Popis projektu

Globálnym cieľom projektu je dosiahnuť výrazné zníženie energetickej náročnosti verejnej  budovy  v obci  Dravce v Prešovskom kraji. Globálny cieľ bude naplnený špecifickými cieľmi projektu, ktoré môžeme zadefinovať nasledovne: 


• Zateplenia obvodového plášťa, zateplenie strešnej konštrukcie a stropu 

• Výmena výplňových konštrukcií okien a dverí
• rekonštrukcia  vykurovacej sústavy a výmena zdroja tepla
• Ďalšími súvisiacimi stavebnými prácami (interiérové osvetlenie, bleskozvod a bezbariérový prístup pre imobilných,elektroinštalácia, plynofikácia)

Realizáciou projektu dôjde k zníženiu emisií skleníkových plynov o 0,187 t ekviv CO2. Spotreba energie po realizácii opatrení energetickej efektívnosti bude 15,58  Mwh/rok, s celkovým znížením potreby energie o  72 152  kWh/rok. Realizáciou projektu dosiahneme zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách o 184 991  kWh/rok. Realizáciou predkladaného projektu sa odstránia všetky nedostatky na  verejnej budove v obci.  Verejná budova bude po realizácii projektu vyhovovať súčasným platným  tepelnotechnickým normám. V zmysle energetického posudku bude budova budova zaradená do energetickej triedy pre potrebu primárnej energie objektu „A1“, čím spĺňa najprísnejšie kritériá na úsporu energie.

Viac
Subjekt
Obec Dravce
Miesta realizácie
Dravce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2020 - 01.08.2020
Celková suma
282,776 €
Vlastné zdroje
14,139 €
Vyčerpané z projektu
33,277 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
07.04.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
28.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
07.04.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
28.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
4,6321 (t ekviv. CO2)
Cieľ
0,187 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
10,7921 (Kg/rok)
Cieľ
1,8088 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
11,8607 (Kg/rok)
Cieľ
6,636 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
655,81 (m2)
Cieľ
655,81 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
3,874 (MWh/rok)
Cieľ
2,9951 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
16,0 (MWh/rok)
Cieľ
16,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
12125,965 (kWh/rok)
Cieľ
13004,8693 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
189574,9967 (kWh/rok)
Cieľ
185004,001 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
32925,9395 (kWh/rok)
Cieľ
35312,4507 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
DARUS stav s.r.o.
Žiadaná suma
33,277 €
Schválené na preplatenie
33,277 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
DARUS stav s.r.o.
Žiadaná suma
33,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
DARUS stav s.r.o.
Žiadaná suma
33,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
DARUS stav s.r.o.
Žiadaná suma
184,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
DARUS stav s.r.o.
Žiadaná suma
184,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dravce
Dodávateľ
DARUS stav s.r.o.
Žiadaná suma
65,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Dravce

Suma celkom
4,712 €
Vrátená suma
442 €
Suma na vymáhanie
4,712 €
Typ
Produkt, druh, proj… Nesprávne doklady
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
DARUS stav s.r.o.
IČO
50074059
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.