Zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia športovej haly na ulici Plavisko v Ružomberku

Mesto Ružomberok

Popis projektu

Projekt rieši zníženie energetickej náročnosti školského zariadenia športovej haly na ulici Plavisko v Ružomberku. Lokalita stavby sa nachádza v zastavanej časti  Ružomberok, na ulici Plavisko, KN-C p.č. 5082 k.ú. Ružomberok, ktorých vlastníkom mesto Ružomberok. Podlahová plocha je 1 593 m2, vykurovaný objem podlaží je 10 714 m3.
Zrealizujú sa nasledovné opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti: zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, rekonštrukcia osvetlenia v budove, výmena svietidiel za svietidlá LED s novým rozmiestnením. Z hľadiska merateľného ukazovateľa „Zníženie potreby energie vo verejných budovách (kWh/rok)“ dôjde k zníženiu o 267 542,1000 kWh/rok. Plánovaná úspora energie na vykurovanie v dôsledku realizácie projektu bude 80,7 %. Budova z energetickej triedy D sa po realizácii projektu zatriedi do triedy A1, t.j. nad rámec minimálnych požiadaviek. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie a do Notifikačnej správy a prispeje k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl. 4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Mesto Ružomberok
Miesta realizácie
Ružomberok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2016 - 01.08.2020
Celková suma
795,067 €
Vlastné zdroje
39,753 €
Vyčerpané z projektu
324,398 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
05.03.2016
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
11.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
10.11.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
11.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
137562,445 (kWh/rok)
Cieľ
155950,3208 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
185227,9822 (kWh/rok)
Cieľ
210736,7933 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
212,462 (MWh/rok)
Cieľ
212,462 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
74,8996 (MWh/rok)
Cieľ
56,5117 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1610,11 (m2)
Cieľ
1593,0 (m2)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
10,653 (t ekviv. CO2)
Cieľ
4,81 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
233,0886 (Kg/rok)
Cieľ
250,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
84,1709 (Kg/rok)
Cieľ
90,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
304920,26 (kWh/rok)
Cieľ
267544,35 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

dočasný pútač

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
912 €
Realizácia
11.02.2020
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,700 €
Schválené na preplatenie
5,700 €
Realizácia
07.02.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,500 €
Schválené na preplatenie
14,500 €
Realizácia
21.04.2016
Názov

Energetický audit

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,750 €
Schválené na preplatenie
4,750 €
Realizácia
20.04.2016
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,080 €
Schválené na preplatenie
298,080 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Stála tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Publikovanie článku o projekte

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Publikovanie článku o projekte

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Stála tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Ružomberok
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov IČO
Názov
Nicolson, s.r.o.
IČO
46068325
Názov
Doc. lng. JozefJandačka, PhD.
IČO
44169736
Názov
Bala a.s.
IČO
36228427
Názov
PROGETTO, s.r.o.
IČO
36552291
Názov
ABNKA, s. r. o.
IČO
44341717
Názov
PROPERA, s.r.o.
IČO
44500050
Názov
Nicolson, s.r.o.
IČO
46068325
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.