ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 - projektová dokumentácia (DÚR)

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Predmetom projektu je spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni „Dokumentácia pre územné rozhodnutie“ a súvisiacej inžinierskej činnosti pre stavbu Terminálov integrovanej osobnej prepravy na úseku Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1,2,4,5,6 a 7, ktoré spolu s TIOP Patrónka vytvárajú kompletnú sieť TIOPov na úseku Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice.

Budovaním terminálov integrovanej osobnej prepravy a ich zapájaním do siete integrovaného dopravného systému vznikajú priaznivejšie a kvalitnejšie podmienky pre cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu, ktoré budú motivovať obyvateľov predmetných lokalít k uprednostneniu verejnej osobnej dopravy pred individuálnou automobilovou dopravou. Tento vplyv na deľbu prepravnej práce sa odrazí v menších intenzitách automobilov na cestných komunikáciách, v menšom počte vznikajúcich kongescií, v menšej produkcii emisií, vo vyšších kapacitných možnostiach siete, a v neposlednom rade v efektívnejšom riadení dopravy.

Spomínané priaznivé vplyvy na udržateľnú mobilitu, rozvoj verejnej osobnej dopravy a životné prostredie odzrkadľujú požiadavky a ciele vytýčené v rámci európskej stratégie „Európa 2020“.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bratislava - mestská časť Lamač
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2015 - 01.12.2019
Celková suma
192,488 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová príprava (DÚR a IČ DÚR)
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.07.2015
Skutočný začiatok
01.07.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2015
Skutočný začiatok
15.07.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.08.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DÚR 70% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 2)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 2)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 2)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 4)

faktúra č. 16021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 4)

faktúra č. 16021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 4)

faktúra č. 16021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR (2015) 15% (TIOP 2) z faktúry 15137

faktúra č. 15137 a 18027 (zádržné - žiadosť z 04.10.2019)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

DÚR (2018) 15% (TIOP 2) z faktúry 18027

faktúra č. 15137 a 18027 (zádržné - žiadosť z 04.10.2019)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

DÚR (2018) 70% (TIOP 2)

faktúra č. 18027 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2018
Názov

DÚR 15% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 1)

faktúra č. 16006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 1)

faktúra č. 16006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 1)

faktúra č. 16006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR (2015) 15% (TIOP 2) z faktúry 15137

faktúra č. 15137 a 18027 (zádržné - žiadosť z 08.10.2019)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

DÚR (2018) 15% (TIOP 2) z faktúry 18027

faktúra č. 15137 a 18027 (zádržné - žiadosť z 08.10.2019)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

IČ DÚR (TIOP 6)

faktúra č. 16044

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 6)

faktúra č. 16044

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 6)

faktúra č. 16044

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 5)

faktúra č. 16045

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 5)

faktúra č. 16045

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 5)

faktúra č. 16045

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 2) 2015+2018

faktúra č. 19129

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

IČ DÚR (TIOP 2) 2018

faktúra č. 19129

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

IČ DÚR (TIOP 2) 2015

faktúra č. 19129

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

IČ DÚR (TIOP 2) 2018

faktúra č. 19129

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

IČ DÚR (TIOP 2) 2015

faktúra č. 19129

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

IČ DÚR (TIOP 7)

faktúra č. 16024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 7)

faktúra č. 16024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 7)

faktúra č. 16024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - dopravno-inžinierske podklady (DIP)

faktúra č. 15142

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - dopravno-inžinierske podklady (DIP)

faktúra č. 15142

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - dopravno-inžinierske podklady (DIP)

faktúra č. 15142

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - dopravno-inžinierske podklady (DIP)

faktúra č. 15142

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR (2015) 15% (TIOP 2)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.10.2019)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

DÚR (2015) 15% (TIOP 2)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.10.2019)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

DÚR (2015) 15% (TIOP 2)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 04.10.2019)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

DÚR (2015) 15% (TIOP 2)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 04.10.2019)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov IČO
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.