Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Obecný úrad, kultúrny dom v obci Bobot

Obec Bobot

Popis projektu

Predmetom predkladanej Žiadosti o NFP je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu  s kultúrnym domom v obci Bobot. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom:

-zateplenia obvodového plášťa,

-zateplenia strešného plášťa,

-výmeny otvorových konštrukcií,

-rekonštrukcie kotolne,

-rekonštrukcie a zateplenia rozvodov vykurovania,

-rekuperácie,

-osvetlenia ako aj ďalších stavebných úprav a dokončovacích práce uvedených v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

Predkladaným projektovým  zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy a naplniť merateľné ukazovatele.

Viac
Subjekt
Obec Bobot
Miesta realizácie
Bobot
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.05.2019
Celková suma
275,432 €
Vlastné zdroje
13,772 €
Vyčerpané z projektu
254,891 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
01.03.2017
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
28.05.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1040,71 (m2)
Cieľ
1040,71 (m2)
Naposledy aktualizované
20.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
26,0175 (MWh/rok)
Cieľ
26,0175 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
91,4703 (MWh/rok)
Cieľ
91,4703 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
65452,8043 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
14,76 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,76 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
20.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
01.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,92 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
20,58 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
216519,7155 (kWh/rok)
Cieľ
216519,7155 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
71755,1726 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.12.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce podľa súpisu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bobot
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,954 €
Schválené na preplatenie
242,954 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce podľa súpisu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Bobot
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
242,954 €
Schválené na preplatenie
242,954 €
Realizácia
27.08.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bobot
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,600 €
Schválené na preplatenie
4,600 €
Realizácia
17.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Bobot
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,600 €
Schválené na preplatenie
4,600 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bobot
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,338 €
Schválené na preplatenie
7,338 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bobot
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,338 €
Schválené na preplatenie
7,338 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Bobot
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.01.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Keramospol projekt s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Bobot
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2017
Názov

Externy manažment

Faktúra EM

Vlastník dokladu
Obec Bobot
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2019
Názov IČO
Názov
Trabisco s.r.o.
IČO
44681551
Názov
IZOTECH Group, spol. s r.o.
IČO
36301311
Názov
Mária Bahníková - MBA
IČO
32776047
Názov
Trabisco, s. r. o.
IČO
44681551
Názov
KERAMOSPOL projekt, s. r. o.
IČO
44036116
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.