Popis projektu

Žiadateľom predkladaný projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti prevádzky verejnej budovy – Obecného úradu v obci Nový Život. Objekt je situovaný v juhozápadnej časti Slovenskej republiky, v okrese Dunajská Streda, v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorý je v zmysle kategorizácie vychádzajúcej z charakteristiky regiónov vypracovanej pri bonitácii pôd ako veľmi teplý, veľmi suchý, nížinný región. V zmysle STN 73 0540-3 ide o prvú teplotnú oblasť a prvú veternú oblasť s počtom 214 vykurovacích dní za rok v období mesiacov september až máj a s vonkajšou výpočtovou teplotou vonkajšieho vzduchu -11°C.

Projekt rieši energetickú úsporu objektu Obecného úradu v obci Nový Život. Cieľom, ktorý by projekt chcel dosiahnuť je zníženie spotreby energie pri jeho prevádzke  a tým podporiť energetickú efektívnosť a inteligentné riadenie energie, ako aj zlepšiť kvalitu životného prostredia. Dôležitým motívom je aj zníženie finančnej náročnosti prevádzky predmetnej budovy.Súčasná prevádzka objektu je energeticky veľmi náročná. Na základe teplotechnického posudku môžeme konštatovať, že aktuálny stav spotreby tepla  bude po potenciálnej realizácii projektu za rok prevádzky budovy omnoho nižší. Podobne, po potenciálnej investícii a realizácii projektu - projekt pomôže aj ochrane životného prostredia. 

Viac
Subjekt
Obec Nový Život
Miesta realizácie
Nový Život
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2016 - 01.12.2019
Celková suma
356,218 €
Vlastné zdroje
17,811 €
Vyčerpané z projektu
116,353 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉ…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
01.03.2016
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
18.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
09.07.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
18.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0024 (MWt)
Cieľ
0,0024 (MWt)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,3625 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
32,939 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
140,3967 (MWh/rok)
Cieľ
140,3967 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
107457,6545 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
248396,8155 (kWh/rok)
Cieľ
234704,4 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
115964,5076 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
882,64 (m2)
Cieľ
882,64 (m2)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
24,0933 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0932 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
17,0069 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0024 (MW)
Cieľ
0,0024 (MW)
Naposledy aktualizované
17.03.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 800006/2019

Faktúra č.800006/2019

Vlastník dokladu
Obec Nový Život
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,353 €
Schválené na preplatenie
116,353 €
Realizácia
21.08.2019
Názov

Dodávateľská faktúra č. 20190139

Dodávateľská faktúra č. 20190139

Vlastník dokladu
Obec Nový Život
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Faktúra č. 20191209

Faktúra č. 20191209

Vlastník dokladu
Obec Nový Život
Dodávateľ
Peter Smrtník
Žiadaná suma
1,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Názov

Faktúra č. 20190701

Faktúra č. 20190701

Vlastník dokladu
Obec Nový Život
Dodávateľ
Peter Smrtník
Žiadaná suma
1,439 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2019
Názov

Faktúra č. 20181003

Faktúra č. 20181003

Vlastník dokladu
Obec Nový Život
Dodávateľ
Peter Smrtník
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2018
Názov

Faktúra FV19022

Faktúra FV19022

Vlastník dokladu
Obec Nový Život
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Faktúra č. 800007/2019

Faktúra číslo 800007/2019

Vlastník dokladu
Obec Nový Život
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

Faktúra č. 01/2018

Faktúra č. 01/2018

Vlastník dokladu
Obec Nový Život
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2018
Názov

Faktúra č. 03/2016

Faktúra č. 03/2016

Vlastník dokladu
Obec Nový Život
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2016
Názov IČO
Názov
Peter Smrtník
IČO
44946007
Názov
Ing. Štefan Lendvay ARTEL-PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
IČO
11986557
Názov
AKTÍVNE DOMY, s.r.o.
IČO
45346054
Názov
Office 21, s.r.o.
IČO
45696071
Názov
Gabriel Frühvald - STAVEBNINY
IČO
30015863
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.