Popis projektu

Podľa § 140 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. ( ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní) Úrad pre verejné obstarávanie ( ďalej len „Úrad“) je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné
obstarávanie. Podľa § 147 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý upravuje pôsobnosť úradu, o. i. úrad vykonáva štátnu správu v oblasti
verejného obstarávania a dohľad nad verejným obstarávaním. Podľa § 147 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Úrad vykonáva dohľad nad
dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa/obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 ustanovených týmto zákonom.
Podpora a refundácia mzdových výdavkov administratívnych kapacít umožní Úradu zabezpečiť dostatočnú kvalifikovanú, efektívnu a účinnú
podporu pre riadiace orgány a orgán auditu a prostredníctvom zabezpečenia účinnej spolupráce prispeje k efektívnejšiemu výkonu v rámci
zverených činností. Zabezpečením adekvátneho ohodnotenia ľudských zdrojov sa zaistí rýchlejší a efektívnejší výkon činností spojených
s kontrolou verejného obstarávania realizovaného v rámci projektov spolufinancovaných z EŠIF.
Projekt bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity : Financovanie mzdových výdavkov OAK ÚVO. Oprávnenými zamestnancami sú
zamestnanci Úradu, vykonávajúci oprávnené činnosti v súlade s opisom činnosti štátnozamestnaneckého miesta.

Viac
Subjekt
Úrad pre verejné obstarávanie
Miesta realizácie
Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2016 - 01.12.2018
Celková suma
2,130,746 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
1,333,145 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Operačný program Technická pomoc

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Financovanie mzdových výdavkov OAK ÚVO
Typ
A. Refundácia miezd…
Plánovaný začiatok
01.01.2016
Skutočný začiatok
01.01.2016
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet refundovaných hodín zamestnancov mimopracovného pomeru
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet pracovníkov refundovaných z OP TP
Hodnota
26,5894 (FTE)
Cieľ
18,75 (FTE)
Naposledy aktualizované
25.01.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,467 €
Schválené na preplatenie
4,467 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
999 €
Schválené na preplatenie
999 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
1,801 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
386 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
611 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,088 €
Schválené na preplatenie
1,088 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,279 €
Schválené na preplatenie
7,279 €
Realizácia
08.04.2016
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
982 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,938 €
Schválené na preplatenie
1,938 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,818 €
Schválené na preplatenie
4,818 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
1,085 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

Vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,909 €
Schválené na preplatenie
7,909 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
658 €
Realizácia
09.03.2016
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
2,073 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

Osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,934 €
Schválené na preplatenie
4,934 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

Ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
1,157 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

Vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,079 €
Schválené na preplatenie
1,079 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
207 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
118 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
444 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

Tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,681 €
Schválené na preplatenie
8,681 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
703 €
Schválené na preplatenie
703 €
Realizácia
09.02.2016
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
95 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,116 €
Schválené na preplatenie
4,116 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,807 €
Schválené na preplatenie
6,807 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,667 €
Schválené na preplatenie
1,667 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
967 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
854 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
10.05.2016
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
535 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
90 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,578 €
Schválené na preplatenie
1,578 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
819 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
805 €
Schválené na preplatenie
805 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,992 €
Schválené na preplatenie
3,992 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,456 €
Schválené na preplatenie
6,456 €
Realizácia
08.06.2016
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
1,157 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
378 €
Schválené na preplatenie
378 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,184 €
Schválené na preplatenie
2,184 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
125 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
156 €
Schválené na preplatenie
156 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
741 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
468 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
9,639 €
Schválené na preplatenie
9,639 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,162 €
Schválené na preplatenie
5,162 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
774 €
Schválené na preplatenie
774 €
Realizácia
10.10.2016
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien december 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien december 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
783 €
Schválené na preplatenie
783 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien december 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
231 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien december 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,236 €
Schválené na preplatenie
11,236 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien december 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
575 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien december 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
26 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien december 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
1,148 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien december 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien december 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,309 €
Schválené na preplatenie
2,309 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien december 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien december 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien december 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,659 €
Schválené na preplatenie
4,659 €
Realizácia
10.01.2017
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,875 €
Schválené na preplatenie
6,875 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,050 €
Schválené na preplatenie
1,050 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
541 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
221 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,094 €
Schválené na preplatenie
3,094 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,719 €
Schválené na preplatenie
3,719 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
663 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
1,620 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
50 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,841 €
Schválené na preplatenie
10,841 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
710 €
Realizácia
08.07.2016
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien október 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
141 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien október 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
528 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien október 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien október 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
836 €
Schválené na preplatenie
836 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien október 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,247 €
Schválené na preplatenie
1,247 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien október 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,579 €
Schválené na preplatenie
10,579 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien október 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,199 €
Schválené na preplatenie
6,199 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien október 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
788 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien október 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
39 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien október 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
496 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien október 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
246 €
Schválené na preplatenie
246 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien október 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,465 €
Schválené na preplatenie
2,465 €
Realizácia
09.11.2016
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
225 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,668 €
Schválené na preplatenie
6,668 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,071 €
Schválené na preplatenie
1,071 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
180 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,157 €
Schválené na preplatenie
3,157 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
316 €
Schválené na preplatenie
316 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
29 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,806 €
Schválené na preplatenie
1,806 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
1,021 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
408 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
14,834 €
Schválené na preplatenie
14,834 €
Realizácia
09.09.2016
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien november 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
311 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien november 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,411 €
Schválené na preplatenie
2,411 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien november 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,097 €
Schválené na preplatenie
10,097 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien november 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,505 €
Schválené na preplatenie
5,505 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien november 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
615 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien november 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
14,948 €
Schválené na preplatenie
14,948 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien november 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
35 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien november 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
700 €
Schválené na preplatenie
700 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien november 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
435 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien november 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,354 €
Schválené na preplatenie
4,354 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien november 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
249 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien november 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
933 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien november 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,477 €
Schválené na preplatenie
1,477 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
172 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
818 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
517 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,411 €
Schválené na preplatenie
2,411 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
360 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,203 €
Schválené na preplatenie
5,203 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,331 €
Schválené na preplatenie
1,331 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
876 €
Schválené na preplatenie
876 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
138 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2016

