Popis projektu


Realizácia projektu bude uskutočnená počas 38 mesiacov, začiatok realizácie projektu je naplánovaný na máj 2018 a koniec realizácie projektu je naplánovaný na jún 2021. Projekt má 1 hlavnú aktivitu a šesť podaktivít,  výstupy z projektu budú slúžiť ako hlavný analytický podklad pre komplementárny projekt OP II. V rámci realizácie projektu bude podporované dodržiavanie horizontálnych princípov pri podpore základných práv, rovnosti príležitostí a nediskriminácie, ako aj zásad rovnakého zaobchádzania medzi ženami a mužmi, pri zabezpečení a zachovaní podmienok udržateľným spôsobom.
Hlavným cieľom projektu je komplexné zvýšenie kvality procesov v Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "zbore") a zavedenie jednotného systému riadenia kvality procesov, čo bude mať za následok zrýchlenie a zvýšenie efektivity a objektivity v rozhodovacích procesoch.
 

Viac
Subjekt
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2018 - 01.06.2021
Celková suma
1,027,757 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
385,548 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Reforma štruktúry a optimalizácia proce…
Typ
reforma štruktúry a…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Reforma štruktúry a optimalizácia proce…
Typ
reforma štruktúry a…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet zavedených inovovaných procesov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
280,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
280,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet analytických a koncepčných materiálov vypracovaných za účelom podpory vzniku/rozvoja IT nástrojov vo VS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

paušálna sadzba 05-07/2018

výpočet paušálnej sadzby 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
1,141 €
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba 05-07/2018

výpočet paušálnej sadzby 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,080 €
Schválené na preplatenie
5,080 €
Realizácia
-
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne Na úrazové poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne Na úrazové poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne Na invalidné poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
497 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne Na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne Na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne Na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne Na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne Na invalidné poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - mzdove vydavky

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
13,625 €
Schválené na preplatenie
13,625 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
1,199 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní/Dôvera

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní/Dôvera

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
457 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne Na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne Na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne Na starobné poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
521 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne Na starobné poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,319 €
Schválené na preplatenie
2,319 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - personálne výdavky

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - personálne výdavky

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,937 €
Schválené na preplatenie
2,937 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - mzdove vydavky

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,111 €
Schválené na preplatenie
2,111 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
474 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
716 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

642015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
443 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
12,917 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
2,901 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

642015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
1,128 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,165 €
Schválené na preplatenie
2,165 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
486 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

903 paušálna sadzba 07-08/2018

výpočet paušálnej sadzby 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,727 €
Schválené na preplatenie
4,727 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

903 paušálna sadzba 07-08/2018

výpočet paušálnej sadzby 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
1,062 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

paušálna sadzba 9-10/2018

výpočet paušálnej sadzby

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,763 €
Schválené na preplatenie
5,763 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

paušálna sadzba 9-10/2018

výpočet paušálnej sadzby

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
1,294 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

611 tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat a plat vrátane ich náhrad

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
14,405 €
Schválené na preplatenie
14,405 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

612002 ostatné príplatky

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 001 na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovneho pomeru

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovneho pomeru

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,410 €
Schválené na preplatenie
4,410 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

611 tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat a plat vrátane ich náhrad

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,236 €
Schválené na preplatenie
3,236 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 001 na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 002 na starobné poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
592 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 002 na starobné poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,635 €
Schválené na preplatenie
2,635 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 003 na úrazové poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 004 na invalidné poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 004 na invalidné poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 005 na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 005 na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 007 na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 007 na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
894 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
1,266 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 003 na úrazové poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

612002 ostatné príplatky

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

paušálna sadzba 11-12/2018

PS 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,043 €
Schválené na preplatenie
6,043 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

paušálna sadzba 11-12/2018

PS 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
1,357 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625002 poistné do sociálnej poisťovne na starobné poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
2,766 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

623 Poistné do iných zdravotných poisťovní

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

612 002 ostatné príplatky

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
2,820 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7,191 €
Schválené na preplatenie
7,191 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

612 002 ostatné príplatky

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
938 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
1,615 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
1,072 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

623 Poistné do iných zdravotných poisťovní

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
831 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625002 poistné do sociálnej poisťovne na starobné poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
621 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12,553 €
Schválené na preplatenie
12,553 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
593 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

Paušálna sadzba 1-2/2019

Paušálna sadzba 1-2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
838 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

paušálna sadzba 1-2/2019

Paušálna sadzba 1-2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,730 €
Schválené na preplatenie
3,730 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

642015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

642015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
11,955 €
Schválené na preplatenie
11,955 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
359 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
1,674 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
1,008 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,685 €
Schválené na preplatenie
2,685 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

PS 3-4/2019

paušálna sadzba 3-4/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,248 €
Schválené na preplatenie
5,248 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

PS 3-4/2019

paušálna sadzba 3-4/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,179 €
Schválené na preplatenie
1,179 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
814 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
743 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
13,828 €
Schválené na preplatenie
13,828 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,106 €
Schválené na preplatenie
3,106 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,307 €
Schválené na preplatenie
3,307 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
1,048 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
2,399 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
539 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
1,342 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
18,237 €
Schválené na preplatenie
18,237 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

637 027 odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
710 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

637 027 odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
596 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,096 €
Schválené na preplatenie
4,096 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,653 €
Schválené na preplatenie
2,653 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Paušálna sadzba 5-6/2019 EVS

Paušálna sadzba 5-6/2019 - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
1,305 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Paušálna sadzba 5-6/2019 EVS

Paušálna sadzba 5-6/2019 - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,810 €
Schválené na preplatenie
5,810 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

paušálna sadzba 7-8/2019

PS 7-8/2019 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,497 €
Schválené na preplatenie
1,497 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

paušálna sadzba 7-8/2019

PS 7-8/2019 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,665 €
Schválené na preplatenie
6,665 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
603 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
18,237 €
Schválené na preplatenie
18,237 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
1,342 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
851 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,812 €
Schválené na preplatenie
2,812 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
954 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,882 €
Schválené na preplatenie
3,882 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,096 €
Schválené na preplatenie
4,096 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
872 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,068 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
18,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

paušálna sadzba 9-10/2019 EVS

Paušálna sadzba 9-10/2019 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

paušálna sadzba 9-10/2019 EVS

Paušálna sadzba 9-10/2019 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.