Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenie tepelno-technických vlastnosti budov OcÚ,KD a MŠ Malcov

Obec Malcov

Popis projektu

Obec Malcov sa nachádza v okrese Bardejov, počet obyvateľov 1575. Hlavný cieľ projektu  je "Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy OcÚ a KD a MŠ". Budovy sú morálne opotrebované, nevyhovujúce sú stavebno-technické vlastnosti jednotlivých obalových konštrukcií, strechy, okná a dvere majú nedostatočný tepelný odpor, vyznačujú sa množstvom tepených mostov. Existujúci stav nespĺňa energetické kritériá. Vykurovanie je nerovnomerné a ekonomicky náročné. Plynová kotolňa slúži pre vykurovanie „OcÚ a KD“, kotolňa na tuhé palivo, slúži na vykurovanie priestorov OcÚ a KD a MŠ.  Budova OcÚ a KD je administratívna budova, vykonáva sa agenda obce v zmysle zákona, v budove sa nachádza sála KD. MŠ navštevuje 37detí, poskytuje všetky funkcie predškolského zariadenia.
Hlavné aktivity projektu: A1: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD a A2: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ
ŠC:
- zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií 
- modernizácia vykurovacieho systému, zníženie spotreby energie a inštalácia systémov merania a riadenia 
- inštalácia zariadení na využívanie OZE - tepelné čerpadlá 
- modernizácia osvetlenia
- odstránenie negatívneho dopadu na ŽP 
- vybudovanie bezbariérového prístupu 

Viac
Subjekt
Obec Malcov
Miesta realizácie
Malcov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2016 - 01.10.2019
Celková suma
1,613,210 €
Vlastné zdroje
80,660 €
Vyčerpané z projektu
1,485,614 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
06.09.2016
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
06.09.2016
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
16.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,216 (MW)
Cieľ
0,216 (MW)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,216 (MWt)
Cieľ
0,216 (MWt)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
278,64 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
98,54 (t ekviv. CO2)
Cieľ
98,54 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
624,892 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
216,694 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
111,871 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4380,5 (m2)
Cieľ
4380,5 (m2)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
137,1102 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
470,8754 (MWh/rok)
Cieľ
470,8754 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
333765,1116 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
1071513,17 (kWh/rok)
Cieľ
891165,02 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
385871,82 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486,677 €
Schválené na preplatenie
486,677 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486,677 €
Schválené na preplatenie
486,677 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,741 €
Schválené na preplatenie
2,741 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,741 €
Schválené na preplatenie
2,741 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - riadenie projektu

Faktúra- riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,031 €
Schválené na preplatenie
2,031 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Faktúra - riadenie projektu

Faktúra- riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,031 €
Schválené na preplatenie
2,031 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - externé riadenie projektu

Faktúra- externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
995 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - externé riadenie projektu

Faktúra- externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
995 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce - OcÚ, KD

Faktúra - stavebné práce - OcÚ. KD

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316,246 €
Schválené na preplatenie
314,367 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce - OcÚ, KD

Faktúra - stavebné práce - OcÚ. KD

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
314,367 €
Schválené na preplatenie
314,367 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce - MŠ

Faktúra - stavebné práce - MŠ

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318,167 €
Schválené na preplatenie
318,167 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce - MŠ

Faktúra - stavebné práce - MŠ

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318,167 €
Schválené na preplatenie
318,167 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,569 €
Schválené na preplatenie
3,569 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,569 €
Schválené na preplatenie
3,569 €
Realizácia
14.11.2019
Názov

Faktúra - externé riadenie

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,539 €
Schválené na preplatenie
2,539 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

Faktúra - externé riadenie

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,539 €
Schválené na preplatenie
2,539 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce Ocú, KD

Faktúra - stavebné práce Ocú. KD

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,363 €
Schválené na preplatenie
122,363 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

Faktúra - stavebné práce Ocú, KD

Faktúra - stavebné práce Ocú. KD

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,363 €
Schválené na preplatenie
122,363 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce MŠ

Faktúra -stavebné práce MŠ

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,165 €
Schválené na preplatenie
232,165 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

Faktúra - stavebné práce MŠ

Faktúra -stavebné práce MŠ

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,165 €
Schválené na preplatenie
232,165 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - externé riadenie

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Faktúra - publicita (dočasná)

Faktúra - publicita (dočasná)

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2019
Názov

Faktúra - publicita (tabuľa)

Faktúra - publicita (tabuľa)

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Faktúra - Energetický certifikát

Faktúra - energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2019
Názov

Faktúra - projektová dokumentácia

Faktúra - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2016
Názov

Faktúra - stavebný dozor 1

Faktúra - stavebný dozor 1

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Faktúra - stavebný dozor 2

Faktúra - stavebný dozor 2

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce 1

Faktúra - stavebné práce 1

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce 2

Faktúra - stavebné práce 2

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce 2 - MŠ

Faktúra - stavebné práce 2 - MŠ

Vlastník dokladu
Obec Malcov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
Ing. Viliam Čech
IČO
34347470
Názov
Ing. Viliam Čech
IČO
34347470
Názov
Enviroprojekt, s. r. o.
IČO
45281688
Názov
AIP projekt, s.r.o.
IČO
50172441
Názov
Ing. Peter Ferenc
IČO
33950725
Názov
Ing. Ján Kačala
IČO
30648904
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.