Popis projektu

  Cieľom uskutočnenia obnovy budovy Pavilónu č. 17 je predľženie životnosti stavebných konštrukcií budovy s vykonaním takých ďalších úprav, ktorými sa dosiahnu alebo zlepšia požadované funkčné vlastnosti, odstránia sa nedostatky, poruchy a zastaranosť. Obnovu budovy Pavilónu č. 17 bude stavebne tvoriť : výmena výplní otvorov, zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru, zateplenie fasády, ostatné práce, vykurovanie, oprava zdravotechniky, oprava osvetlenia, inštalácia bleskozvodu, inštalácia vzduchotechniky, rekonštrukcia výťahu.  Celková efektívnosť stavebných úprav je závislá na komplexnosti riešenia jednotlivých stavebných konštrukcií budovy a zateplenia budovy ako celku. Dosiahnutie zníženia spotreby energie na vykurovanie vyžaduje súčasné uskutočnenie úprav na vykurovacom zariadení, dobudovanie regulačnej techniky a hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. Samotné zateplenie budovy má zásadné priaznivé účinky na : zníženie potreby energie na vykurovanie, odstránenie hygienických nedostatkov, povrchovej kondenzácie vodnej pary s následnou tvorbou plesní, vytváranie vhodných podmienok tepelnej pohody zvýšením vnútornej povrchovej teploty, eliminovanie zatekania cez obvodový plášť, strešný plášť a výplňové konštrukcie (okná), zníženie teplotného namáhania nosných stavebných konštrukcií znížením teplotného rozdielu.

. Ďalšími merateľnými ukazovateľmi budú : počet opatrení na zníženie spotreby energie vo verejnej budove a podlahová plocha budovy obnovenej nad rámec minimálnych požiadaviek.    

Viac
Subjekt
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.11.2020
Celková suma
1,554,666 €
Vlastné zdroje
77,733 €
Vyčerpané z projektu
620,476 €
Nezrovnalosti
1,174 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti Paviló…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
18.01.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
23.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
18.01.2019
Plánovaný koniec
01.09.2020
Skutočný koniec
25.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.02.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
6638,38 (m2)
Cieľ
6638,38 (m2)
Naposledy aktualizované
15.02.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
959723,3797 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
1627318,0 (kWh/rok)
Cieľ
1614041,25 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
1310492,685 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
251,0433 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
1210,7677 (MWh/rok)
Cieľ
1210,7677 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0119 (MW)
Cieľ
0,0119 (MW)
Naposledy aktualizované
15.02.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0119 (MWt)
Cieľ
0,0119 (MWt)
Naposledy aktualizované
15.02.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
15,2865 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
250,66 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
244,62 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
420,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.02.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 310190004 dodávateľa DÚHA, a.s.

Faktúra č. 310190004 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,844 €
Schválené na preplatenie
8,844 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 310190004 dodávateľa DÚHA, a.s.

Faktúra č. 310190004 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,844 €
Schválené na preplatenie
8,844 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

Faktúra č. 310190007 dodávateľa DÚHA, a.s.

Faktúra č. 310190007 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,961 €
Schválené na preplatenie
3,961 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 310190007 dodávateľa DÚHA, a.s.

Faktúra č. 310190007 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,961 €
Schválené na preplatenie
3,961 €
Realizácia
02.05.2019
Názov

stavebné činnosti na P 17 za 04/2019

Faktúra č. 310190008 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,557 €
Schválené na preplatenie
12,557 €
Realizácia
-
Názov

stavebné činnosti na P 17 za 04/2019

Faktúra č. 310190008 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,557 €
Schválené na preplatenie
12,557 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

Stavebné činnosti za 05/2019

Faktúra č. 310190009 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,850 €
Schválené na preplatenie
11,850 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné činnosti za 05/2019

