Popis projektu

Projekt je pokračovaním riešenia situácie MHD v Bratislave, pričom hlavnými užívateľmi projektu sú obyvatelia a návštevníci mesta Bratislava. Bratislava je oblasť s každodennou vysokou migráciou obyvateľstva, ktoré nemá trvalý pobyt v Bratislave za prácou. Predpokladá sa, že denne do mesta dochádza až 200 000 ľudí a teda v bežný pracovný deň sa tu nachádza okolo 650 000 ľudí a väčšina z nich využíva služby MHD ako aj medzimestskej integrovanej dopravy. 

Projekt svojím zameraním priamo nadväzuje, resp. je pokračovaním projektu „DPB, obnova vozového parku električiek v Bratislave”, zrealizovaného v rámci OPD do konca roka 2015. DPB prostredníctvom projektu realizoval obstaranie 45 ks nových nízkopodlažných električiek v rozdelení 30 obojsmerných vozidiel a 15 jednosmerných vozidiel. Počas realizácie projektu prišlo totiž uplatnením opcie v Zmluve s dodávateľom električiek (obojsmerné) k zmene projektu. Pôvodný počet 30 ks električiek bol takto navýšený o ďalších 15 ks obojsmerných vozidiel. Pripravovaný projekt vychádza z uplatnenia ďalšej opcie, dodatkom č.1 zo dňa 16.10.2014 k Zmluve na dodávku jednosmerných električiek č. ŠT/03/011/13/SML zo dňa 30.07.2013.

Viac
Subjekt
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2014 - 01.12.2016
Celková suma
36,750,170 €
Vlastné zdroje
1,837,508 €
Vyčerpané z projektu
36,750,100 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie jednosmerných električiek -…
Typ
B. Obstaranie mobil…
Plánovaný začiatok
01.10.2014
Skutočný začiatok
16.10.2014
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
18.07.2016
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
11.02.2016
Plánovaný koniec
01.12.2016
Skutočný koniec
18.07.2016
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Miera spokojnosti cestujúcich s poskytovanými službami v dráhovej MHD
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet technicky zhodnotených dopravných prostriedkov dráhovej MHD
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora produkcie emisií CO2 (vplyvom intervencií do verejnej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom intervencií do verejnej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom intervencií do verejnej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica
Hodnota
38222685,0 (počet)
Cieľ
6300000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.07.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Električka 29T/16

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Električka 29T/16

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
-
Názov

Električka 29T/017

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
-
Názov

Električka 29T/017

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Električka 29T/018

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
-
Názov

Električka 29T/018

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Električka 29T/019

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
-
Názov

Električka 29T/019

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Električka 29T/20

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
-
Názov

Električka 29T/20

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Električka 29T/021

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
-
Názov

Električka 29T/021

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Električka 29T/023

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
-
Názov

Električka 29T/023

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Električka 29T/022

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
-
Názov

Električka 29T/022

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
05.05.2016
Názov

Preddavok

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,675,000 €
Schválené na preplatenie
3,675,000 €
Realizácia
02.12.2015
Názov

Električka 29T/024

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

Električka 29T/024

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
-
Názov

Električka29T/028

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
-
Názov

Električka29T/028

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Električka 29T/025

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

Električka 29T/025

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
-
Názov

Električka 29T/027

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
-
Názov

Električka 29T/027

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Električka 29T/029

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
-
Názov

Električka 29T/029

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
25.05.2016
Názov

Električka 29T_30

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
02.06.2016
Názov

Grafický návrh 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
02.06.2016
Názov

Električka 29T/026

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
13.05.2016
Názov

Električka 29T/026

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,205,000 €
Schválené na preplatenie
2,205,000 €
Realizácia
-
Názov

Grafický návrh 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
02.06.2016
Názov

trvale informujúca tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
02.06.2016
Názov

informačná tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
02.06.2016
Názov IČO
Názov
JUICE, s.r.o.
IČO
46094539
Názov
Juice, s.r.o.
IČO
46094539
Názov
Printline, s.r.ro.
IČO
36361496
Názov
Škoda Transportation, a.s.
IČO
62623753
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.