Popis projektu

Cieľom projektu je na základe analýzy nákladov na energie zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy NPPC - objekt Lužianky. Súčasťou projektu je realizácia nasledujúcich efektívnych opatrení a odporúčaní s cieľom racionalizácie spotreby energie, ktoré vedú k maximalizácii úspor energie a zníženiu energetickej náročnosti objektu:

Realizáciou navrhovaných úprav podľa energetického auditu a projektovej dokumentácie sa popri energetických úsporách podstatne prispeje k zlepšeniu tepelnej pohody a celkovej mikroklímy v interiéri.

Viac
Subjekt
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Miesta realizácie
Lužianky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.10.2020
Celková suma
1,269,135 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
22,101 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
29.06.2017
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
30.10.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
02.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
18.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,744 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
34,64 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
169,2403 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
494,2577 (MWh/rok)
Cieľ
494,2577 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
325017,3899 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
633916,6 (kWh/rok)
Cieľ
507273,7472 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
433409,8893 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0097 (MW)
Cieľ
0,0097 (MW)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0097 (MWt)
Cieľ
0,0097 (MWt)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
58,01 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
158,46 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4359,52 (m2)
Cieľ
4359,52 (m2)
Naposledy aktualizované
13.05.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258,017 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,101 €
Schválené na preplatenie
22,101 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
187,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vypracovanie energetického auditu

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2017
Názov

Energetický audit

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2017
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,423 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozoru

FA za vykon SD

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2021
Názov

mzdy 11/2020 - aktivita H1

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

mzdy 11/2020 - A1

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

mzdy 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 11/2020

mzdy 11/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

mzdy 03/2020 - aktivita H2

mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

mzdy 03/2020 - aktivita H1

mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

mzdy 03/2020 - aktivita H5

mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

mzdy 03/2020

mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 03/2020

mzdy 03/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

mzdy 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

0RP5H5 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

0RP5H1 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
91 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

0RP5H2 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - A2

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 10/2020, AKT. 9

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 10/2020, AKT. 8

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
10,530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

osobné náklady zamestnancov za obdobie 10/2020, AKT. 8, FLX

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 10/2020, AKT. 9, FLX

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - aktivita H2

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - aktivita H1

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - aktivita H5

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - A3

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - A1

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 10/2020

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - A1

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

mzdy 10/2020 - A2

mzdy 10/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
13,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

1H4P5 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 3 - Sviček

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H4P2 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Skalský

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H4P1 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 1 - Bezák

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P14 - Vedecko-výskumný pracovník 11 - Litavec

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P11 - Vedecko-výskumný pracovník 8 - Halas

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P9 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 - Barančíková

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P7 - Vedecko-výskumný pracovník 6 - Centár

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P5 - Vedecko-výskumný pracovník 4 - Šíráň

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P3 - Vedecko-výskumný pracovník 2 - Pálka

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Kobza

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P2 - Vedecko-výskumný pracovník 1 - Makovníková

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P4 - Vedecko-výskumný pracovník 3 - Styk

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P6 - Vedecko-výskumný pracovník 5 - Slančíková

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P8 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Vilček

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P10 - Vedecko-výskumný pracovník 7 - Torma

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P12 - Vedecko-výskumný pracovník 9 - Koco

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H3P15 - Vedecko-výskumný pracovník 12 - Sopko

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

MZDY 04/2020 - aktivita H2

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

MZDY 04/2020 - aktivita H5

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2020
Názov

MZDY 04/2020

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 03/2020

MZDY 04/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

1H4P5 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 3 - Sviček

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H4P2 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Skalský

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H4P1 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 1 - Bezák

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P15 - Vedecko-výskumný pracovník 12 - Sopko

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P14 - Vedecko-výskumný pracovník 11 - Litavec

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P12 - Vedecko-výskumný pracovník 9 - Koco

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P11 - Vedecko-výskumný pracovník 8 - Halas

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P10 - Vedecko-výskumný pracovník 7 - Torma

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P9 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 - Barančíková

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P8 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Vilček

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P7 - Vedecko-výskumný pracovník 6 - Centár

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P6 - Vedecko-výskumný pracovník 5 - Slančíková

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P5 - Vedecko-výskumný pracovník 4 - Šíráň

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P2 - Vedecko-výskumný pracovník 1 - Makovníková

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Kobza

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P4 - Vedecko-výskumný pracovník 3 - Styk

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H3P3 - Vedecko-výskumný pracovník 2 - Pálka

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 05/2020, aktivita 9 - FLX

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 05/2020, aktivita 8 - FLX

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
11,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 05/2020

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdy 05/2020 - aktivita H5

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdy 05/2020 - aktivita H1

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdy 05/2020 - aktivita H2

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Mzdy 05/2020

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 05/2020

MZDY 05/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

1H4P5 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 3 - Sviček

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H4P3 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Takáč

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H4P2 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Skalský

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H4P1 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 1 - Bezák

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P16 - Projektový manažér - Malárik

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P15 - Vedecko-výskumný pracovník 12 - Sopko

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P14 - Vedecko-výskumný pracovník 11 - Litavec

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P13 - Vedecko-výskumný pracovník 10 - Gutteková

