Popis projektu

Valaliky ležia v Košickej kotline, asi 10 km južne od Košíc v strednej nadmorskej výške 190 m. Obec má cca 4100 obyvateľov. Obec je rozložená pozdĺž štátnej cesty Košice - Ždaňa, v dĺžke 2,7 km. Pôvodne bola obec vybudovaná iba po ľavej strane cesty, po druhej svetovej vojne bola husto zastavaná aj pravá strana. Rozloha intravilánu (zastavaného územia) obce je 1,9 km2 (190 ha). Výmera celého katastrálneho územia (chotára) obce je 8,6 km2 (860 ha). Valaliky sú po Čani druhou najväčšou obcou v okrese Košice - okolie. Cez obec Valaliky nepreteká žiadna rieka. Jediný potok Myslavka bol v roku 1963 zlikvidovaný. Na území obce bol hĺbkovým vrtom objavený termálny prameň (v extraviláne obce Všechsvätých), ktorý sa dodnes nevyužíva. V obci vyvierajú aj pramene, ktorých bezprostredné okolie bolo v roku 1997 upravené tak, aby spríjemňovalo okolité prostredie. Pôvodne to boli štyri malé dedinky (nárečovo valaliky) s názvami Buzice, Bernátovce, Všechsvätých a Košťany, ktoré sa v roku 1960 zlúčili do jednej obce s názvom Valaliky.
Účelom predkladaného projektu je rozšírenie separovaného zberu v celom katastrálnom území obce. Zámerom žiadateľa je zvýšiť kapacitu triedeného zberu komunálnych odpadov a zlepšovať tak podmienky života pre obyvateľov obce a taktiež zvyšovať povedomie o ochrane životného prostredia. Obec Valaliky,  musí zo zákona zabezpečovať udržateľnú kvalitu a čistotu životného prostredia, čo je základným predpokladom pre využívanie územia napríklad aj pre cestovný ruch, ako aj zabezpečenie zvyšovania kvality života jej občanov. 
V obci nie je dostatočný počet kontajnerov na triedenie komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území obce, zároveň obec nedisponuje zberovým vozidlom. Preto má obec záujem o nákup kontajnerov na BRKO a drobný stavebný odpad a manipulačnej techniky za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v jeho záujmovom území. Primárne sa bude jednať o odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi, je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch. 

Viac
Subjekt
Obec Valaliky
Miesta realizácie
Valaliky
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.12.2017
Celková suma
104,878 €
Vlastné zdroje
5,244 €
Vyčerpané z projektu
98,790 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
31.03.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
01.12.2017
Názov
Triedený zber komunálnych odpadov
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
06.07.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
22.12.2017
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
330,0 (t/rok)
Cieľ
330,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
07.06.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
904,38 (t/rok)
Cieľ
330,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
07.06.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra na vozidlo na zvoz kontajnerov

Faktúra na vozidlo na zvoz kontajnerov

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
CENTEX RS, spol. s r.o.
Žiadaná suma
84,216 €
Schválené na preplatenie
84,216 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Faktúra za externé riadenie

Faktúra za externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Faktúra za kontajnery

Faktúra za kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
7,200 €
Realizácia
31.10.2017
Názov

Faktúra za kontajnery

Faktúra za kontajnery

Vlastník dokladu
Obec Valaliky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,800 €
Schválené na preplatenie
5,800 €
Realizácia
31.10.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Valaliky

Suma celkom
84,216 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
84,216 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Počiatočné preverov…
Názov IČO
Názov
CENTEX RS, spol. s r.o.
IČO
36053694
Názov
Euroleader Consulting, s.r.o.
IČO
47878452
Názov
UNIKOV NITRA s.r.o.
IČO
46920765
Názov
CENTEX RS, spol. s r.o.
IČO
36053694
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.