Zvýšenie štandardu spoločnosti R-DAS, s.r.o. zavedením Integrovaného Manažérskeho Systému a posúdením zhody výrobkov

R-DAS, s. r. o.

Popis projektu

Firma R-DAS, s.r.o. vznikla v roku 2009 ako „start-up“ firma. Hlavný predmet činnosti je výskum a vývoj. Spoločnosť vznikla organizáciou výskumu a vývoja za účelom vytvárania inovácií, know-how, systematického zhromažďovania znalostí a vedomostí, zavádzania nových inovatívnych výrobkov v oblasti nano-technológií, inteligentného monitoringu a diagnostiky, elektronizácie a informatizácie služieb (zdravotníctvo), ale aj za účelom zásadne sa podieľať na výchove novej generácie vysokokvalifikovaných odborníkov v inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia.

Firma si uvedomuje tlak konkurencie, odberateľov na zvyšovanie kvality a preukazovanie dôkazov o zabezpečovaní kvality. Aktuálne firma nemá zavedený a ani certifikovaný žiadny systém manažérstva kvality a doposiaľ nevykonávala posudzovanie zhody, nakoľko výrobky pre zákazníkov navrhovala a vyvíjala na mieru a výsledný produkt bol majetkom zákazníka.

Predmetom projektu je preto zavedenie a certifikácia systémov manažérstva podľa štyroch noriem kvality ako aj posúdenie zhody pre päť výrobkov. Hlavnou aktivitou projektu je .

Realizáciou projektu si naša spoločnosť zabezpečí lepšiu konkurencieschopnosť na trhu a prispeje aj k zvýšeniu zamestnanosti, nakoľko rozvojom firmy stupne aj počet zamestnancov. Realizovaním projektu sa naplnia stanovené merateľné ukazovatele. 

Viac
Subjekt
R-DAS, s. r. o.
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.07.2021
Celková suma
142,616 €
Vlastné zdroje
42,785 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie štandardu MSP
Typ
Podpora zvyšovania …
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
01.05.2019
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
27.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
15.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet získaných certifikátov
Hodnota
24,0 (počet)
Cieľ
24,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nákup noriem pre certifikáciu

Faktúra STN 3 normy (9001, 45001, 14001)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2019
Názov

Nákup noriem pre certifikáciu

Faktúra STN ISO/IEC 27001:2014

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2019
Názov

Nákup noriem pre certifikáciu

Faktúra Doplatok k STN ISO/IEC 27001:2014 - licencia s možnosťou tlače

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

Konzultačné služby pre potreby implementácie systému manažérstva

Konzultačné služby QKS

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - Marec 2020

521 - Mzdové výdavky (03/2020)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - Marec 2020

521 - Mzdové výdavky (03/2020)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - Február 2020

521 - Mzdové výdavky (02/2020)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - Február 2020

521 - Mzdové výdavky (02/2020)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - Január 2020

521 - Mzdové výdavky (01/2020)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - Január 2020

521 - Mzdové výdavky (01/2020)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - December 2019

521 - Mzdové výdavky (12/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - December 2019

521 - Mzdové výdavky (12/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2020
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - November 2019

521 - Mzdové výdavky (11/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - November 2019

521 - Mzdové výdavky (11/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - Október 2019

521 - Mzdové výdavky (10/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - Október 2019

521 - Mzdové výdavky (10/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - September 2019

521 - Mzdové výdavky (09/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - September 2019

521 - Mzdové výdavky (09/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - August 2019

521 - Mzdové výdavky (08/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Manažér kvality pre systém informačnej bezpečnosti (ISO 27001) 2 - August 2019

521 - Mzdové výdavky (08/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Manažér kvality pre systém informačnej bezpečnosti (ISO 27001) 3 - August 2019

521 - Mzdové výdavky (08/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Manažér kvality pre posudzovanie zhody výrobkov 1 - August 2019

521 - Mzdové výdavky (08/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Manažér kvality pre posudzovanie zhody výrobkov 2 - August 2019

521 - Mzdové výdavky (08/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Manažér kvality pre posudzovanie zhody výrobkov 3 - August 2019

521 - Mzdové výdavky (08/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Manažér kvality pre systém informačnej bezpečnosti (ISO 27001) 1 - August 2019

521 - Mzdové výdavky (08/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 45001) - August 2019

521 - Mzdové výdavky (08/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 14001) - August 2019

521 - Mzdové výdavky (08/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - August 2019

521 - Mzdové výdavky (08/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Manažér kvality pre systém informačnej bezpečnosti (ISO 27001) 1 - Júl 2019

521 - Mzdové výdavky (07/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Manažér kvality pre systém informačnej bezpečnosti (ISO 27001) 2 - Júl 2019

521 - Mzdové výdavky (07/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Manažér kvality pre posudzovanie zhody výrobkov 2 - Júl 2019

