Popis projektu

Projekt s názvom "Modernizácia Kultúrneho a spoločenského centra (KSC) Dlhé Klčovo" je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy KSC v obci Dlhé Klčovo.

je obec Dlhé Klčovo, ako majiteľ budovy a pozemku.

je zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrno spoločenského centra prostredníctvom:

1. opatrení stavebného charakteru - zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien

2. technických opatrení -  nútené vetranie so spätným získavaním tepla, meranie, riadenie a regulácia spotreby energie na vykurovanie, rekonštrukcia interiérového osvetlenia

sú primárne zamestnanci, ktorí v budove pracujú a sekundárne všetci obyvatelia obce Dlhé Klčovo. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity "Zníženie energetickej náročnosti budovy KSC" a podporných aktivít projektu.

je obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84.
V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove jednej verejnej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 1730,88 m2. Realizáciou projektu dôjde ku zníženiu potreby energie v budove (rozdiel medzi celkovou ročnou spotrebou palív a energie pred a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti) o 201 892,9 kWh/rok, pričom merná spotreba energie na vykurovanie sa zníži z 142,71 kWh/(m2.a) na 26,24 kWh/(m2.a), teda o 81,6%. Po ukončení realizácie projektu bude budova obecného úradu ultranízkoenergetická, energetická trieda sa zmení z "C" na "A1".

Viac
Subjekt
Obec Dlhé Klčovo
Miesta realizácie
Dlhé Klčovo
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2017 - 01.08.2020
Celková suma
547,125 €
Vlastné zdroje
27,356 €
Vyčerpané z projektu
361,224 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia kultúrneho a spoločenského…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
04.02.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
12.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
03.05.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
12.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1663,12 (m2)
Cieľ
1730,88 (m2)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
44,3363 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
157,6207 (MWh/rok)
Cieľ
157,6207 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
113284,3714 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
233066,798 (kWh/rok)
Cieľ
230860,0654 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
138275,8076 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
29,987 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
21,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.10.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za PD

Faktúra Artpro

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
11,760 €
Realizácia
20.04.2017
Názov

Faktúra za energetický audit doplatok

Faktúra Enau doplatok

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,628 €
Schválené na preplatenie
1,628 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Faktúra za energetický audit

Faktúra Enau

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,881 €
Schválené na preplatenie
115,881 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,881 €
Schválené na preplatenie
115,881 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont 2020

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,855 €
Schválené na preplatenie
230,855 €
Realizácia
17.03.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont 2020

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
230,855 €
Schválené na preplatenie
230,855 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za riadenie projektu

Faktúra Dvomi

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
10,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za riadenie projektu

Faktúra Dvomi

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
10,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za riadenie projektu

Faktúra Dvomi

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
10,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont 3

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont 3

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont 3

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,906 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont záverečná

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Plynmont záverečná

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Faktúra za stálu tabuľu

SIETTEX s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
SIETTEX s. r. o.
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Faktúra za informačnú tabuľu

SIETTEX s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
SIETTEX s. r. o.
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

Energetický certifikát

Winks s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Ateliér ARTPRO, spol. s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

PLYNMONT Humenné, s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Faktúra za projektový manažment

Dvomi s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov

Faktúra za finančný manažment

Dvomi s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Dlhé Klčovo
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
1,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov IČO
Názov
SIETTEX s. r. o.
IČO
44189192
Názov
PLYNMONT Humenné s.r.o.
IČO
36499781
Názov
ATELIÉR ARTPRO, spol. s r.o.
IČO
36515515
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Názov
Winks s. r. o.
IČO
45243956
Názov
Dvomi s. r. o.
IČO
51147025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.