Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budov Špeciálnej základnej školy vo Vtáčkovciach. Prvou, väčšou budovou je budova s učebňami, druhá budova slúži pre potreby vedenia školy. V rámci projektu sa budovy kompletne zateplia, vykurovacia sústava, sústava prípravy teplej vody a osvetlenie prejdú rekonštrukciou vrátane výmeny zdrojov. Zníži sa potreba energie na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody, ako aj na osvetlenie priestorov. Zateplenie zahŕňa obvodový plášť, strechu, podlahu, ako aj výmenu okien a dverí v oboch budovách. Energia na výrobu tepla na vykurovanie a prípravu TÚV bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov, vďaka čomu bude prevádzka podstatne ekologickejšia. Vedľajším prínosom projektu bude odstránenie hrozby zatekania a znehodnotenia konštrukcií kvôli zlému stavu pôvodnej strechy v budove učební. Škola tak bude schopná zabezpečiť vyučovací proces na kvalitatívne oveľa vyššej úrovni, pričom zároveň výrazne klesnú náklady na jej prevádzku.

Viac
Subjekt
Špeciálna základná škola
Miesta realizácie
Vtáčkovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2016 - 01.07.2020
Celková suma
336,844 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
174,989 €
Nezrovnalosti
1,296 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
13.06.2016
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
29.07.2020
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2016
Skutočný začiatok
13.06.2016
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
29.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
29.06.2017
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
29.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
18,7 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
45,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.10.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
485,87 (m2)
Cieľ
467,3 (m2)
Naposledy aktualizované
16.10.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
53546,8 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,0555 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
57,6023 (MWh/rok)
Cieľ
57,6023 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
320379,446 (kWh/rok)
Cieľ
328015,461 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
145396,9806 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
40,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,018 (MW)
Cieľ
0,0184 (MW)
Naposledy aktualizované
16.10.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,018 (MWt)
Cieľ
0,0184 (MWt)
Naposledy aktualizované
16.10.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
23,607 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.10.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
03.02.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,205 €
Schválené na preplatenie
12,205 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,798 €
Schválené na preplatenie
34,798 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,205 €
Schválené na preplatenie
12,205 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,798 €
Schválené na preplatenie
34,798 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
2,001 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,088 €
Schválené na preplatenie
53,088 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,001 €
Schválené na preplatenie
2,001 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,088 €
Schválené na preplatenie
53,088 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,971 €
Schválené na preplatenie
22,971 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,971 €
Schválené na preplatenie
22,971 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,531 €
Schválené na preplatenie
1,531 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
1,531 €
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
292 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,404 €
Schválené na preplatenie
9,404 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,919 €
Schválené na preplatenie
9,404 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,418 €
Schválené na preplatenie
10,418 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,699 €
Schválené na preplatenie
10,418 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,971 €
Schválené na preplatenie
18,971 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,760 €
Schválené na preplatenie
7,760 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,971 €
Schválené na preplatenie
18,971 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,760 €
Schválené na preplatenie
7,760 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment projektu - spracovanie ŽoNFP vrátane príloh a doplnenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2016
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2016
Názov

Implementácia projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Činnosť stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Implementácia projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Špeciálna základná škola

Suma celkom
1,296 €
Vrátená suma
1,296 €
Suma na vymáhanie
1,296 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Špeciálna základná škola

Suma celkom
950 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Špeciálna základná škola

Suma celkom
900 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Mgr. Andrej Sloboda - EURO CONSULTING
IČO
44249675
Názov
Ing. Katarína Koporová
IČO
34413073
Názov
VERVA, spol. s r.o., Košice
IČO
17084059
Názov
Ing. Jolana Lengyelová
IČO
17236312
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.