Popis projektu

Každý, kto sa chce presadiť na súčasnom neustále sa meniacom a rýchlo sa vyvíjajúcom trhu práce, musí rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti, aby spĺňal kladené požiadavky a obstál v silnejúcej konkurencii. Túto možnosť prinášajú programy celoživotného vzdelávania dospelých konzistentné s požiadavkami trhu práce.

Osobitnou cieľovou skupinou na trhu práce sú osoby so zdravotným postihnutím so špecifickými pracovnými a vzdelávacími potrebami. Možnosť zamestnať sa pre túto skupinu osôb nie je veľmi veľká. Ich uplatnenie sa na trhu práce pritom častokrát závisí od možnosti a dostupnosti odborného vzdelávania. Tvorba podmienok pre aktívnu inklúziu zdravotne postihnutých osôb je možná diverzifikáciou foriem vzdelávania na nové formy celoživotného vzdelávania, napr. e-learning alebo hybridný spôsob vzdelávania, ktoré im lepšie sprístupnia možnosť vzdelávať sa.

Profesie a ich zručnosti v dôsledku digitalizácie zanikajú a sú nahradzované novými. Počítačová gramotnosť je pre uplatnenie sa na trhu práce preto nevyhnutná. Nové technológie by mali uľahčiť handicapovaným osobám ľahšie sa uplatniť na trhu práce, kde ich handicap nemusí byť prekážkou. 

Projekt  „Kvalifikujte sa - ECDL nová šanca aj pre zdravotne postihnutých“ vytvorí a zrealizuje moderný vzdelávací program digitálnej gramotnosti pre osoby so zdravotným postihnutím rešpektujúc ich špecifiká a potreby pri vzdelávaní s cieľom zvýšiť ich kompetencie v oblasti IKT prostredníctvom kvalitného a efektívneho dlhodobého vzdelávania a vytvoriť podmienky pre inklúziu sociálne vylúčených osôb na pracovný trh a do spoločnosti.

Viac
Subjekt
Aktívny život, n.o.
Miesta realizácie
Košický kraj, Prešovský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2018 - 01.12.2020
Celková suma
147,002 €
Vlastné zdroje
7,350 €
Vyčerpané z projektu
63,215 €
Nezrovnalosti
2,221 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Koordinácia projektu
Typ
Tvorba a realizácia…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Vytvorenie a realizácia vzdelávacieho p…
Typ
Tvorba a realizácia…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
08.10.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu
Hodnota
19,0 (počet)
Cieľ
39,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov s nízkym vzdelaním/nízkou kvalifikáciou zapojených do aktivít CŽV, ktorí v čase odchodu získali alebo si zvýšili kvalifikáciu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zapojených do aktivít CŽV
Hodnota
34,0 (počet)
Cieľ
55,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.03.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba 10,11/2018

Paušálna sadzba 15%_ 10,11/2018

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
607 €
Realizácia
17.01.2019
Názov

Mzdy 10/2018

Mzdy zamestnanci-dohodári 10/2018

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
249 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Mzdy 10/2018

Mzdy zamestnanci-dohodári 10/2018

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
264 €
Realizácia
13.11.2018
Názov

Mzdy 11/2018

Mzdy zamestnanci-dohodári 11/2018

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
257 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Mzdy 11/2018

Mzdy zamestnanci-dohodári 11/2018

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
3,918 €
Schválené na preplatenie
3,281 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Technické prostriedky

Faktúra počítače

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,193 €
Schválené na preplatenie
13,643 €
Realizácia
08.12.2018
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 01/2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 01/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
14.02.2019
Názov

Paušálna sadzba 15%_03/2019

Paušálna sadzba 15%_03/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
337 €
Schválené na preplatenie
337 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 02/2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 02/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 12/2018

Mzdy zamestnanci-dohodári 12/2018

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
270 €
Realizácia
15.01.2019
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 12/2018

Mzdy zamestnanci-dohodári 12/2018

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
3,047 €
Schválené na preplatenie
2,985 €
Realizácia
15.01.2019
Názov

Paušálna sadzba 15%_12/2018,1,2,2019

Paušálna sadzba 15% 12/2018,1,2,2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
587 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

Mzdy-dohodári 03/2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 03/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
338 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Mzdy-dohodári 03/2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 03/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
1,911 €
Schválené na preplatenie
1,911 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Prenájom techniky 03/2019

Prenájom IKT pre online vzdelávanie

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,762 €
Schválené na preplatenie
1,321 €
Realizácia
31.05.2019
Názov

Nájom miestnosti 03/2019

Prenájom školiacej miestnosti

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
965 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Mzda Lektor č.1 05_2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 05_2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
1,265 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Mzda Projektový manažér 05_2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 05_2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
352 €
Schválené na preplatenie
352 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Mzda Lektor č.1 04_2019

Mzdy zamestnanci - dohodári 04/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
1,911 €
Schválené na preplatenie
1,911 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda projektový manažér 04_2019

Mzdy zamestnanci - dohodári 04/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
169 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Paušálna mzda 15% 04,05_2019

Paušálna mzda 15% 04,05_2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
555 €
Realizácia
14.06.2019
Názov

Paušálna sadzba 15% mzdy 6,7,8/2019

Paušálna sadzba 15% mzdy 6,7,8/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzda projektový manažér 06_2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 06_2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzda Lektor IKT č.1 06_2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 06_2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Mzda Projektový manažér 07_2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 07_2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2019
Názov

Mzda Lektor IKT č.1 07_2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 07_2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
1,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2019
Názov

Mzda Projektový manažér 08_2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 08_2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2019
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity_august 2019

Nájom priestorov na realizáciu aktivity_august 2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity

Nájom priestorov na realizáciu aktivity_ apríl 2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.05.2019
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 5_ 2019

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 5_ 2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2019
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 6_2019

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 6_2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 7_ 2019

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 7_2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I.

Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I.

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Paušálna sadzba 15% 11,12/2019 a 01/2020

Paušálna sadzba 15% 11,12/2019 a 01/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
741 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 01/2020

Mzdy zamestnanci-dohodári 01/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
1,570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 01/2020

Mzdy zamestnanci-dohodári 01/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 12/2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 12/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 12/2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 12/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2020
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 11/2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 11/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 11/2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 11/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2019
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 10/2019

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 10/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

Prenájom techniky 07/2019

Prenájom techniky 07/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 09/2019

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 09/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

Prenájom techniky 06/2019

Prenájom techniky 06/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2019
Názov

Prenájom techniky 05/2019

Prenájom techniky 05/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

Prenájom techniky 04/2019

Prenájom techniky 04/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2019
Názov

Paušálna sadzba 15% 09,10/2019

Paušálna sadzba 15% 09,10/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 10/2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 10/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 10/2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 10/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
1,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 09/2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 09/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 09/2019

Mzdy zamestnanci-dohodári 09/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
1,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 11/2019

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 11/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2019
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 12/2019

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 12/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Prenájom IKT techniky 9/2019

Prenájom IKT techniky 9/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2019
Názov

Prenájom IKT techniky 10/2019

Prenájom IKT techniky 10/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Prenájom IKT techniky 11/2019

Prenájom IKT techniky 11/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 02/2020

Mzdy zamestnanci-dohodári 02/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 02/2020

Mzdy zamestnanci-dohodári 02/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
1,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2020
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 03/2020

Mzdy zamestnanci-dohodári 03/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 03/2020

Mzdy zamestnanci-dohodári 03/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
1,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 02,03/2020

Paušálna sadzba 15% 02,03/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 01/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 01/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 02/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 02/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 03/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 03/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I., testovanie ECDL

Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I., testovanie ECDL

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Prenájom IKT techniky 12/2020

Prenájom IKT techniky 12/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2021
Názov

Prenájom IKT techniky 11/2020

Prenájom IKT techniky 11/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Prenájom IKT techniky 10/2020

Prenájom IKT techniky 10/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Prenájom IKT techniky 03/2020

Prenájom IKT techniky 03/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
878 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Prenájom IKT techniky 02/2020

Prenájom IKT techniky 02/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Prenájom IKT techniky 01/2020

Prenájom IKT techniky 01/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Prenájom IKT techniky 12/2019

Prenájom IKT techniky 12/2019

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 06/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 06/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 05/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 05/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 04/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 04/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I., testovanie ECDL

Štandardná stupnica jednotkových nákladov - typ I., testovanie ECDL

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT
Žiadaná suma
889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2020
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 08/2020

Mzdy zamestnanci-dohodári 08/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 07/2020

Mzdy zamestnanci-dohodári 07/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 06/2020

Mzdy zamestnanci-dohodári 06/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 05/2020

Mzdy zamestnanci-dohodári 05/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Mzdy zamestnanci-dohodári 04/2020

Mzdy zamestnanci-dohodári 04/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 04,05,06,07,08/2020

Paušálna sadzba 15% 04,05,06,07,08/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy zamestnanci - dohodári 09/2020

Mzdy zamestnanci - dohodári 09/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Mzdy zamestnanci - dohodári 09/2020

Mzdy zamestnanci - dohodári 09/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 09/2020

Paušálna sadzba 15% 09/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok - Občerstvenie

Sumarizačný hárok-Občerstvenie

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 08/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 08/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Paušálna sadzba 15% 10,11,12/2020

Paušálna sadzba 15% 10,11,12/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 09/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 09/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 11/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 11/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 11/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 11/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Prenájom IKT techniky 09/2020

Prenájom IKT techniky 09/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 12/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 12/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 12/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 12/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.01.2021
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 10/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 10/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 10/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 10/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 07/2020

Nájom priestorov na realizáciu aktivity 07/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Mzdy zamestnanci - dohodári 12/2020

Mzdy zamestnanci - dohodári 12/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Mzdy zamestnanci - dohodári 12/2020

Mzdy zamestnanci - dohodári 12/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

Mzdy zamestnanci - dohodári 11/2020

Mzdy zamestnanci - dohodári 11/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdy zamestnanci - dohodári 11/2020

Mzdy zamestnanci - dohodári 11/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
1,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Mzdy zamestnanci - dohodári 10/2020

Mzdy zamestnanci - dohodári 10/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
1,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzdy zamestnanci - dohodári 10/2020

Mzdy zamestnanci - dohodári 10/2020

Vlastník dokladu
Aktívny život, n.o.
Dodávateľ
Aktívny život, n.o.
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
2,221 €
Vrátená suma
2,221 €
Suma na vymáhanie
2,221 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT
IČO
36871389
Názov
Aktívny život, n.o.
IČO
37970984
Názov
CREDO, spol. s r.o.
IČO
36522414
Názov
GOPAS, a.s.
IČO
35881674
Názov
M-tax, s.r.o.
IČO
46341552
Názov
well.sk s.r.o.
IČO
36811777
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.