Popis projektu


Realizácia projektu bude uskutočnená počas 38 mesiacov, začiatok realizácie projektu je naplánovaný na máj 2018 a koniec realizácie projektu je naplánovaný na jún 2021. Projekt má 1 hlavnú aktivitu a šesť podaktivít,  výstupy z projektu budú slúžiť ako hlavný analytický podklad pre komplementárny projekt OP II. V rámci realizácie projektu bude podporované dodržiavanie horizontálnych princípov pri podpore základných práv, rovnosti príležitostí a nediskriminácie, ako aj zásad rovnakého zaobchádzania medzi ženami a mužmi, pri zabezpečení a zachovaní podmienok udržateľným spôsobom.
Hlavným cieľom projektu je komplexné zvýšenie kvality procesov v Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len "zbore") a zavedenie jednotného systému riadenia kvality procesov, čo bude mať za následok zrýchlenie a zvýšenie efektivity a objektivity v rozhodovacích procesoch.
 

Viac
Subjekt
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Miesta realizácie
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2018 - 01.06.2021
Celková suma
1,027,757 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
513,848 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Reforma štruktúry a optimalizácia proce…
Typ
reforma štruktúry a…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Reforma štruktúry a optimalizácia proce…
Typ
reforma štruktúry a…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.05.2018
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet zavedených inovovaných procesov
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet úspešných absolventov vzdelávacich aktivít
Hodnota
343,0 (počet)
Cieľ
280,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet osôb zapojených do vzdelávania
Hodnota
343,0 (počet)
Cieľ
280,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet analytických a koncepčných materiálov vypracovaných za účelom podpory vzniku/rozvoja IT nástrojov vo VS
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

paušálna sadzba 05-07/2018

výpočet paušálnej sadzby 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,141 €
Schválené na preplatenie
1,141 €
Realizácia
-
Názov

paušálna sadzba 05-07/2018

výpočet paušálnej sadzby 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,080 €
Schválené na preplatenie
5,080 €
Realizácia
-
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne Na starobné poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,319 €
Schválené na preplatenie
2,319 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - personálne výdavky

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - mzdove vydavky

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
13,625 €
Schválené na preplatenie
13,625 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,199 €
Schválené na preplatenie
1,199 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní/Dôvera

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
103 €
Schválené na preplatenie
103 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní/Dôvera

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
457 €
Schválené na preplatenie
457 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne Na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
52 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne Na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
232 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne Na starobné poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
521 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne Na úrazové poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
30 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne Na úrazové poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
132 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne Na invalidné poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
497 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne Na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
166 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne Na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
177 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne Na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
787 €
Schválené na preplatenie
787 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne Na invalidné poistenie

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
112 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
269 €
Schválené na preplatenie
269 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne Na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
37 €
Schválené na preplatenie
37 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - personálne výdavky

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,937 €
Schválené na preplatenie
2,937 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad - mzdove vydavky

sumarizačný hárok - personálne výdavky 05-06/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
3,060 €
Realizácia
09.07.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
47 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,111 €
Schválené na preplatenie
2,111 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
474 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
716 €
Schválené na preplatenie
716 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

642015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
443 €
Schválené na preplatenie
443 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
380 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
85 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
121 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
12,917 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,901 €
Schválené na preplatenie
2,901 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

642015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
100 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
452 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,128 €
Schválené na preplatenie
1,128 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,165 €
Schválené na preplatenie
2,165 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

637027 Služby - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
486 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
102 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok mzdové výdavky 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

903 paušálna sadzba 07-08/2018

výpočet paušálnej sadzby 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,727 €
Schválené na preplatenie
4,727 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

