Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Skvalitnenie infraštruktúry primárneho vzdelávania prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební na dosiahnutie primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Špecifické ciele projektu:

ŠC 1: Zriadenie a modernizácia materiálno-technického vybavenia jazykovej učebne

ŠC 2: Modernizácia materiálno-technického vybavenia knižnice

ŠC 3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne fyziky

ŠC 4: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne chémie

ŠC 5: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechnickej

ŠC 6: Modernizácia materiálno-technického vybavenia IKT učebne

Hlavné aktivity projektu:

  1. Obstaranie materiálno–technického vybavenia jazykovej učebne
  2. Obstaranie materiálno–technického vybavenia knižnice
  3. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – fyzika
  4. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – chémia
  5. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – polytechnická učebňa
  6. Obstaranie materiálno-technického vybavenia IKT učebne

Podporné aktivity projektu:

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Hlavná cieľová skupina:

Hlavnú cieľovú skupinu predstavujú žiaci základnej školy v Marhani, pedagogickí a odborní zamestnanci a účastníci celoživotného vzdelávania.

Dĺžka trvania projektu:

Stanovené ciele projektu budú napĺňané hlavnými aktivitami projektu počas 10 mesiacov.

Miesto realizácie projektu:

Miesto realizácie projektu je obec Marhaň, kde sa realizáciou projektu plánuje skvalitniť infraštruktúra primárneho vzdelávania prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenia odborných učební.

Merateľné ukazovatele projektu:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 244

Počet podporených knižníc – 1

Počet podporených učební IKT – 1

Počet podporených učební jazykových - 1

Počet podporených učební polytechnických – 1

Počet podporených učební prírodovedných – 2

Počet podporených základných škôl – 1

Viac
Subjekt
Obec Marhaň
Miesta realizácie
Marhaň
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2021 - 01.04.2022
Celková suma
142,159 €
Vlastné zdroje
7,108 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
09.07.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
08.04.2022
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
09.07.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
08.04.2022
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
09.07.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
08.04.2022
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
09.07.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
08.04.2022
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
09.07.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
08.04.2022
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
09.07.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
08.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
09.07.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
30.04.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
244,0 (osoby)
Cieľ
244,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Sumarizačný hárok

Sumarizačný hárok 7_21_12_21

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
Obec Marhaň
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok

Sumarizačný hárok 7_21 5_22

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
Obec Marhaň
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Interiérové vybavenie - didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2022
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,557 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2022
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,459 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Interiérové vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

Interiérové vybavenie - knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Marhaň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov IČO
Názov
Obec Marhaň
IČO
00322377
Názov
ZOFF, spol.s r.o.
IČO
36631906
Názov
KP plus, s.r.o.
IČO
36475025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.