ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1, 2, 4, 5, 6, 7 - projektová dokumentácia (DÚR)

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Predmetom projektu je spracovanie projektovej dokumentácie na úrovni „Dokumentácia pre územné rozhodnutie“ a súvisiacej inžinierskej činnosti pre stavbu Terminálov integrovanej osobnej prepravy na úseku Devínska Nová Ves - Bratislava hlavná stanica - Podunajské Biskupice, TIOP č. 1,2,4,5,6 a 7, ktoré spolu s TIOP Patrónka vytvárajú kompletnú sieť TIOPov na úseku Devínska Nová Ves – Bratislava hlavná stanica – Podunajské Biskupice.

Budovaním terminálov integrovanej osobnej prepravy a ich zapájaním do siete integrovaného dopravného systému vznikajú priaznivejšie a kvalitnejšie podmienky pre cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu, ktoré budú motivovať obyvateľov predmetných lokalít k uprednostneniu verejnej osobnej dopravy pred individuálnou automobilovou dopravou. Tento vplyv na deľbu prepravnej práce sa odrazí v menších intenzitách automobilov na cestných komunikáciách, v menšom počte vznikajúcich kongescií, v menšej produkcii emisií, vo vyšších kapacitných možnostiach siete, a v neposlednom rade v efektívnejšom riadení dopravy.

Spomínané priaznivé vplyvy na udržateľnú mobilitu, rozvoj verejnej osobnej dopravy a životné prostredie odzrkadľujú požiadavky a ciele vytýčené v rámci európskej stratégie „Európa 2020“.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bratislava - mestská časť Lamač
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2015 - 01.12.2019
Celková suma
192,488 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová príprava (DÚR a IČ DÚR)
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.07.2015
Skutočný začiatok
01.07.2015
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2015
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DÚR 70% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 2)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,078 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 2)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 70% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,692 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 29.09.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 4)

faktúra č. 16021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 4)

faktúra č. 16021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR (2015) 15% (TIOP 2) z faktúry 15137

faktúra č. 15137 a 18027 (zádržné - žiadosť z 04.10.2019)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

DÚR (2018) 15% (TIOP 2) z faktúry 18027

faktúra č. 15137 a 18027 (zádržné - žiadosť z 04.10.2019)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

DÚR (2018) 70% (TIOP 2)

faktúra č. 18027 (70%)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2018
Názov

DÚR 15% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 6)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 7)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 5)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 1)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR 15% (TIOP 4)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.01.2016)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 1)

faktúra č. 16006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 1)

faktúra č. 16006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR (2015) 15% (TIOP 2) z faktúry 15137

faktúra č. 15137 a 18027 (zádržné - žiadosť z 08.10.2019)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

DÚR (2018) 15% (TIOP 2) z faktúry 18027

faktúra č. 15137 a 18027 (zádržné - žiadosť z 08.10.2019)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

IČ DÚR (TIOP 6)

faktúra č. 16044

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 6)

faktúra č. 16044

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 5)

faktúra č. 16045

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 5)

faktúra č. 16045

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 2) 2015+2018

faktúra č. 19129

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

IČ DÚR (TIOP 2) 2018

faktúra č. 19129

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

IČ DÚR (TIOP 2) 2015

faktúra č. 19129

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

IČ DÚR (TIOP 7)

faktúra č. 16024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

IČ DÚR (TIOP 7)

faktúra č. 16024

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - inžinierskych vedení (overenie a zakreslenie IS)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 4 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,989 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 5 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - dendrologický (DEN)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - ekologický (EKOL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - inžiniersko-geologický a hydrogeologický (IGHP)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,219 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - geodetický, overenie východzej siete žel. Polygónu (POL)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
638 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 6 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - polohopisné a výškopisné geodetické zameranie (GZ)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - geotechnický (GEO)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
495 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - archeologický (ARCH)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - korózny (KOR)

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 7 Prieskum - zistenie súčasného stavu a doplnenie jeho dokumentácie

faktúra č. 15138

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 1 Prieskum - dopravno-inžinierske podklady (DIP)

faktúra č. 15142

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

TIOP 2 Prieskum - dopravno-inžinierske podklady (DIP)

faktúra č. 15142

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2016
Názov

DÚR (2015) 15% (TIOP 2)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 08.10.2019)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

DÚR (2015) 15% (TIOP 2)

faktúra č. 15137 (zádržné - žiadosť z 04.10.2019)

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov IČO
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.