Prestavba časti priestorov na centrálny príjem, prestavba vstupu pre RZP a výťahovej šachty, polikliniky–širšie komplementy, zateplenie pavilónu - Nemocnica Levice

Nemocnica AGEL Levice s. r. o.

Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu je vytvorenie urgentného centrálneho príjmu so zázemím komplexnej diagnostiky, zateplenie pavilónu poliklinika – širšie komplementy a modernizácia zdravotníckej techniky a IKT vybavenia. 

Realizáciou infraštruktúrnych investícií do stavebných objektov a prístrojového vybavenia dosiahne Nemocnica Levice zvýšenie komplexnosti, kvality, kapacity a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti čo vytvorí podmienky pre zlepšenie základných medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok.

Ciele projektu budú dosiahnuté 4 hlavnými aktivitami:

  • Hlavná aktivita 1: Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
  • Hlavná aktivita 2: Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
  • Hlavná aktivita 3: Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane 
vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením 
a nákupu softvérového vybavenia
  • Hlavná aktivita 4: Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Výsledné efekty navrhovaného projektu budú sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0374 Počet renovovaných verejných budov
  • P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
  • P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov
  • P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
  • P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

Viac
Subjekt
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Miesta realizácie
Levice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2019 - 01.02.2022
Celková suma
6,617,811 €
Vlastné zdroje
661,781 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Opatrenia na zvýšenie energetickej hosp…
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
08.11.2019
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
16.09.2021
Názov
Budovanie a modernizácia IKT infraštruk…
Typ
Budovanie a moderni…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
27.01.2020
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
17.02.2020
Názov
Dodávka zdravotníckej techniky, zariade…
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
23.04.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
26.05.2021
Názov
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a…
Typ
Prístavba, nadstavb…
Plánovaný začiatok
01.11.2019
Skutočný začiatok
08.11.2019
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
16.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
130,38 (t ekviv. CO2)
Cieľ
124,61 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
694067,26 (kWh/rok)
Cieľ
660199,68 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
8647,6 (m2)
Cieľ
8647,6 (m2)
Naposledy aktualizované
15.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
SOITRON, s.r.o.
Žiadaná suma
100,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
282,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
449,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
449,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
89,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Parný sterilizátor, prekladací 600l.

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Formaldehydový sterilizátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Ultrazvuková čistička, 20 l

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Umývací automat

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Parný sterilizátor, prekladací 150l.

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Ultrazvuková čistička, 20 l

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Parný sterilizátor, prekladací 150l.

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Parný sterilizátor, prekladací 600l.

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Formaldehydový sterilizátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Umývací automat

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Mobilné nemocničné lôžko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie lôžko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Transportné lôžko (RTG transparentné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Transportné lôžko (RTG transparentné)

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie lôžko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Mobilné nemocničné lôžko

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Transportný ventilátor UPV

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Monitor VF s ETCO2

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Monitor VF

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Centrálny monitor vitálnych funkcií

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Anesteziologický prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Transportný ventilátor UPV

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Centrálny monitor vitálnych funkcií

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Monitor VF s ETCO2

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Monitor VF

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Anesteziologický prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Elektrokoagulačný prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Fibrobronchoskop s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Elektrokoagulačný prístroj

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Fibrobronchoskop s príslušenstvom

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2021
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj, brucho

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj, JÚS

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj mobilný s C ramenom

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj, prsníky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj, brucho

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj, JÚS

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj mobilný s C ramenom

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - USG prístroj, prsníky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
100,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
320,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
20,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
64,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
100,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
320,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
294,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
55,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
55,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
294,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
58,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
11,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.04.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Bizafický defibrilátor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - EKG prístroj, 12 kanálový so stolíkom

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Bizafický defibrilátor

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - EKG prístroj, 12 kanálový so stolíkom

Zálohová faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj, stropný

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj, stĺp

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Diagnostická stanica, 3 Mpix

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj, stropný

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - RTG prístroj, stĺp

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
158,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Diagnostická stanica, 3 Mpix

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CT prístroj (64 radov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
371,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - CT prístroj (64 radov)

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
371,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačné svetlo 140

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie svetlo stropné

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovanie svetlo mobilné

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Operačné svetlo 140

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovacie svetlo stropné

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Vyšetrovanie svetlo mobilné

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
158,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
44,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
8,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
31,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
158,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
44,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
82,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Rezerva

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
16,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
82,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
20,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
131,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
659,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
103,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Zateplenie pavilónu polikliniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
103,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
659,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.02.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2020
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov - Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Nemocnica AGEL Levice s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov IČO
Názov
Adifex, a. s.
IČO
46715894
Názov
S&T Slovakia s. r. o.
IČO
31349935
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
SOITRON, s.r.o.
IČO
35955678
Názov
M-STAV servis, s.r.o.
IČO
47004291
Názov
VHS-PS, s. r. o.
IČO
50630822
Názov
BMT, s.r.o.
IČO
31444571
Názov
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.
IČO
46378979
Názov
S&T Slovakia s. r. o.
IČO
31349935
Názov
ČECHOVO SK, s.r.o.
IČO
51017156
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.