Popis projektu

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Bernoláka 19, Detva“ sa zameriava na zníženie energetickej náročnosti budov MŠ. Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Bernoláka 19, Detva“, ktorá zahŕňa zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmenu okenných výplní. Realizácia projektu je naplánovaná na 6 mesiacov. Aktivity projektu pozostávajú zo stavebných prác zameraných na zlepšenie tepelnotechnického stavu budov. Dôvodom obnovy objektu je nevyhovujúci stav posudzovaných tepelno-izolačných parametrov budov a z toho vyplývajúca ich znížená funkčnosť a vysoká energetická náročnosť. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budov MŠ A. Bernoláka, modernizáciu objektu, ako aj odstránenie funkčných porúch v obvodovom plášti objektu a predĺženie celkovej životnosti stavby. Cieľová hodnota ukazovateľa projektu „Zníženie potreby energie vo verejných budovách“ bude 74,1 MWh/rok. Potreba energie na vykurovanie sa zníži na hodnotu 27,1 kWh/m2.a a spotreba primárnej energie na hodnotu 66,2 kWh/m2.

Viac
Subjekt
Mesto Detva
Miesta realizácie
Detva
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2016 - 01.09.2019
Celková suma
446,641 €
Vlastné zdroje
22,332 €
Vyčerpané z projektu
303,675 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
10.09.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
01.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
10.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
13,7877 (t ekviv. CO2)
Cieľ
19,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
14,0619 (Kg/rok)
Cieľ
7,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
14,3752 (Kg/rok)
Cieľ
6,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.07.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.07.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1636,3 (m2)
Cieľ
1367,45 (m2)
Naposledy aktualizované
06.07.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
118643,89 (kWh/rok)
Cieľ
106661,1 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
73772,2898 (kWh/rok)
Cieľ
104162,7142 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
79,3451 (MWh/rok)
Cieľ
59,8815 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
130,4367 (MWh/rok)
Cieľ
130,4367 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
51091,551 (kWh/rok)
Cieľ
70555,2011 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,649 €
Schválené na preplatenie
119,649 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,139 €
Schválené na preplatenie
2,139 €
Realizácia
21.06.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183,269 €
Schválené na preplatenie
181,887 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
181,887 €
Schválené na preplatenie
181,887 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z faktúry č.1990060025

Daňové priznanie k DPH 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
1,538 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z faktúry č.1990060022

Daňové priznanie k DPH 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
37,359 €
Schválené na preplatenie
37,359 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z fa č. FVS190110

Daňové priznanie k DPH 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
23,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2019
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z faktúry č.1990060020

Daňové priznanie k DPH 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
58,026 €
Schválené na preplatenie
57,424 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z fa č. FVS190198

Daňové priznanie k DPH za 09/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
4,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z fa č. FVS190197

Daňové priznanie k DPH za 09/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
36,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov IČO
Názov
Mesto Detva
IČO
00319805
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
SIROŇ plus, s.r.o.
IČO
36004073
Názov
Ján Mesík - MEEN, s.r.o.
IČO
50578651
Názov
VB-EL s. r. o.
IČO
47610000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.