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,703 €
Schválené na preplatenie
10,703 €
Realizácia
09.08.2016
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,111 €
Schválené na preplatenie
13,111 €
Realizácia
-
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,653 €
Schválené na preplatenie
6,653 €
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
594 €
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
289 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,432 €
Schválené na preplatenie
1,432 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,891 €
Schválené na preplatenie
2,891 €
Realizácia
-
Názov

ÚP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
165 €
Schválené na preplatenie
165 €
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
206 €
Schválené na preplatenie
206 €
Realizácia
-
Názov

RF

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
981 €
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za január 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
851 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
1,189 €
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,444 €
Schválené na preplatenie
11,444 €
Realizácia
-
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,162 €
Schválené na preplatenie
6,162 €
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,562 €
Schválené na preplatenie
2,562 €
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
146 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za február 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
869 €
Schválené na preplatenie
869 €
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,169 €
Schválené na preplatenie
11,169 €
Realizácia
-
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,262 €
Schválené na preplatenie
6,262 €
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
1,056 €
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
1,266 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
549 €
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
880 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za marec 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,594 €
Schválené na preplatenie
2,594 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,331 €
Schválené na preplatenie
1,331 €
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
11,760 €
Realizácia
-
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,059 €
Schválené na preplatenie
6,059 €
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,036 €
Schválené na preplatenie
1,036 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
521 €
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
264 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,645 €
Schválené na preplatenie
2,645 €
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
567 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za apríl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
897 €
Schválené na preplatenie
897 €
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
287 €
Schválené na preplatenie
287 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,867 €
Schválené na preplatenie
2,867 €
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
164 €
Schválené na preplatenie
164 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
614 €
Schválené na preplatenie
614 €
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
973 €
Schválené na preplatenie
973 €
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,155 €
Schválené na preplatenie
1,155 €
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
12,021 €
Schválené na preplatenie
12,021 €
Realizácia
-
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,266 €
Schválené na preplatenie
7,266 €
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,473 €
Schválené na preplatenie
1,473 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za máj 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,072 €
Schválené na preplatenie
5,072 €
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,807 €
Schválené na preplatenie
11,807 €
Realizácia
-
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,009 €
Schválené na preplatenie
6,009 €
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,297 €
Schválené na preplatenie
1,297 €
Realizácia
-
Názov

odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
17,449 €
Schválené na preplatenie
17,449 €
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,627 €
Schválené na preplatenie
2,627 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
905 €
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
507 €
Schválené na preplatenie
507 €
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
290 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,087 €
Schválené na preplatenie
1,087 €
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
362 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za jún 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,721 €
Schválené na preplatenie
1,721 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

os. príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
19,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

os. príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
16,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
33,033 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

os. príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
9,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
14,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,333 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

os. príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,558 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

os. príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
911 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

os. príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,411 €
Schválené na preplatenie
2,128 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,542 €
Schválené na preplatenie
1,408 €
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
296 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
974 €
Schválené na preplatenie
889 €
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
237 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,546 €
Schválené na preplatenie
4,150 €
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
415 €
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
19,730 €
Schválené na preplatenie
16,902 €
Realizácia
-
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,598 €
Schválené na preplatenie
8,598 €
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,130 €
Schválené na preplatenie
1,130 €
Realizácia
-
Názov

odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
2,901 €
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
113 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za december 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
781 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,858 €
Schválené na preplatenie
1,858 €
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
619 €
Schválené na preplatenie
619 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,941 €
Schválené na preplatenie
2,941 €
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
495 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,669 €
Schválené na preplatenie
8,669 €
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
867 €
Schválené na preplatenie
867 €
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
17,025 €
Schválené na preplatenie
17,025 €
Realizácia
-
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,134 €
Schválené na preplatenie
10,134 €
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,514 €
Schválené na preplatenie
1,514 €
Realizácia
-
Názov

odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
33,122 €
Schválené na preplatenie
33,122 €
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,510 €
Schválené na preplatenie
4,510 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za november 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,566 €
Schválené na preplatenie
1,566 €
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
14,872 €
Schválené na preplatenie
14,872 €
Realizácia
-
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
9,205 €
Schválené na preplatenie
9,205 €
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,318 €
Schválené na preplatenie
1,318 €
Realizácia
-
Názov

odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
522 €
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
67 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,736 €
Schválené na preplatenie
1,736 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
820 €
Schválené na preplatenie
820 €
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
364 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,638 €
Schválené na preplatenie
3,638 €
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
208 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
260 €
Schválené na preplatenie
260 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za október 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
1,234 €
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,120 €
Schválené na preplatenie
1,120 €
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
748 €
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,631 €
Schválené na preplatenie
13,631 €
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
1,342 €
Realizácia
-
Názov

odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
937 €
Realizácia
-
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,630 €
Schválené na preplatenie
7,630 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,561 €
Schválené na preplatenie
1,561 €
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
330 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za september 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,301 €
Schválené na preplatenie
3,301 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
670 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,387 €
Schválené na preplatenie
1,387 €
Realizácia
-
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,261 €
Schválené na preplatenie
6,261 €
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
-
Názov

odmeny

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,931 €
Schválené na preplatenie
2,931 €
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
-
Názov

vyrovnaie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
33 €
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
1,054 €
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
13,444 €
Schválené na preplatenie
13,444 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
628 €
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
209 €
Schválené na preplatenie
209 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za august 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
995 €
Realizácia
-
Názov

RFS

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
852 €
Schválené na preplatenie
852 €
Realizácia
-
Názov

PvN

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
179 €
Realizácia
-
Názov

vyrovnanie

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
32 €
Schválené na preplatenie
32 €
Realizácia
-
Názov

ostatné príplatky

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
908 €
Realizácia
-
Názov

tarifný plat

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
11,222 €
Schválené na preplatenie
11,222 €
Realizácia
-
Názov

osobný príplatok

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,779 €
Schválené na preplatenie
5,779 €
Realizácia
-
Názov

VZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,181 €
Schválené na preplatenie
1,181 €
Realizácia
-
Názov

OZP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
567 €
Realizácia
-
Názov

NP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
251 €
Schválené na preplatenie
251 €
Realizácia
-
Názov

SP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,512 €
Schválené na preplatenie
2,512 €
Realizácia
-
Názov

UP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
143 €
Schválené na preplatenie
143 €
Realizácia
-
Názov

IP

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za júl 2017*

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
538 €
Realizácia
-
Názov

IP 09/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Osobný príplatok 09/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,139 €
Schválené na preplatenie
10,139 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

RF 09/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,881 €
Schválené na preplatenie
1,881 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

PvN 09/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
396 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

ÚP 09/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

SP 09/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,544 €
Schválené na preplatenie
5,544 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

NP 09/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
554 €
Schválené na preplatenie
554 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

OZP 09/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
516 €
Schválené na preplatenie
516 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

VZP 09/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,399 €
Schválené na preplatenie
3,399 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Doplatok k platu 09/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Odmeny 09/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,657 €
Schválené na preplatenie
3,657 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Ostatné príplatky 09/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,132 €
Schválené na preplatenie
1,132 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Tarifný plat 09/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 09/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
24,658 €
Schválené na preplatenie
24,658 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

VZP 04/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,327 €
Schválené na preplatenie
2,327 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

Doplatok k platu 04/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

Odmeny 04/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,806 €
Schválené na preplatenie
1,806 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

