ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá)

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Predmetom projektu: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá)“ je modernizácia jestvujúcej dvojkoľajne železničnej trate 106A Kraľovany – Púchov v úseku Púchov – Považská Teplá, a železničných staníc ležiacich na tomto úseku: ŽST Považská Bystrica a ŽST Považská Teplá, pričom zo ŽST Považská Teplá sa po modernizácii stane iba zastávka.

Prvá realizačná etapa je rozdelená do piatich ucelených častí stavby: UČS 00 ŽST Púchov, ŽST Žilina, UČS 44 traťový úsek Púchov – Považská Bystrica, UČS 45 ŽST Považská Bystrica, UČS 46 traťový úsek Považská Bystrica – Považská Teplá, UČS 47 ŽST Považská Teplá. Predmetná trať leží na trase štátna hranica UA / SK – Košice – Kysak – Poprad – Tatry – Kraľovany – Žilina – Púchov – Nové Mesto nad Váhom – Trnava – Bratislava, ktorá tvorí významné železničné dopravné prepojenie medzi východným Slovenskom a západným Slovenskom severným ťahom cez Žilinu. Táto trasa je významná z hľadiska smerovania prepravných prúdov vo vnútroštátnej osobnej aj nákladnej doprave v smere východ – západ a opačne a sever – juh a opačne. Popri národnom význame je prítomný aj silný medzinárodný (európsky) význam, nakoľko trať 106A Kraľovany - Púchov je vedená v osi jedného z hlavných koridorov transeurópskej dopravnej siete (TEN – T), ktorou Európska únia definovala dôležité trasy spájajúce významné body záujmu v rámci európskeho priestoru. Cieľom TEN – T je vytvorenie jednotného vnútorného trhu s cieľom zabezpečiť konkurencieschopnejšie hospodárstvo, kvalitnú a rozvinutú dopravnú infraštruktúru, vyššiu zamestnanosť, deľbu prepravnej práce v prospech ekologicky priaznivejších módov dopravy, nižšie emisie skleníkových a znečisťujúcich plynov, vyššiu bezpečnosť cestnej premávky, menej kongescií, nižší počet dopravných nehôd a nižšiu výška škôd na majetku a zdraví vznikajúcu v súvislosti s nimi. 

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Udiča, Nimnica, Púchov, Považská Bystrica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2016 - 01.06.2022
Celková suma
349,583,068 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
210,146,304 €
Nezrovnalosti
22,236 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práce
Typ
A. Modernizácia žel…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
07.09.2016
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet usmrtených osôb v dôsledku dopravnej nehody na železnici
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vytvorených pracovných miest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštuktúre na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení (na železničnej infraštuktúre na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora produkcie emisií CO2 (vplyvom modernizácie železničných tratí)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
6676,16 (tona)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných nástupíšť (základná sieť TEN-T)
Hodnota
1558,0 (m)
Cieľ
1808,0 (m)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
6,975 (km)
Cieľ
15,921 (km)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Hodnota prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu
Hodnota
6,838,592 €
Cieľ
7,921,734 €
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
-
Názov
Počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
18,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
-
Názov
Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T (min.)
Hodnota
0,0 (min)
Cieľ
3,24 (min)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v železničnej doprave (na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
0 €
Cieľ
1,630,244 €
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
20,11 (tona)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
1,55 (tona)
Naposledy aktualizované
15.01.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 012016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
565,006 €
Schválené na preplatenie
565,006 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 17330001

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,460,359 €
Schválené na preplatenie
1,460,359 €
Realizácia
14.03.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 17330021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,607,930 €
Schválené na preplatenie
1,607,930 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 17330050

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,708,008 €
Schválené na preplatenie
5,708,008 €
Realizácia
13.07.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 17330149

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,995,842 €
Schválené na preplatenie
7,995,842 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 17330064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,339,708 €
Schválené na preplatenie
6,339,708 €
Realizácia
14.08.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 17330103

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,950,470 €
Schválené na preplatenie
9,950,470 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 17330087

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,288,964 €
Schválené na preplatenie
7,288,964 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 022016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
693,765 €
Schválené na preplatenie
693,765 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 17330005

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
613,658 €
Schválené na preplatenie
613,658 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 17330039

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,805,376 €
Schválené na preplatenie
2,805,376 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 17330127

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,357,526 €
Schválené na preplatenie
9,357,526 €
Realizácia
15.12.2017
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2018016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
338,100 €
Schválené na preplatenie
338,100 €
Realizácia
04.09.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 17330168

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,282,099 €
Schválené na preplatenie
13,282,099 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 17330190

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,668,568 €
Schválené na preplatenie
6,668,568 €
Realizácia
01.02.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 17330215

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,498,591 €
Schválené na preplatenie
4,498,591 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 18230007

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,726,697 €
Schválené na preplatenie
7,726,697 €
Realizácia
17.04.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 18230023

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,572,332 €
Schválené na preplatenie
4,572,332 €
Realizácia
07.05.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 18230041

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,411,103 €
Schválené na preplatenie
5,411,103 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 18230066

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,613,391 €
Schválené na preplatenie
7,613,391 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 18230083

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,403,784 €
Schválené na preplatenie
7,403,784 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 18230111

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,284,318 €
Schválené na preplatenie
7,284,318 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 18230129