Faktúra č. 310190009 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,850 €
Schválené na preplatenie
11,850 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

stavebné činnosti za 06/2019 na P 17

Faktúra č. 310190010 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,932 €
Schválené na preplatenie
6,932 €
Realizácia
-
Názov

stavebné činnosti za 06/2019 na P 17

Faktúra č. 310190010 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,932 €
Schválené na preplatenie
6,932 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

stavebné činnosti na P 17 za obdobie 07 a 08/2019

Faktúra č. 310190012 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,141 €
Schválené na preplatenie
21,141 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

stavebné činnosti na P 17 za obdobie 07 a 08/2019

Faktúra č. 310190012 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,141 €
Schválené na preplatenie
21,141 €
Realizácia
-
Názov

DPH 20 % z fa č. 310190004

DPH 20 % z fa č. 310190004 dodávateľa DÚHA,a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,769 €
Schválené na preplatenie
1,769 €
Realizácia
22.03.2019
Názov

DPH 20 % z fa č. 310190009 dodávateľa DÚHA, a.s.

DPH 20 % z fa č. 310190009 dodávateľa DÚHA,a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
2,370 €
Schválené na preplatenie
2,370 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

DPH 20 % z fa č. 310190008 dodávateľa DÚHA, a.s.

DPH 20 % z fa č. 310190008 dodávateľa DÚHA,a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
2,511 €
Schválené na preplatenie
2,511 €
Realizácia
24.05.2019
Názov

20 % DPH z fa č. 310190010 dodávateľa DÚHA, a.s.

DPH 20 % z fa č. 310190010 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
1,386 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

DPH 20 % z fa č. 310190007 dodávateľa DÚHA,a.s.

DPH 20 % z fa č. 310190007 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
792 €
Realizácia
25.04.2019
Názov

Fa č. 310190015 dodávateľa DÚHA, a.s.

Faktúra č. 310190015 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,418 €
Schválené na preplatenie
49,322 €
Realizácia
-
Názov

Fa č. 310190015 dodávateľa DÚHA, a.s.

Faktúra č. 310190015 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,322 €
Schválené na preplatenie
49,322 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

DPH 20 % z fa č. 190100027 dodávateľa DÚHA, a.s.

DPH 20 % z fa č. 310190012 dodávateľa DÚHA,a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
4,228 €
Schválené na preplatenie
4,228 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

DPH 20% z fa č. 310190015 dodávateľa DÚHA,a.s.

DPH 20 % z fa č. 310190015 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
9,884 €
Schválené na preplatenie
9,884 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Fa č. 310190017 dodávateľa DÚHA, a.s.

Fa č. 310190017 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,539 €
Schválené na preplatenie
138,539 €
Realizácia
-
Názov

Fa č. 310190017 dodávateľa DÚHA, a.s.

Fa č. 310190017 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,539 €
Schválené na preplatenie
138,539 €
Realizácia
18.11.2019
Názov

Fa č. 310190021 dodávateľa DÚHA, a.s.

Fa č. 310190021 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,291 €
Schválené na preplatenie
103,283 €
Realizácia
-
Názov

Fa č. 310190021 dodávateľa DÚHA, a.s.

Fa č. 310190021 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,283 €
Schválené na preplatenie
103,283 €
Realizácia
31.01.2020
Názov

310190023

310190023

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,128 €
Schválené na preplatenie
118,128 €
Realizácia
-
Názov

310190023

310190023

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,128 €
Schválené na preplatenie
118,128 €
Realizácia
07.02.2020
Názov

Stavebné činnosti za 12/2019 - P 17 - dodávateľ DÚHA, a.s.

Fa č. 310190026 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,039 €
Schválené na preplatenie
39,039 €
Realizácia
13.03.2020
Názov

Stavebné činnosti za 12/2019 - P 17 - dodávateľ DÚHA, a.s.