Ostatné príplatky 04/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
910 €
Schválené na preplatenie
910 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

Osobný príplatok 04/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,012 €
Schválené na preplatenie
8,012 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

Tarifný plat 04/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
18,955 €
Schválené na preplatenie
18,955 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

RF 04/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,411 €
Schválené na preplatenie
1,411 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

PvN 04/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
297 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

IP 04/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
891 €
Schválené na preplatenie
891 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

ÚP 04/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
238 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

SP 04/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,160 €
Schválené na preplatenie
4,160 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

NP 04/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
416 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

OZP 04/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 04/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
536 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

RF 07/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,859 €
Schválené na preplatenie
1,859 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

PvN 07/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
391 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

IP 07/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,174 €
Schválené na preplatenie
1,174 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

ÚP 07/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

SP 07/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,480 €
Schválené na preplatenie
5,480 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

NP 07/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
548 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

OZP 07/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
665 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

VZP 07/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,117 €
Schválené na preplatenie
3,117 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Doplatok k platu 07/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Odmeny 07/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,616 €
Schválené na preplatenie
2,616 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Ostatné príplatky 07/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,051 €
Schválené na preplatenie
1,051 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Osobný príplatok 07/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,436 €
Schválené na preplatenie
10,436 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

Tarifný plat 07/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 07/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
25,003 €
Schválené na preplatenie
25,003 €
Realizácia
10.08.2018
Názov

ÚP 05/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

SP 05/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,460 €
Schválené na preplatenie
4,460 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

NP 05/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
446 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

OZP 05/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
604 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

VZP 05/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,512 €
Schválené na preplatenie
2,512 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Ostatné príplatky 05/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
1,185 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Tarifný plat 05/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
20,649 €
Schválené na preplatenie
20,649 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Osobný príplatok 05/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
9,991 €
Schválené na preplatenie
9,991 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Doplatok k platu 05/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

IP 05/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
956 €
Schválené na preplatenie
956 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

PvN 05/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
319 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

RF 05/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
1,513 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Náhrady príjmu 05/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 05/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
08.06.2018
Názov

Tarifný plat 01/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
14,493 €
Schválené na preplatenie
14,493 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Osobný príplatok 01/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,997 €
Schválené na preplatenie
7,997 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Ostatné príplatky 01/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,270 €
Schválené na preplatenie
1,270 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Odmeny 01/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
247 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Doplatok k platu 01/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
15 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

VZP 01/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
1,682 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

OZP 01/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
662 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

NP 01/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

SP 01/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,363 €
Schválené na preplatenie
3,363 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

UP 01/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
192 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

IP 01/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
721 €
Schválené na preplatenie
721 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

PvN 01/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

RFS 01/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 01/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
1,141 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Náhrada príjmu 03/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

RF 03/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
1,188 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

PvN 03/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
250 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

IP 03/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
750 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

ÚP 03/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Tarifný plat 03/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
16,996 €
Schválené na preplatenie
16,996 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Osobný príplatok 03/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
7,150 €
Schválené na preplatenie
7,150 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Ostatné príplatky 03/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
636 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Odmeny 03/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Doplatok k platu 03/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
332 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

VZP 03/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,880 €
Schválené na preplatenie
1,880 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

OZP 03/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

NP 03/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
350 €
Schválené na preplatenie
350 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

SP 03/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 03/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,501 €
Schválené na preplatenie
3,501 €
Realizácia
10.04.2018
Názov

Odmeny 02/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
72 €
Schválené na preplatenie
72 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Tarifny plat 02/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
16,252 €
Schválené na preplatenie
16,252 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Náhrady príjmu 02/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
58 €
Schválené na preplatenie
58 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

RFS 02/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,202 €
Schválené na preplatenie
1,202 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

PvN 02/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

IP 02/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
759 €
Schválené na preplatenie
759 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

UP 02/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
203 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

SP 02/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,544 €
Schválené na preplatenie
3,544 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

NP 02/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
354 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

OZP 02/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

VZP 02/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,824 €
Schválené na preplatenie
1,824 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Doplatok k platu 02/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
78 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Ostatné príplatky 02/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
843 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Osobný priplatok 02/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 02/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,138 €
Schválené na preplatenie
8,138 €
Realizácia
09.03.2018
Názov

Odmeny 06/2018

Výpis priznaných a výplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
32,199 €
Schválené na preplatenie
32,199 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Náhrady príjmu 06/2018

Výpis priznaných a výplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
195 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

RF 06/2018

Výpis priznaných a výplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,117 €
Schválené na preplatenie
3,117 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

PvN 06/2018

Výpis priznaných a výplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
656 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

