Popis projektu

Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Hronské Kľačany v ktorom sídli obecný úrad a kultúrny dom. Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu, výmena otvorových konštrukcií, rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácie.Realizáciou navrhovaných aktivít dosiahne zrekonštruovaná budova energetickú triedu B pre všetky miesta sporeby energie nachádzajúce sa v budove okrem osvetlenia, kde budova dosiahne energetickú treidu A a ukazovateľ primárnej energie dosiahne A1. Zrekonštruovaná budova okrem zníženia prevádzkových nákladov zabezpečí aj zdravotne nezávadné prostredie pre zamestnancov a návštevníkov budovy.

Viac
Subjekt
Obec Hronské Kľačany
Miesta realizácie
Hronské Kľačany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.07.2019
Celková suma
600,174 €
Vlastné zdroje
30,009 €
Vyčerpané z projektu
584,587 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti admini…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
08.01.2019
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
18.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
50,0987 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
183,215 (MWh/rok)
Cieľ
183,2147 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
133115,9508 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
488689,65 (kWh/rok)
Cieľ
463480,1329 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
152892,321 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0764 (MW)
Cieľ
0,0766 (MW)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0764 (MWt)
Cieľ
0,0766 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
80,43 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
56,94 (t ekviv. CO2)
Cieľ
56,94 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
32,03 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
72,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2019,53 (m2)
Cieľ
2031,12 (m2)
Naposledy aktualizované
31.10.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hronské Kľačany
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
530,835 €
Schválené na preplatenie
530,835 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hronské Kľačany
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
530,835 €
Schválené na preplatenie
530,835 €
Realizácia
26.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hronské Kľačany
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
53,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hronské Kľačany
Dodávateľ
EKOFORM spol. s r.o.
Žiadaná suma
53,752 €
Schválené na preplatenie
53,752 €
Realizácia
29.10.2019
Názov IČO
Názov
EKOFORM spol. s r.o.
IČO
31437842
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.