903 paušálna sadzba 07-08/2018

výpočet paušálnej sadzby 07-08/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,062 €
Schválené na preplatenie
1,062 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

paušálna sadzba 9-10/2018

výpočet paušálnej sadzby

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,763 €
Schválené na preplatenie
5,763 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

paušálna sadzba 9-10/2018

výpočet paušálnej sadzby

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
1,294 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
1,266 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 001 na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 001 na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 002 na starobné poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
592 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 002 na starobné poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,635 €
Schválené na preplatenie
2,635 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 003 na úrazové poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
151 €
Schválené na preplatenie
151 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 004 na invalidné poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
127 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 004 na invalidné poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
565 €
Schválené na preplatenie
565 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 003 na úrazové poistenie

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovneho pomeru

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovneho pomeru

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,410 €
Schválené na preplatenie
4,410 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

611 tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat a plat vrátane ich náhrad

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,236 €
Schválené na preplatenie
3,236 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

611 tarifný plat, osobný plat, základný plat, hodnostný plat a plat vrátane ich náhrad

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
14,405 €
Schválené na preplatenie
14,405 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

612002 ostatné príplatky

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
1 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

612002 ostatné príplatky

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
6 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
284 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 005 na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 005 na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
188 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 007 na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

625 007 na poistenie do rezervného fondu solidarity

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
894 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

623 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok 9-10/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
572 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

paušálna sadzba 11-12/2018

PS 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,043 €
Schválené na preplatenie
6,043 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

paušálna sadzba 11-12/2018

PS 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
1,357 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
241 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
211 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu solidarity

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
938 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,820 €
Schválené na preplatenie
2,820 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625002 poistné do sociálnej poisťovne na starobné poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
621 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,615 €
Schválené na preplatenie
1,615 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

612 002 ostatné príplatky

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
11 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

612 002 ostatné príplatky

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
3 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

621 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,072 €
Schválené na preplatenie
1,072 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

623 Poistné do iných zdravotných poisťovní

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
831 €
Schválené na preplatenie
831 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
277 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625002 poistné do sociálnej poisťovne na starobné poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,766 €
Schválené na preplatenie
2,766 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
158 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
198 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

623 Poistné do iných zdravotných poisťovní

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7,191 €
Schválené na preplatenie
7,191 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12,553 €
Schválené na preplatenie
12,553 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
593 €
Schválené na preplatenie
593 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

SH 11-12/2018

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
133 €
Realizácia
08.01.2019
Názov

Paušálna sadzba 1-2/2019

Paušálna sadzba 1-2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
838 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

paušálna sadzba 1-2/2019

Paušálna sadzba 1-2/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,730 €
Schválené na preplatenie
3,730 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

642015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
62 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

642015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
278 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
11,955 €
Schválené na preplatenie
11,955 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
81 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
359 €
Schválené na preplatenie
359 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
96 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
376 €
Schválené na preplatenie
376 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,674 €
Schválené na preplatenie
1,674 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
167 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
42 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
187 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
226 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
1,008 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,685 €
Schválené na preplatenie
2,685 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok 1-2/2019 personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
21 €
Realizácia
08.03.2019
Názov

PS 3-4/2019

paušálna sadzba 3-4/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,179 €
Schválené na preplatenie
1,179 €
Realizácia
14.05.2019
Názov

PS 3-4/2019

paušálna sadzba 3-4/2019

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,248 €
Schválené na preplatenie
5,248 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
743 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
13,828 €
Schválené na preplatenie
13,828 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,106 €
Schválené na preplatenie
3,106 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,307 €
Schválené na preplatenie
3,307 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,048 €
Schválené na preplatenie
1,048 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
142 €
Schválené na preplatenie
142 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
2,399 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
539 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
137 €
Schválené na preplatenie
137 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
31 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
514 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
115 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
171 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
814 €
Schválené na preplatenie
814 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

sumarizačný hárok 3-4/2019 Personálne výdavky

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
38 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,096 €
Schválené na preplatenie
4,096 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
900 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
152 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,653 €
Schválené na preplatenie
2,653 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
265 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
1,342 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
18,237 €
Schválené na preplatenie
18,237 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

637 027 odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
710 €
Schválené na preplatenie
710 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

637 027 odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
160 €
Schválené na preplatenie
160 €
Realizácia
09.07.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
122 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
596 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
128 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
189 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
568 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
202 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok 5-6/2019 Personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Paušálna sadzba 5-6/2019 EVS

