Popis projektu

SK:

Funkčný mestský región Bratislavy presahuje hranice Slovenska a zahŕňa aj obce Dolného Rakúska a Burgenlandska. Prostredníctvom projektu „BAUM 2020“ (BAUM znamená ratislav zemný anažment) vznikne sprostredkovateľská platforma, ktorá 1.) bude podporovať cezhraničnú správu a inštitucionálnu spoluprácu a 2.) vytvorí štruktúry na podporu malých cezhraničných projektov. Hlavné výstupy projektu sú na jednej strane trvalá inštitucionalizácia riadiacej platformy BAUM pre Bratislavu, Dolné Rakúsko a Burgenlandsko a na strane druhej zapojenie 25 organizácií do cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce.

Osem bratislavských mestských častí a štrnásť rakúskych pohraničných obcí tvorí hlavnú cieľovú skupinu projektu a predstavujú aj lokálne ťažisko realizácie projektu. Jadrom projektu bude spoločná koordinačná kancelária v Bratislave, v ktorej bude pracovať jeden slovenský a jeden rakúsky projektový manažér.

Zámerom projektu je ďalšie prehĺbenie výmeny informácií a spolupráce medzi slovenskými a rakúskymi aktérmi v tematických oblastiach „smart mobility“, „priestor & životné prostredie“ a „lokálna a komunálna spolupráca“. Dosiahneme to používaním najrôznejších formátov pre regionálnych aktérov – napr. pravidelné stretnutia starostov, každoročná konferencia BAUM, odborné pracovné skupiny a spoločné plánovacie procesy. Okrem toho sa bude projekt venovať už existujúcim návrhom cezhraničnej spolupráce (napr. z predchádzajúceho projektu BAUM 2011-2014) a pripraví ich realizáciu. Zároveň je potrebné priniesť aj nové impulzy zrastania tohto dynamického regiónu. Obzvlášť vysokú hodnotu má zabezpečenie trvalosti projektových služieb BAUM, ktoré sú súčasťou agendy v rámci samostatnej projektovej aktivity.

Projektové partnerstvo sa skladá z mesta Bratislava (Lead Beneficiary) a organizácií NÖ.Regional.GmbH a Regionalmanagement Burgenland. Strategickým partnerom je organizácia Stadt Umland Management Wien/Niederösterreich.

DE:

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Partneri
NÖ.Regional.GmbH, Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Miesta realizácie
Wiener Umland/Sudteil, Wiener Umland/Nordteil, Nordburgenland, Bratislava IV, Bratislava V
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2017 - 01.06.2021
Celková suma
674,227 €
Vlastné zdroje
41,213 €
Vyčerpané z projektu
351,697 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu / Durchführ…
Typ
4.1 V_Posilnenie in…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Realizácia aktivít projektu / Durchführ…
Typ
4.1 V_Posilnenie in…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Realizácia aktivít projektu / Durchführ…
Typ
4.1 V_Posilnenie in…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet účastníkov zapojených do spoločných školiacich schém (P)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet organizácií/subjektov, ktoré sa podieľajú na spolupráci medzi inštitúciami (P)
Hodnota
148,0 (počet)
Cieľ
25,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet spoločne vyvinutých hlavných produktov a služieb súvisiacich so spoluprácou medzi inštitúciami, integrovanými rámcami a nástrojmi plánovania (P)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung ZDV_PP1_baum2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
2,671 €
Schválené na preplatenie
2,584 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung ZDV_PP1_baum2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
8,338 €
Schválené na preplatenie
8,338 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung ZDV_PP1_baum2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
56,436 €
Schválené na preplatenie
56,214 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung ZDV_PP1_baum2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
2,671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2018
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung ZDV_PP1_baum2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
56,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2018
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung ZDV_PP1_baum2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
8,338 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2018
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung ZDV_PP1_baum2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
2,671 €
Schválené na preplatenie
2,584 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung ZDV_PP1_baum2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
56,436 €
Schválené na preplatenie
56,214 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung ZDV_PP1_baum2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
8,338 €
Schválené na preplatenie
8,338 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_1 - Mesto Bratislava (BAUM)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
5,096 €
Schválené na preplatenie
5,096 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_1 - Mesto Bratislava (BAUM)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,457 €
Schválené na preplatenie
2,457 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_1 - Mesto Bratislava (BAUM)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
764 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_VP_1 - Mesto Bratislava (BAUM)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_1 - Mesto Bratislava (BAUM)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
764 €
Schválené na preplatenie
764 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_1 - Mesto Bratislava (BAUM)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,457 €
Schválené na preplatenie
2,457 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_1 - Mesto Bratislava (BAUM)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
5,096 €
Schválené na preplatenie
5,096 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_VP_1 - Mesto Bratislava (BAUM)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung BAUM2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
8,410 €
Schválené na preplatenie
8,410 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung BAUM2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
27,482 €
Schválené na preplatenie
27,482 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Summierte Aufstellung BAUM2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
1,191 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Summierte Aufstellung BAUM2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
1,191 €
Schválené na preplatenie
1,191 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung BAUM2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
27,482 €
Schválené na preplatenie
27,482 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung BAUM2020

