Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole s materskou školou Zuberec prostredníctvom dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň aj vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry na základnej škole, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym cieľom IROP a špecifickým cieľom 2.2.2 IROP.

Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom nasledovných špecifických cieľov:

  1. Zlepšenie technického vybavenia biologicko-chemickej učebne;
  2. Zlepšenie technického vybavenia učebne fyziky;
  3. Zlepšenie technického vybavenia polytechnickej učebne pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov;
  4. Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne, pre rozvoj schopností žiakov v počítačovej gramotnosti;

Podporné aktivity pre zabezpečenie realizácie projektu sú:

  1. Informovanie a komunikácia o projekte;
  2. Interné riadenie projektu.

Miestom realizácie projektu bude budova Základnej školy s materskou školou Zuberec so sídlom A. Bažíka 20, ktorej zriaďovateľom je obec Zuberec.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

  • počet podporených základných škôl,
  • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl,
  • počet podporených prírodovedných učební, učební polytechniky a IKT učební.
Vykazovanie ukazovateľov sa bude realizovať prostredníctvom monitorovacích správ a zostáv ITMS2014+.

Viac
Subjekt
Obec Zuberec
Miesta realizácie
Zuberec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.12.2019
Celková suma
87,058 €
Vlastné zdroje
4,353 €
Vyčerpané z projektu
84,372 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie technického vybavenia učebne …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
17.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
25.09.2019
Názov
Zlepšenie technického vybavenia polytec…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
17.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
22.10.2019
Názov
Zlepšenie technického vybavenia IKT uče…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
17.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
25.09.2019
Názov
Zlepšenie technického vybavenia biologi…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
17.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
22.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
01.04.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
474,0 (osoby)
Cieľ
297,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
05.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

IKT vybavenie (časť 4)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,436 €
Schválené na preplatenie
2,436 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

IKT vybavenie (časť 4)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
750 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

IKT vybavenie (časť 4)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
2,500 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

IKT vybavenie (časť 4)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,959 €
Schválené na preplatenie
7,959 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

IKT vybavenie (časť 4)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,436 €
Schválené na preplatenie
2,436 €
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie (časť 4)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
750 €
Schválené na preplatenie
750 €
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie (časť 4)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
2,500 €
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie (časť 4)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,959 €
Schválené na preplatenie
7,959 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie učební (časť 1)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,655 €
Schválené na preplatenie
6,655 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Didaktické vybavenie učební (časť 1)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,311 €
Schválené na preplatenie
24,311 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Didaktické vybavenie učební (časť 1)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,269 €
Schválené na preplatenie
8,269 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Didaktické vybavenie učební (časť 1)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,269 €
Schválené na preplatenie
8,269 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie učební (časť 1)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,655 €
Schválené na preplatenie
6,655 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie učební (časť 1)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,311 €
Schválené na preplatenie
24,311 €
Realizácia
-
Názov

Školský nábytok (časť 5)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
-
Názov

Školský nábytok (časť 5)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
625 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Školský nábytok (časť 5)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,704 €
Schválené na preplatenie
4,704 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Školský nábytok (časť 5)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,704 €
Schválené na preplatenie
4,704 €
Realizácia
-
Názov

Technické vybavenie učební (časť 2)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Technické vybavenie učební (časť 2)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,646 €
Schválené na preplatenie
12,646 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Technické vybavenie učební (časť 2)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
-
Názov

Technické vybavenie učební (časť 2)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,646 €
Schválené na preplatenie
12,646 €
Realizácia
-
Názov

Technické vybavenie učební (časť 2)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,358 €
Schválené na preplatenie
4,358 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Technické vybavenie učební (časť 2)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,358 €
Schválené na preplatenie
4,358 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie učební (časť 3)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
678 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Laboratórne vybavenie učební (časť 3)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
678 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie učební (časť 3)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,101 €
Schválené na preplatenie
5,101 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Laboratórne vybavenie učební (časť 3)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
1,517 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Laboratórne vybavenie učební (časť 3)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,517 €
Schválené na preplatenie
1,517 €
Realizácia
-
Názov

Laboratórne vybavenie učební (časť 3)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,101 €
Schválené na preplatenie
5,101 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie učební (časť 1)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
1,518 €
Realizácia
-
Názov

Didaktické vybavenie učební (časť 1)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Didaktické vybavenie učební (časť 1)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
1,518 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Didaktické vybavenie učební (časť 1)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
215 €
Realizácia
-
Názov

Finančný manažér

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
Obec Zuberec
Žiadaná suma
788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Projektový manažér

Sumarizačný hárok - osobné výdavky

Vlastník dokladu
Obec Zuberec
Dodávateľ
Obec Zuberec
Žiadaná suma
993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov IČO
Názov
Obec Zuberec
IČO
00315036
Názov
GAVIS, s.r.o.
IČO
46891277
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.