Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole, Nemocničná 987/2, Považská Bystrica

Mesto Považská Bystrica

Popis projektu

je v Základnej škole Nemocničná 987/2 v meste Považská Bystrica, prostredníctvom vykonania nevyhnutných stavebných prác na súčasnej knižnici a IKT učební a obstarania moderného materiálno-technického vybavenia učební a školskej knižnice v zmysle odporúčanej typizovanej zostavy riadiacim orgánom. Pomocou projektu sa vytvoria moderné a interaktívne odborné učebne s kapacitou je teda zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy pomocou vytvorenia moderných odborných učební v ZŠ Nemocničná v meste Považská Bystrica. Vytýčený cieľ bude dosiahnutý zrealizovaním projektu s celkovou dĺžkou trvania Prostredníctvom realizácie sa dosiahnu : kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (438 žiakov), počet podporených knižníc (1), počet podporených učební IKT (2), počet podporených učební polytechnických (1), počet podporených učební jazykových (1), počet podporených základných škôl (1 ZŠ). je mesto Považská Bystrica.

Viac
Subjekt
Mesto Považská Bystrica
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.08.2020
Celková suma
150,031 €
Vlastné zdroje
7,502 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia IKT učebne (variant klient…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
30.07.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
24.01.2020
Názov
Modernizácia IKT učebne (variant notebo…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
30.07.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
24.01.2020
Názov
Modernizácia školskej knižnice
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
30.07.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
11.05.2020
Názov
Modernizácia jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
30.07.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
04.02.2020
Názov
Modernizácia polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
30.07.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
04.02.2020
Názov
Stavebno-technické úpravy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
01.08.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
30.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
07.05.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
29.05.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
403,0 (osoby)
Cieľ
438,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
21.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra ku KZ č. PB-1/2018 - časť 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Faktúra ku KZ č. PB-1/2018 - časť 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Faktúra ku KZ č. PB-1/2018 - časť 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Faktúra ku KZ č. PB-1/2018 - časť 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Faktúra ku KZ č. PB-1/2018 - časť 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Faktúra ku KZ č. PB-1/2018 - časť 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Faktúra ku KZ č. PB-1/2018 - časť 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Faktúra ku KZ č. PB-1/2018 - časť 3

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Faktúra ku KZ č. PB-1/2018 - časť 2

FA ku kZ č. PB-1/2018 časť 2

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
20,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Faktúra ku KZ č. PB-1/2018 - časť 2

FA ku kZ č. PB-1/2018 časť 2

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Faktúra ku KZ č. PB-1/2018 - časť 2

FA ku kZ č. PB-1/2018 časť 2

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
20,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra ku KZ č. PB-1/2018 - časť 2

FA ku kZ č. PB-1/2018 časť 2

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

FA ku KZ č. PB-1/2018 časť 1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA ku KZ č. PB- 1/2018 - časť 5

Faktúra ku KZ č. PB-1/2018 - časť 5

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
24,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

FA ku KZ č. PB- 1/2018 - časť 5

Faktúra ku KZ č. PB-1/2018 - časť 5

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
24,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 11190115

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2019
Názov

FA ku KZ č. PB-1/2018 - časť 4 20%

FA ku KZ č. PB-1/2018, Nem.- časť 4

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

FA ku KZ č. PB-1/2018 Nem. - časť 4

FA ku KZ č. PB-1/2018, Nem.- časť 4

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
14,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

FA ku KZ č. PB-1/2018 - časť 4 20%

FA ku KZ č. PB-1/2018, Nem.- časť 4

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Ko - SKI, s. r. o.
IČO
36352390
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.