Popis projektu

predkladaného projektu je zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce obstaraním biologicko /chemickej učebne s kapacitou 24 žiakov a polytechnickej učebne s kapacitou 16 žiakov.

Projekt s názvom: sleduje realizáciu týchto :

  • obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne

  • stavebné úpravy súvisiace s vytvorením biologicko/chemickej učebne

  • obstaranie vybavenia polytechnickej učebne

  • stavebné úpravy súvisiace s vytvorením polytechnickej učebne

a

realizovaných plne z rozpočtu žiadateľa:

a) Riadením projektu

b) Zabezpečením informovanosti a komunikácie

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl:      302    Žiak     

Počet podporených učební polytechnických:                                1        Počet

Počet podporených učební prírodovedných:                                 1        Počet

Počet podporených základných škôl:                                            1        Počet

Viac
Subjekt
Obec Most pri Bratislave
Miesta realizácie
Most pri Bratislave
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2021 - 01.10.2021
Celková suma
132,546 €
Vlastné zdroje
6,627 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné úpravy súvisiace s vytvorením …
Typ
F. UMR_Stavebno-tec…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
04.08.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
30.08.2021
Názov
Obstaranie vybavenia polytechnickej uče…
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
20.04.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
24.09.2021
Názov
Stavebné úpravy súvisiace s vytvorením …
Typ
F. UMR_Stavebno-tec…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
04.08.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
30.08.2021
Názov
Obstaranie vybavenia biologicko/chemick…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
20.04.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
24.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
20.04.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
24.09.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
446,0 (osoby)
Cieľ
302,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce - učebňa polytechniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Most pri Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - učebňa biochem

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Most pri Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce - učebňa polytechniky

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Most pri Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

stavebné práce - učebňa biochem

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Most pri Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2021
Názov

časť 3 - Didaktické pomôcky pre biochemickú učebňu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Most pri Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

časť 3 - Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Most pri Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

časť 3 - Didaktické pomôcky pre biochemickú učebňu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Most pri Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

časť 3 - Didaktické pomôcky pre polytechnickú učebňu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Most pri Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

časť 2 - Nábytok pre biochemickú učebňu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Most pri Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

časť 2 - Nábytok pre polytechnickú učebňu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Most pri Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

časť 2 - Nábytok pre polytechnickú učebňu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Most pri Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

časť 2 - Nábytok pre biochemickú učebňu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Most pri Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

p.č. 1 - BIO/CHEM Interaktívna tabuľa+dataprojektor k IT

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Most pri Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

p. č. 2 - BIO/CHEM Notebook pre učiteľa + aplikačný softvér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Most pri Bratislave
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov IČO
Názov
Dafferspol. s.r.o.
IČO
36320439
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.