Popis projektu

Obecný úrad spravuje svoju budovu, ktorá bola postavená v 70-tych rokoch minulého storočia. Táto budova úplne nevyhovuje STN 73 05 40/2002, podľa súčasného tepelno-technického posúdenia sú tieto vlastnosti na veľmi nízkej úrovni. Zároveň majú takéto budovy problémy s tvorbou rôznych húb a plesní. Tie majú ideálne podmienky pre vznik a rast na povrchu stien, na ktorom dochádza k poklesu teploty. Preto jedným z ďalších dôvodov na zmenu tepelnotechnických parametrov budovy jej dodatočným zateplením sú hygienické a zdravotné podmienky vo vnútri budovy. Týmto úkonom sa zvýši povrchová teplota stien v interiéri budovy a odstráni sa jedna z podmienok výskytu týchto mikroorganizmov. Zateplená budova navyše poskytuje svojim obyvateľom lepšiu vnútornú tepelnú pohodu a ustálenejšiu klímu počas celého roka. Myslíme tým pochopiteľne nielen zamestnancov obecného úradu, ale všetkých obyvateľov obce, ktorí navštevujú a využívajú tieto priestory pri zabezpečovaní svojich požiadaviek a potrieb zo strany obce.

Viac
Subjekt
Obec Ohrady
Miesta realizácie
Ohrady
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2020 - 01.07.2020
Celková suma
229,340 €
Vlastné zdroje
11,467 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti admini…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
29.01.2020
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
07.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
27.09.2018
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
07.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
429,78 (m2)
Cieľ
429,78 (m2)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
19,6052 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
87,22 (MWh/rok)
Cieľ
87,2297 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
67624,4432 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
66183,0 (kWh/rok)
Cieľ
85010,7139 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
75482,6664 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,026 (MW)
Cieľ
0,0383 (MW)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,026 (MWt)
Cieľ
0,0383 (MWt)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0121 (MWh/rok)
Cieľ
40,215 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
19,29 (t ekviv. CO2)
Cieľ
19,2882 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0723 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,4706 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.09.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Komplexné poradenstvo v oblasti implementácie projektu

Faktúra Ing. Ladislav Vargončík, Zvyšovanie energetickej účinnosti OÚ - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Ohrady
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra - Bala a.s. Zvyšovanie energetickej účinnosti OU

Vlastník dokladu
Obec Ohrady
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2020
Názov IČO
Názov
Bala a.s.
IČO
36228427
Názov
Ing. Ladislav Vargončík
IČO
34496149
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.