Popis projektu

Cieľom projektu je zriadiť počítačovú učebňu a tým vytvoriť podmienky na kvalitnú výučbu informatiky a ostatných predmetov s využitím IKT tak, aby sme spĺňali požiadavky na vyučovanie viacerých vyučovacích predmetov v zmysle inovovaného školského vzdelávacieho  programu. Uvedeným projektom chceme dosiahnuť inováciu  didaktických prostriedkov, ktoré rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov v oblasti IKT.  Cieľom je tiež zefektívnenie práce a výučby na škole s najnovšou technológiou s prihliadnutím na úsporu elektrickej energie, zníženie CO2 podľa aktuálnych požiadaviek EU.  Z týchto dôvodov chceme v našej škole zriadiť IKT učebňu pre 17 žiakov a 1 pedagóga, celkovo  17 žiackych klientskych staníc a po 1 učiteľskú stanicu.  Takáto učebňa je charakteristická jednoduchou výučbou, tiež obsluhou, manipuláciou a inštaláciou softvérového vybavenia. Vysoká kvalita vybavenia učebne je úmerná nízkym prevádzkovým nákladom s ohľadom na životné prostredie. Cieľovou skupinou v zmysle iŠkVP sú všetci žiaci a učitelia školy. Učebňu zriadime vo vlastných  školských priestoroch na mieste terajšej odbornej učebne, ktorá už svojím vybavením nespĺňa  potrebné požiadavky.

Projektom budú naplnené nasedovné ukazovatele: Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl - 426 žiakov, Počet podporených učební IKT - 1 ks, Počet podporených základných škôl - 1 ks.

Viac
Subjekt
Mesto Rožňava
Miesta realizácie
Rožňava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2021 - 01.11.2021
Celková suma
17,140 €
Vlastné zdroje
857 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
učebňa IKT
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
27.07.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
03.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
04.09.2018
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
30.11.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
463,0 (osoby)
Cieľ
426,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.04.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Žiacky stôl

Faktúra 210800216

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Stolička/taburet pre žiaka

Faktúra 210800216

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Pracovisko učiteľa - NÁBYTOK

Faktúra 210800216

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2021
Názov

Školský server, kabeláž, softvér

Faktúra 2021167

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Operačný systém, balík MS Office, ďalší e-learning systém

Faktúra 2021167

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Zázemie pre učiteľov (2 ks notebook + multifunkčná tlačiareň)

Faktúra 2021167

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
1,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

PC set pre učiteľa

Faktúra 2021167

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

PC SET pre žiaka

Faktúra 2021167

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
5,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

3D tlačiareň, softvér

Faktúra 2021167

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov

Interaktívny projektor + držiak + projekčná tabuľa + montážna sada

Faktúra 2021167

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.10.2021
Názov IČO
Názov
NEXINEO s.r.o.
IČO
47020946
Názov
Dafferspol. s.r.o.
IČO
36320439
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.