IP 06/2018

Výpis priznaných a výplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,969 €
Schválené na preplatenie
1,969 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

ÚP 06/2018

Výpis priznaných a výplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
525 €
Schválené na preplatenie
525 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

SP 06/2018

Výpis priznaných a výplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
9,188 €
Schválené na preplatenie
9,188 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

NP 06/2018

Výpis priznaných a výplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
919 €
Schválené na preplatenie
919 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

OZP 06/2018

Výpis priznaných a výplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
1,201 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

VZP 06/2018

Výpis priznaných a výplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,198 €
Schválené na preplatenie
5,198 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Doplatok k platu 06/2018

Výpis priznaných a výplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Ostatné príplatky 06/2018

Výpis priznaných a výplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
1,212 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Osobný príplatok 06/2018

Výpis priznaných a výplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,392 €
Schválené na preplatenie
10,392 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Tarifný plat 06/2018

Výpis priznaných a výplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 06/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
21,794 €
Schválené na preplatenie
21,794 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

OZP 08/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
600 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Náhrada príjmu 08/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
111 €
Schválené na preplatenie
111 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

RF 08/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,729 €
Schválené na preplatenie
1,729 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

PvN 08/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
364 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

IP 08/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
1,092 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

ÚP 08/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
291 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

SP 08/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,095 €
Schválené na preplatenie
5,095 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

NP 08/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
509 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

VZP 08/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,987 €
Schválené na preplatenie
2,987 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Doplatok k platu 08/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
28 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Odmeny 08/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
1,200 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Ostatné príplatky 08/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
1,158 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Osobný príplatok 08/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
8,675 €
Schválené na preplatenie
8,675 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Tarifný plat 08/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 08/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
25,477 €
Schválené na preplatenie
25,477 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Odmeny 10/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
4,658 €
Schválené na preplatenie
4,658 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

ÚP 10/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
293 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

SP 10/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,122 €
Schválené na preplatenie
5,122 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

NP 10/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
512 €
Schválené na preplatenie
512 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

OZP 10/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
628 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

VZP 10/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,004 €
Schválené na preplatenie
3,004 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Doplatok k platu 10/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Ostatné príplatky 10/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
1,189 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Osobný príplatok 10/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
9,799 €
Schválené na preplatenie
9,799 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Tarifný plat 10/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
20,912 €
Schválené na preplatenie
20,912 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

Náhrady príjmu 10/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

RF 10/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,738 €
Schválené na preplatenie
1,738 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

PvN 10/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
366 €
Schválené na preplatenie
366 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

IP 10/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 10/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,098 €
Schválené na preplatenie
1,098 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

SP 12/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
5,557 €
Schválené na preplatenie
5,557 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Tarifný plat 12/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
25,023 €
Schválené na preplatenie
25,023 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Osobný príplatok 12/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,605 €
Schválené na preplatenie
10,605 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Ostatné príplatky 12/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
1,290 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Odmeny 12/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,743 €
Schválené na preplatenie
2,743 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Doplatok k platu 12/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
199 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

VZP 12/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,091 €
Schválené na preplatenie
3,091 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

OZP 12/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
878 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

NP 12/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
556 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

ÚP 12/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
317 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

IP 12/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
1,191 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

PvN 12/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

RFS 12/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,885 €
Schválené na preplatenie
1,885 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Náhrady príjmu 12/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 12/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
10.01.2019
Názov

Tarifný plat 11/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
24,351 €
Schválené na preplatenie
24,351 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Osobný príplatok 11/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,948 €
Schválené na preplatenie
10,948 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Ostatné príplatky 11/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,230 €
Schválené na preplatenie
1,230 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Odmeny 11/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
37,742 €
Schválené na preplatenie
37,742 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Doplatok k platu 11/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

VZP 11/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
6,095 €
Schválené na preplatenie
6,095 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

OZP 11/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,233 €
Schválené na preplatenie
1,233 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

NP 11/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
1,040 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

SP 11/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
10,402 €
Schválené na preplatenie
10,402 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

ÚP 11/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
594 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

IP 11/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
2,229 €
Schválené na preplatenie
2,229 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

PvN 11/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
743 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

RFS 11/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
3,529 €
Schválené na preplatenie
3,529 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Náhrady príjmu 11/2018

Výpis priznaných a vyplatených miezd vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien za 11/2018

Vlastník dokladu
Úrad pre verejné obstarávanie
Dodávateľ
Úrad pre verejné obstarávanie
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
10.12.2018
Názov IČO
Názov
Úrad pre verejné obstarávanie
IČO
31797903
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.