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
8,410 €
Schválené na preplatenie
8,410 €
Realizácia
31.12.2018
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP 2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
5,418 €
Schválené na preplatenie
5,209 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a ubytovanie

ZDV_VP 2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_VP 2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
1,140 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_VP 2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
2,719 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_VP 2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_VP 2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
813 €
Schválené na preplatenie
781 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_VP 2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
2,719 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_VP 2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,140 €
Schválené na preplatenie
1,140 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a ubytovanie

ZDV_VP 2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP 2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
5,418 €
Schválené na preplatenie
5,209 €
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
1,324 €
Schválené na preplatenie
1,324 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
29,847 €
Schválené na preplatenie
29,847 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung BAUM2020 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
4,673 €
Schválené na preplatenie
4,673 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
30,020 €
Schválené na preplatenie
29,847 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
1,327 €
Schválené na preplatenie
1,324 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung BAUM2020 3

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
4,673 €
Schválené na preplatenie
4,673 €
Realizácia
30.06.2019
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
921 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
6,142 €
Schválené na preplatenie
6,142 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,918 €
Schválené na preplatenie
3,918 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,918 €
Schválené na preplatenie
3,918 €
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
6,142 €
Schválené na preplatenie
6,142 €
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
193 €
Schválené na preplatenie
193 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
921 €
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 4

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 4

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
27,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung BAUM2020 4

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
11,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 4

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung BAUM2020 4

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
11,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 4

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
27,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Personalkosten

ZA_RMB_PP_BAUM_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
5,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Errichtungskosten

ZA_RMB_PP_BAUM_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringskosten

ZA_RMB_PP_BAUM_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZA_RMB_PP_BAUM_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Errichtungskosten

ZA_RMB_PP_BAUM_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
6,720 €
Schválené na preplatenie
6,720 €
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringskosten

ZA_RMB_PP_BAUM_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZA_RMB_PP_BAUM_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
765 €
Schválené na preplatenie
765 €
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZA_RMB_PP_BAUM_01

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
5,097 €
Schválené na preplatenie
5,097 €
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
15,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
8,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
15,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
8,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_4

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_RMB_PP_BAUM_02

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_RMB_PP_BAUM_02

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
8,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_RMB_PP_BAUM_02

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_RMB_PP_BAUM_02

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
7,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_RMB_PP_BAUM_02

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
7,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_RMB_PP_BAUM_02

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
1,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_RMB_PP_BAUM_02

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
8,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

ZDV_RMB_PP_BAUM_02

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárokZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
9,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárokZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
12,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady

Sumarizačný hárokZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame náklady

Sumarizačný hárokZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame náklady

Sumarizačný hárokZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárokZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
9,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cestovné náklady

Sumarizačný hárokZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárokZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
10,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reisekosten BAUM2020 5

Summierte Aufstellung BAUM2020 5

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

Personalkosten BAUM2020 5

Summierte Aufstellung BAUM2020 5

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
28,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen BAUM2020 5

Summierte Aufstellung BAUM2020 5

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
9,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen BAUM2020 5

Summierte Aufstellung BAUM2020 5

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
9,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

Personalkosten BAUM2020 5

Summierte Aufstellung BAUM2020 5

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
28,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

Reisekosten BAUM2020 5

Summierte Aufstellung BAUM2020 5

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 6

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
27,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 6

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Sachkosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 6

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
25,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 6

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 6

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
27,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Sachkosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 6

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
25,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Sachkosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 6

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
25,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 6

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
27,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Reisekosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 6

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Personalkosten

ZDV_RMB__PP_03

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
9,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_RMB__PP_03

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
13,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_RMB__PP_03

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
1,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_RMB__PP_03

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
1,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_RMB__PP_03

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
13,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_RMB__PP_03

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
9,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_RMB__PP_03

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
9,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kosten für ext. Expertise und Dienstleistungen

ZDV_RMB__PP_03

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
13,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_RMB__PP_03

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
1,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_RMB_PP_BAUM_04

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
7,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_RMB_PP_BAUM_04

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Büro- und Verwaltungsausgaben

ZDV_RMB_PP_BAUM_04

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
1,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personalkosten

ZDV_RMB_PP_BAUM_04

Vlastník dokladu
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Dodávateľ
Regionalmanagement Burgenland G.m.b.H.
Žiadaná suma
7,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 7

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 7

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
10,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Kosten für est. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung BAUM2020 7

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
11,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Reise- und Unterbringungskosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 7

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Personalkosten

Summierte Aufstellung BAUM2020 7

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
11,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Kosten für est. Expertise und Dienstleistungen

Summierte Aufstellung BAUM2020 7

Vlastník dokladu
NÖ.Regional.GmbH
Dodávateľ
NÖ.Regional.GmbH
Žiadaná suma
11,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
11,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske , administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
18,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Personálne náklady

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
11,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske , administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_7

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
16,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
7,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
7,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
16,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
16,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok ZDV_VP_6

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
7,345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_8

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
29,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok-ZDV_VP_8

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
28,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.