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,081,906 €
Schválené na preplatenie
7,081,906 €
Realizácia
11.10.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2018022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,400 €
Schválené na preplatenie
225,400 €
Realizácia
26.11.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2018022

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,400 €
Schválené na preplatenie
225,400 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 18230146

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,160,346 €
Schválené na preplatenie
6,160,346 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 18230165

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,716,451 €
Schválené na preplatenie
6,716,451 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 18230165

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,716,451 €
Schválené na preplatenie
6,716,451 €
Realizácia
29.11.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2018038

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2018038

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,400 €
Schválené na preplatenie
225,400 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 18230229

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,609,457 €
Schválené na preplatenie
2,707,093 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 18230211

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,984,693 €
Schválené na preplatenie
5,988,520 €
Realizácia
11.02.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 18230184

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,741,389 €
Schválené na preplatenie
5,806,042 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 18230184

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,966 €
Schválené na preplatenie
35,975 €
Realizácia
28.12.2018
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 419007

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,500 €
Schválené na preplatenie
220,500 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 419007

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,500 €
Schválené na preplatenie
220,500 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 19230018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,576,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 19230003

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,137,327 €
Schválené na preplatenie
1,602,995 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 19230018

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,576,999 €
Schválené na preplatenie
1,932,750 €
Realizácia
13.05.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 19230031

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,260,948 €
Schválené na preplatenie
3,945,711 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

propagácia

Faktúra č. 19230031

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 19230050

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,964,547 €
Schválené na preplatenie
4,473,410 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230068 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,677,247 €
Schválené na preplatenie
4,677,247 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230068 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,677,247 €
Schválené na preplatenie
4,677,247 €
Realizácia
08.08.2019
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230068 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,559,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230068 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,559,082 €
Schválené na preplatenie
1,559,082 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 419016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,950 €
Schválené na preplatenie
222,950 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 419016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,950 €
Schválené na preplatenie
222,950 €
Realizácia
28.08.2019
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230097 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,529,952 €
Schválené na preplatenie
5,529,952 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230097 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,529,952 €
Schválené na preplatenie
5,529,952 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230097 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,843,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230097 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,843,317 €
Schválené na preplatenie
1,843,317 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230114 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,047,497 €
Schválené na preplatenie
7,047,497 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230114 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,047,497 €
Schválené na preplatenie
7,047,497 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230114 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,349,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230114 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,349,166 €
Schválené na preplatenie
2,349,166 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 419029

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 419029

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,400 €
Schválené na preplatenie
225,400 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230130 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,267,360 €
Schválené na preplatenie
3,267,360 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230130 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,267,360 €
Schválené na preplatenie
3,267,360 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230130 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230130 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,089,120 €
Schválené na preplatenie
1,089,120 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230145 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,280,149 €
Schválené na preplatenie
3,280,149 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230145 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,280,149 €
Schválené na preplatenie
3,280,149 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230145 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230145 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,093,383 €
Schválené na preplatenie
1,093,383 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230163 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,675,950 €
Schválené na preplatenie
2,675,950 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230163 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,675,950 €
Schválené na preplatenie
2,675,950 €
Realizácia
12.12.2019
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230163 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
891,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2019
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230163 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
891,983 €
Schválené na preplatenie
891,983 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230185 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,488,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230185 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,488,343 €
Schválené na preplatenie
2,488,343 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 419049

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 419049

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,400 €
Schválené na preplatenie
225,400 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230185 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
829,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2020
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230185 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
829,448 €
Schválené na preplatenie
829,448 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230208 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,073,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 19230208 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,073,937 €
Schválené na preplatenie
2,073,937 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230208 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
691,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 19230208 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
691,312 €
Schválené na preplatenie
691,312 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230001 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,332,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230001 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,332,909 €
Schválené na preplatenie
1,332,909 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230001 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230001 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
444,303 €
Schválené na preplatenie
444,303 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230017 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230017 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
622,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230017 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230017 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,866,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230017 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,866,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230017 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 420013

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 420013

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
222,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230030 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,437,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230030 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,437,562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230030 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230030 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230044 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
629,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230044 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,888,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230044 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,888,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230066 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,801,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230066 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,801,597 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230066 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
933,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230066 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
933,866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 420027

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 420027

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230082 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230082 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,012,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230082 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,037,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2020
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230082 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,037,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230111 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,013,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230111 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,013,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230111 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,004,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

faktúra č. 420027

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

stavebný dozor

faktúra č. 420027

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230118 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230118 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230118 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230118 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230139 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
809,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230139 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
809,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230139 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,428,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230139 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,428,587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 420045

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230166 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,878,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230166 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,878,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230166 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
959,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230166 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
959,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230180 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230180 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230180 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,538,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230180 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,538,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

stavebný dozor

faktúra č. 420045

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230196 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
982,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (25%-ná časť)

Faktúra č. 20230196 (25%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
982,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230196 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,947,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230196 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,947,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230223 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,838,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 20230223 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

stavebné práce (75%-ná časť)

Faktúra č. 21230001 (75%-ná časť)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,219,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Železnice Slovenskej republiky

Suma celkom
72,888 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
72,888 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt
-
Suma celkom
22,236 €
Vrátená suma
22,236 €
Suma na vymáhanie
22,236 €
Typ
Iné nezrovnalosti v…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
DEC International s. r. o.
IČO
46370218
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.