Paušálna sadzba 5-6/2019 - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
1,305 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

Paušálna sadzba 5-6/2019 EVS

Paušálna sadzba 5-6/2019 - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,810 €
Schválené na preplatenie
5,810 €
Realizácia
30.07.2019
Názov

paušálna sadzba 7-8/2019

PS 7-8/2019 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,497 €
Schválené na preplatenie
1,497 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

paušálna sadzba 7-8/2019

PS 7-8/2019 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,665 €
Schválené na preplatenie
6,665 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,096 €
Schválené na preplatenie
4,096 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
45 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
135 €
Schválené na preplatenie
135 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
36 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
632 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
63 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
18,237 €
Schválené na preplatenie
18,237 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
1,342 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
851 €
Schválené na preplatenie
851 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
281 €
Schválené na preplatenie
281 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,812 €
Schválené na preplatenie
2,812 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
161 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
603 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
201 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
954 €
Schválené na preplatenie
954 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,882 €
Schválené na preplatenie
3,882 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

Účtovný doklad SH 7-8/2019 - personálne výdavky - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
872 €
Schválené na preplatenie
872 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,096 €
Schválené na preplatenie
4,096 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
689 €
Schválené na preplatenie
689 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
204 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
43 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
129 €
Schválené na preplatenie
129 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
34 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
601 €
Schválené na preplatenie
601 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
60 €
Schválené na preplatenie
60 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
175 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
1,342 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
779 €
Schválené na preplatenie
779 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,677 €
Schválené na preplatenie
2,677 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
153 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
574 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
191 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
908 €
Schválené na preplatenie
908 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,068 €
Schválené na preplatenie
3,068 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
18,237 €
Schválené na preplatenie
18,237 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 9-10/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
268 €
Schválené na preplatenie
268 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

paušálna sadzba 9-10/2019 EVS

Paušálna sadzba 9-10/2019 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,409 €
Schválené na preplatenie
6,409 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

paušálna sadzba 9-10/2019 EVS

Paušálna sadzba 9-10/2019 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
1,440 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
41 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
182 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
727 €
Schválené na preplatenie
727 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
194 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
660 €
Schválené na preplatenie
660 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
302 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
1,342 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,096 €
Schválené na preplatenie
4,096 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
18,237 €
Schválené na preplatenie
18,237 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,783 €
Schválené na preplatenie
1,783 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,151 €
Schválené na preplatenie
1,151 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,393 €
Schválené na preplatenie
3,393 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
762 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
57 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
255 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 11-12/2019 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
148 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

PS 11-12/2019

PS 11-12/2019 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,426 €
Schválené na preplatenie
1,426 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

PS 11-12/2019

PS 11-12/2019 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,348 €
Schválené na preplatenie
6,348 €
Realizácia
09.01.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
866 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
182 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
547 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
255 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok 01-02/2020, Personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
18,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Paušálna sadzba 01-02/2020

Účtovný doklad Paušálna sadba 01-02/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Paušálna sadzba 01-02/2020

Účtovný doklad Paušálna sadba 01-02/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

PS 08-12/2019 CAF GR

Paušálna sadzba 08-12/2019 CAF GR

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

PS 08-12/2019 CAF GR

Paušálna sadzba 08-12/2019 CAF GR

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
132 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS zamestnanec

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
19,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,315 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 08-12/2019 CAF EVS prislušníci

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2020
Názov

Paušálna sadzba 05-06/2020 EVS

Paušálna sadzba 05-06/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Paušálna sadzba 05-06/2020 EVS

Paušálna sadzba 05-06/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

642015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
17,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

642015 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na nemocenské dávky

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 05-06/2020 personálne výdavky EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
86 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - príslušníci EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Dubnica n/V - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Paušálna sadzba 03-06/2020 CAF Banská Bystrica

Paušálna sadzba 03-06/2020 CAF Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Paušálna sadzba 03-06/2020 CAF Banská Bystrica

