Popis projektu

Cieľom projektu „“ je znížiť náklady na spotrebu energií budovy a zabezpečiť tak aj jeho ekologickejšiu prevádzku. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia vonkajších poveternostných vplyvov a dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy.

Hlavnou aktivitou projektu je zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy. Realizácia projektu bude pozostávať z piatich opatrení, ktoré boli navrhnuté ako optimálnejšia kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie systému vykurovania a prípravy teplej vody. V neposlednom rade dôjde aj k modernizácii osvetlenia a inštalácii rekuperácie so spätným získavaním tepla.

Pri návrhu opatrení na spracovanie projektovej dokumentácie sa vychádzalo z výsledkov východiskového energetického auditu, ktorý mal pre rozsah spracovania projektovej dokumentácie odporúčací charakter. Zároveň sa už v tejto fáze prípravy projektovej dokumentácie kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ  Value for Money. Ten je výsledným ukazovateľom v projekte, môžeme povedať, že merítkom kvality celého projektu. Ukazovateľ Value for money sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa v projekte, t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Vyjadruje prínos projektu v pomere ku vynaložených finančným zdrojom.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money" 1,421290257 čím projekt dosiahol "" príspevok k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Viac
Subjekt
Obec Banské
Miesta realizácie
Banské
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2017 - 01.07.2020
Celková suma
120,086 €
Vlastné zdroje
6,004 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNE…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2017
Skutočný začiatok
03.01.2017
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
31.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
19.09.2018
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
11.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
189,91 (m2)
Cieľ
189,91 (m2)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
0,9573 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
17,6213 (MWh/rok)
Cieľ
17,6213 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
16663,9908 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
168304,312 (kWh/rok)
Cieľ
168589,177 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
42195,3758 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
0,3619 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.10.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
105,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
Žiadaná suma
105,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2017
Názov

Energetický audit

Energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2017
Názov

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Banské
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Banské

Suma celkom
5,570 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedodržanie lehôt n…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
CONSTRUCTOR - EU s.r.o.
IČO
36836907
Názov
DD-ARCH s.r.o
IČO
45853240
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Názov
Ing. Marcel Koncz
IČO
41285905
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.