Fa č. 310190026 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,040 €
Schválené na preplatenie
39,039 €
Realizácia
-
Názov

310100001

Fa č. 310100001 DÚHA,a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,939 €
Schválené na preplatenie
83,939 €
Realizácia
23.03.2020
Názov

310100001

Fa č. 310100001 DÚHA,a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,954 €
Schválené na preplatenie
83,939 €
Realizácia
-
Názov

Fa č. 310100003 DÚHA,a.s.

Faktúra č. 310100003 spoločnosti DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Fa č. 310100003 DÚHA,a.s.

Faktúra č. 310100003 spoločnosti DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

310190017

DPH 20 % z fa č. 310190017 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,708 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

DPH 20 % z fa č. 310190021 dodávateľa DÚHA, a.s.

DPH 20 % z fa č. 310190021 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

DPH 20 % z fa č. 310190023 dodávateľa DÚHA,a.s.

DPH 20 % z fa č. 310190023 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

DPH 20 % z fa č. 310190026 dodávateľa DÚHA, a.s.

DPH 20 % z fa č. 310190026 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Fa č. 310100007 dodávateľa DÚHA,a.s.

Fa č. 310100007 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 310100007 dodávateľa DÚHA,a.s.

Fa č. 310100007 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

DPH 20 % z fa č. 310100007 dodávateľa DÚHA, a.s.

DPH 20 % z fa č. 310100007 dodávateľa DÚHA,a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
12,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

2020001138

20 % DPH z fa č. 310100003 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
16,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

2020000811

DPH 20 % z fa č. 310100001 dodávateľa DÚHA,a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
16,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

Fa č. 310100014 dodávateľa DÚHA, a.s.

Fa č. 310100014 dodávateľa DÚHA,a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Fa č. 310100014 dodávateľa DÚHA, a.s.

Fa č. 310100014 dodávateľa DÚHA,a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

310100011

Fa č. 310100011 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

310100011

Fa č. 310100011 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2020
Názov

Fa č. 310100018 dodávateľa DÚHA,a.s.

Fa č. 310100018 dodávateľa DÚHA,a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Fa č. 310100018 dodávateľa DÚHA,a.s.

Fa č. 310100018 dodávateľa DÚHA,a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č.310100021 dodávateľa DÚHA, a.s.

Fa č. 310100021 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2020
Názov

Fa č.310100021 dodávateľa DÚHA, a.s.

Fa č. 310100021 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 310100029 dodávateľa DÚHA, a.s.

Fa č. 310100029 dodávateľa DÚHA, a. s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 310100029 dodávateľa DÚHA, a.s.

Fa č. 310100029 dodávateľa DÚHA, a. s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

310100036

Fa č. 310100036 dodávateľa DÚHA, a.s. za 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

310100036

Fa č. 310100036 dodávateľa DÚHA, a.s. za 09/2020

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

20 % DPH z fa č. 310100018 dodávateľa DÚHA, a.s.

DPH 20 % z fa č. 310100018 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
24,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2020
Názov

DPH 20 % z fa č. 310100036 dodávateľa DÚHA a.s.

DPH 20 % z fa č. 310100036 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
20,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

DPH 20 % z fa č. 310100029 dodávateľa DÚHA, a.s.

DPH 20 % z fa č. 310100029 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
13,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2020
Názov

DPH 20 % z fa č. 310100021 dodávateľa DÚHA,a.s.

20 % DPH z fa č. 310100021 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
17,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2020
Názov

DPH 20 % z fa č. 310100014 dodávateľa DÚHA, a.s.

DPH 20 % z fa č. 310100014 dodávateľa DÚHA, a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
4,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.06.2020
Názov

DPH 20 % z fa č.310100011 dodávateľa DÚHA,a.s.

DPH 20 % z fa č. 310100011 dodávateľa DÚHA,a.s.

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
17,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Suma celkom
12,805 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Suma celkom
1,174 €
Vrátená suma
1,174 €
Suma na vymáhanie
1,174 €
Typ
Nesprávne doklady Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO
00397474
Názov
DÚHA a.s.
IČO
31690360
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.