Paušálna sadzba 03-06/2020 CAF Banská Bystrica

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
13,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,961 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Účtovný doklad SH 03-06/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Paušálna sadzba 03-06/2020 CAF Dubnica nad Váhom

Paušálna sadzba 03-06/2020 CAF Dubnica nad Váhom

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Paušálna sadzba 03-06/2020 CAF Dubnica nad Váhom

Paušálna sadzba 03-06/2020 CAF Dubnica nad Váhom

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Paušálna sadzba 07-08/2020

Paušálna sadzba 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Paušálna sadzba 07-08/2020

Paušálna sadzba 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
13,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

627 sociálne a zdravotné poistenie rezidenta, ktoré odvádza zamestnávateľ do zahraničia

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,765 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
18,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

627 sociálne a zdravotné poistenie rezidenta, ktoré odvádza zamestnávateľ do zahraničia

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 07-08/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Paušálna sadzba 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom – EVS

Paušálna sadzba 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Paušálna sadzba 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom – EVS

Paušálna sadzba 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - zamestnanci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,722 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Dubnica nad Váhom - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Paušálna sadzba 07-09/2020 - CAF BB

Paušálna sadzba 07-09/2020 CAF Banská Bystrica EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Paušálna sadzba 07-09/2020 - CAF BB

Paušálna sadzba 07-09/2020 CAF Banská Bystrica EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
38 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
279 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - zamestnanec EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,617 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
7,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
63 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

612001 Osobný príplatok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

612002 Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

628001 Poistné na osobitné účty Na nemocenské zabezpečenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

628005 Na výsluhový príspevok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

628002 Na výsluhový dôchodok

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

628003 Na úrazové zabezpečenie

Účtovný doklad SH 07-09/2020 CAF Banská Bystrica - príslušníci - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Paušálna sadzba 09-10/2020 EVS

Paušálna sadzba 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Paušálna sadzba 09-10/2020 EVS

Paušálna sadzba 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
10,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
17,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

627 sociálne a zdravotné poistenie rezidenta, ktoré odvádza zamestnávateľ do zahraničia

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

627 sociálne a zdravotné poistenie rezidenta, ktoré odvádza zamestnávateľ do zahraničia

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 09-10/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
17,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Paušálna sadzba 11-12/2020

Paušálna sadzba 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Paušálna sadzba 11-12/2020

Paušálna sadzba 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
8,589 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
854 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

627000 Príspevok do DDP a soc. a zdrav. poistenie rezidenta, kt. odvádza zamestnávateľ v zahraničí

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

627000 Príspevok do DDP a soc. a zdrav. poistenie rezidenta, kt. odvádza zamestnávateľ v zahraničí

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru - personálne výdavky

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
18,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Sumarizačný hárok 11-12/2020 EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2021
Názov

Paušálna sadzba 01-03/2021 - EVS

Paušálna sadzba 01-03/2021 - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
9,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Paušálna sadzba 01-03/2021 - EVS

Paušálna sadzba 01-03/2021 - EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
2,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
5,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
4,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
27,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
6,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
267 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
93 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625005 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie v nezamestnanosti

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

625007 Poistné do Sociálnej poisťovne na poistenie do rezervného fondu

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

637027 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru

Účtovný doklad SH 01-03/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
1,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 04-06/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

611000 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad

Účtovný doklad SH 04-06/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
3,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

621000 Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Účtovný doklad SH 04-06/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

623000 Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

Účtovný doklad SH 04-06/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

625001 Poistné do Sociálnej poisťovne na nemocenské poistenie

Účtovný doklad SH 04-06/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

625002 Poistné do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie

Účtovný doklad SH 04-06/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
471 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

625003 Poistné do Sociálnej poisťovne na úrazové poistenie

Účtovný doklad SH 04-06/2021 – EVS

Vlastník dokladu
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Dodávateľ
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

625004 Poistné do Sociálnej poisťovne na invalidné poistenie

Účtovný doklad SH 04-06/2021 – EVS