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P12 - Vedecko-výskumný pracovník 9 - Koco

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P11 - Vedecko-výskumný pracovník 8 - Halas

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P10 - Vedecko-výskumný pracovník 7 - Torma

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P9 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 - Barančíková

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P8 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Vilček

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P7 - Vedecko-výskumný pracovník 6 - Centár

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P6 - Vedecko-výskumný pracovník 5 - Slančíková

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P5 - Vedecko-výskumný pracovník 4 - Šíráň

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P4 - Vedecko-výskumný pracovník 3 - Styk

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P3 - Vedecko-výskumný pracovník 2 - Pálka

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P2 - Vedecko-výskumný pracovník 1 - Makovníková

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H3P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Kobza

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 06/2020, aktivita 9 - FLX

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
6,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 06/2020, aktivita 8 - FLX

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 06/2020

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020 - aktivita H2

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
913 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020 - aktivita H1

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020 - aktivita H5

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Mzdy 06/2020

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 06/2020

MZDY 06/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

1H4P3 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Takáč

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P13 - Vedecko-výskumný pracovník 10 - Gutteková

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P2 - Vedecko-výskumný pracovník 1 - Makovníková

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Kobza

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H4P5 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 3 - Sviček

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H4P2 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Skalský

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P16 - Projektový manažér - Malárik

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P14 - Vedecko-výskumný pracovník 11 - Litavec

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P12 - Vedecko-výskumný pracovník 9 - Koco

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P10 - Vedecko-výskumný pracovník 7 - Torma

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P8 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Vilček

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P6 - Vedecko-výskumný pracovník 5 - Slančíková

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P4 - Vedecko-výskumný pracovník 3 - Styk

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P3 - Vedecko-výskumný pracovník 2 - Pálka

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P5 - Vedecko-výskumný pracovník 4 - Šíráň

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P7 - Vedecko-výskumný pracovník 6 - Centár

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P9 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 - Barančíková

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P11 - Vedecko-výskumný pracovník 8 - Halas

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H3P15 - Vedecko-výskumný pracovník 12 - Sopko

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

1H4P1 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 1 - Bezák

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 07/2020, aktivita 9 - FLX

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 07/2020, aktivita 8 - FLX

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 07/2020

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
9,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020 - aktivita H5

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020 - aktivita H1

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020 - aktivita H2

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Mzdy 07/2020

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 07/2020

MZDY 07/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

0RP5H2 - Projektový manažér 2, Malárik

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
64 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

0RP5H1 - Projektový manažér 2, Malárik

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

0RP5H3 - Projektový manažér 2, Malárik

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H4P5 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 3 - Sviček

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H4P3 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Takáč

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P20 - Asistent projektového manažéra 3 - Sopko

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P7 - Vedecko-výskumný pracovník 6 - Centár

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P4 - Vedecko-výskumný pracovník 3 - Styk

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P19 - Asistent projektového manažéra 2 - Styk

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P12 - Vedecko-výskumný pracovník 9 - Koco

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P10 - Vedecko-výskumný pracovník 7 - Torma

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P8 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 2 - Vilček

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P6 - Vedecko-výskumný pracovník 5 - Slančíková

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P2 - Vedecko-výskumný pracovník 1 - Makovníková

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P1 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Kobza

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P3 - Vedecko-výskumný pracovník 2 - Pálka

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P5 - Vedecko-výskumný pracovník 4 - Šíráň

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P9 - Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 3 - Barančíková

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P11 - Vedecko-výskumný pracovník 8 - Halas

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P13 - Vedecko-výskumný pracovník 10 - Gutteková

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H4P2 - FLX Kľúčový vedecko-výskumný pracovník 1 - Skalský

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H4P1 - FLX Vedecko-výskumný pracovník 1 - Bezák

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P16 - Projektový manažér - Malárik

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

1H3P15 - Vedecko-výskumný pracovník 12 - Sopko

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 08/2020, aktivita 9 - FLX

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 08/2020, aktivita 8 - FLX

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
8,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 - aktivita H5

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 - aktivita H2

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020 - aktivita H1

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Mzdy 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 08/2020

MZDY 08/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

0RP5H2 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

0RP5H5 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

0RP5H1 - Projektový manažér 2, Malárik

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 09/2020, aktivita 9 - FLX

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
9,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 09/2020, aktivita 8 - FLX

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
7,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A2

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,593 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

osobné výdavky zamestnancov za obdobie 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 aktivita H2

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 aktivita H1

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - aktivita H5

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
1,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - aktivita H1

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - aktivita H2

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
5,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A3

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
4,479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A1

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
2,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

projektový manažér – v prac. pomeru (interné riadenie) - Malárik - mzda 09/2020

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A2

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
13,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

mzdy 09/2020 - A1

mzdy 09/2020

Vlastník dokladu
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Dodávateľ
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Žiadaná suma
3,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov IČO
Názov
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
IČO
42337402
Názov
Pavel Čeliga – STAVDOZ
IČO
40492133
Názov
PP INVEST, s.r.o.
IČO
36547522
Názov
NOVACO s. r. o.
IČO
50689801
Názov
PROENERGY, s. r. o.
IČO
43965849
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.