521 - Mzdové výdavky (07/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Manažér kvality pre posudzovanie zhody výrobkov 1 - Júl 2019

521 - Mzdové výdavky (07/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Manažér kvality pre systém informačnej bezpečnosti (ISO 27001) 3 - Júl 2019

521 - Mzdové výdavky (07/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 45001) - Júl 2019

521 - Mzdové výdavky (07/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 14001) - Júl 2019

521 - Mzdové výdavky (07/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - Júl 2019

521 - Mzdové výdavky (07/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - Júl 2019

521 - Mzdové výdavky (07/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Manažér kvality pre posudzovanie zhody výrobkov 3 - Júl 2019

521 - Mzdové výdavky (07/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - Jún 2019

521 - Mzdové výdavky (06/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Manažér kvality pre posudzovanie zhody výrobkov 1 - Jún 2019

521 - Mzdové výdavky (06/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Manažér kvality pre posudzovanie zhody výrobkov 2 - Jún 2019

521 - Mzdové výdavky (06/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 14001) - Jún 2019

521 - Mzdové výdavky (06/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) -- Jún 2019

521 - Mzdové výdavky (06/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Manažér kvality pre posudzovanie zhody výrobkov 3 - Jún 2019

521 - Mzdové výdavky (06/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Manažér kvality pre systém informačnej bezpečnosti (ISO 27001) 2 - Jún 2019

521 - Mzdové výdavky (06/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 45001) - Jún 2019

521 - Mzdové výdavky (06/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Manažér kvality pre systém informačnej bezpečnosti (ISO 27001) 3 - Jún 2019

521 - Mzdové výdavky (06/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Manažér kvality pre systém informačnej bezpečnosti (ISO 27001) 1 - Jún 2019

521 - Mzdové výdavky (06/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - Máj 2019

521 - Mzdové výdavky (05/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Manažér kvality pre systém informačnej bezpečnosti (ISO 27001) 3 - Máj 2019

521 - Mzdové výdavky (05/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Manažér kvality pre posudzovanie zhody výrobkov 3 - Máj 2019

521 - Mzdové výdavky (05/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Manažér kvality pre posudzovanie zhody výrobkov 2 - Máj 2019

521 - Mzdové výdavky (05/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,168 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Manažér kvality pre posudzovanie zhody výrobkov 1 - Máj 2019

521 - Mzdové výdavky (05/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - Máj 2019

521 - Mzdové výdavky (05/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 14001) - Máj 2019

521 - Mzdové výdavky (05/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Manažér kvality pre systém informačnej bezpečnosti (ISO 27001) 1 - Máj 2019

521 - Mzdové výdavky (05/2019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - Máj 2020

521 - Mzdové výdavky (05/2020)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2020
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - Apríl 2020

521 - Mzdové výdavky (04/2020)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - Jún 2020

521 - Mzdové výdavky (06/2020)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2020
Názov

Výskumný pracovník 3 - september 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 1 - september 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Garant výskumnej činnosti 1 - september 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
4,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Výskumný pracovník 2 - september 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 09/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
3,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - September 2020

521 - Mzdové výdavky (09/2020) - N912

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - august 2020

521 - Mzdové výdavky (08/2020) - N912

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - júl 2020

521 - Mzdové výdavky (07/2020) - N912

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - december 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 12/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2021
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - november 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 11/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2020
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - október 2020

Sumarizačný hárok mzdových nákladov zamestnancov za obdobie 10/2020

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Konzultačné služby pre potreby implementácie systému manažérstva (2. platba)

681221 (DF0221014)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Certifikácia systémov manažérstva - FA Astraia

2110054 (DF0321018)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Zakúpenie noriem pre posúdenie zhody výrobkov

76212384 (DF0621015)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - január 2021

521 - Mzdové výdavky (01/2021)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - január 2021

521 - Mzdové výdavky (01/2021)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - február 2021

521 - Mzdové výdavky (02/2021)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
2,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - február 2021

521 - Mzdové výdavky (02/2021)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,785 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2021
Názov

Manažér kvality pre IMS (ISO 9001) - marec 2021

521 - Mzdové výdavky (03/2021)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - marec 2021

521 - Mzdové výdavky (03/2021)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,789 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2021
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - apríl 2021

521 - Mzdové výdavky (04/2021)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.05.2021
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - máj 2021

521 - Mzdové výdavky (05/2021)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu - Hlavný manažér kvality - jún 2021

521 - Mzdové výdavky (06/2021)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
R-DAS, s. r. o.
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2021
Názov

Posúdenie zhody: Bezdrôtová komunikačná jednotka IMS

12103200 (DF0721019)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Posúdenie zhody: Elektronický merač teploty a vlhkosti IMS

12103201 (DF0721020)

Vlastník dokladu
R-DAS, s. r. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.