Popis projektu

Predmetom projektu je rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra, potenciálneho nástroja, ktorý dokáže na lokálnej úrovni účinne koordinovať rôznorodé intervenčné programy a poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby podľa špecifických potrieb cieľových skupín. Zlepšenie prístupu ľudí z marginalizovanej rómskej komunity (MRK) k sociálnej infraštruktúre a vytvorenie priestorových a materiálnych podmienok pre komunitný rozvoj, za účelom eliminácie negatívnych  sociálnych javov všetkých vekových kategórii MRK a jej všestranný rozvoj, na podporu a zvyšovanie zamestnateľnosti týchto skupín v dlhodobom meradle.

Projekt stavby rieši Komunitné centrum v Dobšinej s maximálnymi nárokmi na vybavenie priestorov, za účelom rozšírenia kapacity, ponuky sociálnych služieb a aktivít komunitného centra. V rámci rekonštrukcie objektu komunitného centra sa vytvoria priestory kancelárie zamestnancov, klubovňa využívaná aj ako školiaca miestnosť, dielňa, klubovňa pre individuálne poradenstvo a kuchyňa pre účely výučby pre pečenie a varenie. Okrem toho sa vytvoria priestory hygienického centra  so sprchami, WC oddelene pre mužov a ženy, ďalej WC so sprchou pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,práčovňa, sklady a WC pre personál. V rámci objektu sa riešia priestory bezbariérovo vrátane vstupu do objektu, kde bude inštalovaný schodolez.

Viac
Subjekt
Mesto Dobšiná
Miesta realizácie
Dobšiná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2017 - 01.05.2020
Celková suma
251,369 €
Vlastné zdroje
12,568 €
Vyčerpané z projektu
6,402 €
Nezrovnalosti
157 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia a rekonštrukcia KC
Typ
Podpora modernizáci…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
09.09.2017
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
05.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
04.08.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
10.05.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
4,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
17.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných komunitných centier
Hodnota
1,0 (komunitné centrum)
Cieľ
1,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
17.09.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
127147,83 (kWh/rok)
Cieľ
125976,49 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.09.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
27,7047 (tony CO2 eq)
Cieľ
26,731 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
17.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra projektová dokumentácia KC

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,114 €
Schválené na preplatenie
6,402 €
Realizácia
20.10.2017
Názov

Faktúra č. 1 za služby verejného obstarávania

Faktúra č. 1 - služby verejného obstarávania

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2018
Názov

Faktúra č. 2 za služby verejného obstarávania

Faktúra č.2 - služby verejného obstarávania

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2019
Názov

Faktúra č. 3 za služby verejného obstarávania

Faktúra č. 3 služby verejného obstarávania

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Názov

stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Dobšiná

Suma celkom
79 €
Vrátená suma
79 €
Suma na vymáhanie
79 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
79 €
Vrátená suma
79 €
Suma na vymáhanie
79 €
Typ
Chyby vo výpočte Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Dobšiná

Suma celkom
711 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
EMDEN spol. s r. o. Košice
IČO
46407243
Názov
RoboKo s. r. o.
IČO
44744714
Názov
STARK Consulting, s.r.o.
IČO
46944699
Názov
ENERGIA RV s.r.o.
IČO
50191543
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.