Popis projektu

Obec Jakubany sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji v okrese Stará Ľubovňa. Keďže obec má , obec sa rozhodla rómsku problematiku riešiť výstavbou komunitného centra. je výstavbou komunitného centra zabezpečiť lepší prístup MRK ku kvalitným sociálnym službám. Toto komunitné centrum by sa malo venovať hlavne , aby si osvojili hygienické návyky a rôzne zručnosti už v rannom detstve, čo im napomôže k začleneniu sa k majoritnej spoločnosti. , ktorým komunitné centrum poskytne možnosť navštevovať rôzne kurzy, osvojovať si pracovné návyky a tiež poskytne poradenstvo v rôznych oblastiach života. Takéto aktivity komunitného centra majú za cieľ znížiť nezamestnanosť a zvýšiť kvalitu života hlavne u príslušníkov MRK. Komunitné centrum bude vybudované v blízkosti separovaného osídlenia rómskeho obyvateľstva, tak aby sa uplatnili princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie. 

 

- počet nových zariadení sociálnej infraštruktúry: 1

- počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach: 2

Viac
Subjekt
Obec Jakubany
Miesta realizácie
Jakubany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.07.2021
Celková suma
303,839 €
Vlastné zdroje
15,192 €
Vyčerpané z projektu
141,775 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba KC
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
08.08.2018
Plánovaný koniec
01.07.2021
Skutočný koniec
06.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
07.05.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
29.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
2,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
21.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných komunitných centier
Hodnota
1,0 (komunitné centrum)
Cieľ
1,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
21.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra "Stavebné práce - Komunitné centrum Jakubany"

Vlastník dokladu
Obec Jakubany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra "Stavebné práce - Komunitné centrum Jakubany"

Vlastník dokladu
Obec Jakubany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,775 €
Schválené na preplatenie
141,775 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra "Stavebné práce - Komunitné centrum Jakubany" do 06.05.2020

Vlastník dokladu
Obec Jakubany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra "Stavebné práce - Komunitné centrum Jakubany" do 06.05.2020

Vlastník dokladu
Obec Jakubany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,025 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Komunitné centrum - interiérové vybavenie

Interiérové vybavenie - Komunitné centrum Jakubany"

Vlastník dokladu
Obec Jakubany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

Stavebný dozor do 6.5.2020

Faktúra "Stavebný dozor - Komunitné centrum Jakubany" - do 06.05.2020

Vlastník dokladu
Obec Jakubany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment do 31.05.2020

Komunitné centrum - externý manažment do 30.05.2020

Vlastník dokladu
Obec Jakubany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

Externý manažment do 15.10.2020

Komunitné centrum - externý manažment do 15.10.2020

Vlastník dokladu
Obec Jakubany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Stavebný dozor do 31.1.2020

Faktúra "Stavebný dozor - Komunitné centrum Jakubany" - do 31.01.2020

Vlastník dokladu
Obec Jakubany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov IČO
Názov
SLOVDACH, s.r.o.
IČO
36465330
Názov
Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
IČO
37885341
Názov
Michal Petrík-STAV-PET
IČO
40288064
Názov
Ján Štucka - NÁBYTOK
IČO
37682091
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.