Popis projektu

Obec Cinobaňa týmto projektom reaguje na dlhodobo nevyhovujúci stav obecného úradu, ktorá má vysokú energetickú náročnosť spôsobenú zlým technickým stavom najmä obalových konštrukcií. Budova je využívaná ako Obecný úrad s priestormi na zasadanie, kanceláriami, chodbami, sociálno-hygienickými zariadeniami, spoločenskými priestormi. V rámci riešeného projektu sú navrhnuté opatrenia na zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií. Konkrétne sa jedna o výmenu okien a dverí, zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom, dodatočné zateplenie stropu (strechy). Navrhované stavebné úpravy predstavujú okrem zateplenie aj inštaláciu núteného vetrania s rekuperáciou tepla (účinnosť 90%, pokrytie 72% podlahovej plochy, celková účinnosť 65%) v riešenej budove. Ďalej bude rekonštruovaná kotolňa, v ktorej dôjde k výmene zdroja tepla. Rekonštrukciou prejde aj vnútorné osvetlenie. Nakoľko sa jedná o obecnú administratívnu budovu, cieľovou skupinou pre tento projekt sú prioritne obyvatelia obce Cinobaňa, ale aj návštevníci a obchodní partneri, ktorí využívajú služby verejnej správy poskytované obcou. Hlavným cieľom v rámci tohto projektu je znížiť spotrebu energie pri prevádzke OcÚ Cinobaňa.

Viac
Subjekt
Obec Cinobaňa
Miesta realizácie
Cinobaňa
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.08.2020 - 01.03.2021
Celková suma
400,844 €
Vlastné zdroje
20,042 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
12.12.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
351,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
6,71 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
60,19 (MWh/rok)
Cieľ
60,19 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
144577,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
144577,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
147514,77 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
18,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,603 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
24,498 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.