1 B-B, Máj 2019

D1 B-B Máj 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,587,649 €
Schválené na preplatenie
3,587,649 €
Realizácia
07.08.2019
Názov

D1 B-B, Máj 2019

D1 B-B Máj 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,587,649 €
Schválené na preplatenie
3,587,649 €
Realizácia
-
Názov

D1 B -B, jún 2019

D1 B - B, jún 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,229,343 €
Schválené na preplatenie
5,229,343 €
Realizácia
-
Názov

D1 B -B, jún 2019

D1 B - B, jún 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,229,343 €
Schválené na preplatenie
5,229,343 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

stavebný dozor apríl - jún 2018

stavebný dozor apríl - jún 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,091 €
Schválené na preplatenie
279,407 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

stavebný dozor júl - september 2018

stavebný dozor júl- september 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,091 €
Schválené na preplatenie
279,407 €
Realizácia
13.12.2018
Názov

stavebný dozor október - december 2018

stavebný dozor október - december 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,091 €
Schválené na preplatenie
279,407 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

SD január - marec 2019

SD január - marec 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,091 €
Schválené na preplatenie
279,407 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

SD apríl - jún 2019

SD apríl - jún 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,091 €
Schválené na preplatenie
279,407 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

júl 2019

júl 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,296,531 €
Schválené na preplatenie
4,931,070 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

júl 2019

júl 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,296,531 €
Schválené na preplatenie
5,296,531 €
Realizácia
-
Názov

august 2019

august 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,742,238 €
Schválené na preplatenie
3,742,238 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

august 2019

august 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,019,590 €
Schválené na preplatenie
3,742,238 €
Realizácia
-
Názov

SD júl - september 2019

SD júl - september 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
279,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

SD júl - september 2019

SD júl - september 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,091 €
Schválené na preplatenie
279,407 €
Realizácia
-
Názov

B - B, september 2019

B - B, september 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,888,898 €
Schválené na preplatenie
6,413,564 €
Realizácia
-
Názov

B - B, september 2019

B - B, september 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,413,564 €
Schválené na preplatenie
6,413,564 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

B - B Október 2019

B -B október 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,857,466 €
Schválené na preplatenie
6,384,301 €
Realizácia
-
Názov

B - B Október 2019

B -B október 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,384,301 €
Schválené na preplatenie
6,384,301 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

november 2019

november 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,752,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

november 2019

november 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,104,548 €
Schválené na preplatenie
4,752,334 €
Realizácia
-
Názov

december 2019

december 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,940,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

december 2019

december 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,083,960 €
Schválené na preplatenie
1,940,166 €
Realizácia
-
Názov

valorizácia za rok 2016

valorizácia rok 2016_2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2017
Názov

valorizácia za rok 2017_2

valorizácia za rok 2017_2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
198,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2018
Názov

valorizácia za 11/2018 a 12/2018

valorizácia 11/2018 a 12/2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2019
Názov

Január 2020

Január 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 B - B jún 2020

D1 B - B jún 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,713,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2020
Názov

D1 B - B máj 2020

D1 B - B máj 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,428,878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

D1 B - B apríl 2020

D1 B - B apríl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
584,113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2020
Názov

D1 B - B marec 2020

D1 B - B marec 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
708,981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2020
Názov

D1 B - B február 2020

D1 B - B február 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

D1 B - B január 2020

D1 B - B január 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

FA SD oktober - november 2019

FA SD oktober - november 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

december 2020

december 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

september 2020

september 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
249,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
556,663 €
Vrátená suma
556,663 €
Suma na vymáhanie
556,663 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
302,449 €
Vrátená suma
302,449 €
Suma na vymáhanie
302,449 €
Typ
Nezákonné a/alebo d… Neuvedenie podmieno… Nedodržanie termínov
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
4,294,004 €
Vrátená suma
4,294,004 €
Suma na vymáhanie
4,294,004 €
Typ
Diskriminačné techn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
1,857,552 €
Vrátená suma
1,857,552 €
Suma na vymáhanie
1,857,552 €
Typ
Diskriminačné techn…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
7,429,006 €
Vrátená suma
7,429,006 €
Suma na vymáhanie
7,429,006 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
4,520,247 €
Vrátená suma
4,520,247 €
Suma na vymáhanie
4,520,247 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
17,065,746 €
Vrátená suma
17,065,746 €
Suma na vymáhanie
17,065,746 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
test
IČO
48589241
Názov
SGS Czech Republic, s.r.o.
IČO
48589241
Názov
Skanska SK, a.s.
IČO
31611788
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.