Popis projektu

Predkladaný projekt rieši zníženie energetickej náročnosti ktorá je súčasťou Trnavského samosprávneho kraja. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. V budove KD sú realizované rôzne spoločenské podujatia, kultúrne predstavenia, zábavy, prednášky, stretnutia, súťaže, aktivity pre obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. Cez existujúce otvorové výplne do budovy prefukuje a v dôsledku nevhodného odvedenia dažďovej vody múry budovy presakujú. Vykurovacia a osvetľovacia sústava je zastaraná. Vetranie budovy je nedostatočné. S cieľom odstrániť uvedené nedostatky boli stavebným projektantom a energetickým audítorom navrhnuté nasledujúce opatrenia: zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, zateplenie stropu nad nevykurovaným suterénom, výmena transparentných konštrukcií, inštalácia rekuperačných jednotiek, výmena zdroja tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody, hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy, výmena svetelných zdrojov a svietidiel, vybudovanie bezbariérového prístupu. Uskutočnením týchto opatrení dôjde k realizácii hlavnej aktivity projektu , pričom táto bude doplnená o 2 podporné aktivity projektu – „Publicita projektu“ a „Externé riadenie projektu“. Vďaka realizácii projektu sa stane budova KD modernejšia, funkčnejšia energeticky i finančne menej náročná. Okrem toho bude bezpečnejšia, ekologickejšia aj estetickejšia. Realizáciou projektu bude dosiahnutá úspora energie na vykurovanie a budova bude preklasifikovaná z energetickej triedy

Viac
Subjekt
Obec Štvrtok na Ostrove
Miesta realizácie
Štvrtok na Ostrove
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.02.2020
Celková suma
688,232 €
Vlastné zdroje
34,412 €
Vyčerpané z projektu
654,502 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
26.01.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
26.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
04.04.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
26.02.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0562 (MW)
Cieľ
0,0562 (MW)
Naposledy aktualizované
06.05.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0562 (MWt)
Cieľ
0,0562 (MWt)
Naposledy aktualizované
06.05.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
72,498 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
50,53 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,16 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
23,32 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.05.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.05.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
989,07 (m2)
Cieľ
989,07 (m2)
Naposledy aktualizované
06.05.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
35,2853 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
200,1477 (MWh/rok)
Cieľ
200,1477 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
164862,3743 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
329953,752 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
202069,4928 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.05.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 420191652

Faktúra č. 420191652

Vlastník dokladu
Obec Štvrtok na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378,404 €
Schválené na preplatenie
378,404 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Faktúra č. 420191652

Faktúra č. 420191652

Vlastník dokladu
Obec Štvrtok na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378,404 €
Schválené na preplatenie
378,404 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Faktúra č. 420192156

Faktúra č. 420192156

Vlastník dokladu
Obec Štvrtok na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Faktúra č. 420192156

Faktúra č. 420192156

Vlastník dokladu
Obec Štvrtok na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Faktúra č. 420192156

Faktúra č. 420192156

Vlastník dokladu
Obec Štvrtok na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Faktúra č. 190275

Faktúra č. 190275

Vlastník dokladu
Obec Štvrtok na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

Faktúra č. 190275

Faktúra č. 190275

Vlastník dokladu
Obec Štvrtok na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,205 €
Schválené na preplatenie
1,205 €
Realizácia
18.12.2019
Názov

Faktúra č. 190275

Faktúra č. 190275

Vlastník dokladu
Obec Štvrtok na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,205 €
Schválené na preplatenie
1,205 €
Realizácia
18.12.2019
Názov

Faktúra č. 20191201

Faktúra č. 20191201

Vlastník dokladu
Obec Štvrtok na Ostrove
Dodávateľ
Peter Smrtník
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2020
Názov

Faktúra č. 20191201

Faktúra č. 20191201

Vlastník dokladu
Obec Štvrtok na Ostrove
Dodávateľ
Peter Smrtník
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
3,024 €
Realizácia
02.02.2020
Názov

Faktúra č. 20191201

Faktúra č. 20191201

Vlastník dokladu
Obec Štvrtok na Ostrove
Dodávateľ
Peter Smrtník
Žiadaná suma
3,024 €
Schválené na preplatenie
3,024 €
Realizácia
02.02.2020
Názov

Faktúra č. 420192156

Faktúra č. 420192156

Vlastník dokladu
Obec Štvrtok na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271,869 €
Schválené na preplatenie
271,869 €
Realizácia
27.12.2019
Názov

Faktúra č. 420192156

Faktúra č. 420192156

Vlastník dokladu
Obec Štvrtok na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
271,869 €
Schválené na preplatenie
271,869 €
Realizácia
27.12.2019
Názov IČO
Názov
Peter Smrtník
IČO
44946007
Názov
MENERT spol. s r.o.
IČO
17330165
Názov
Árpád Németh - WANTED
IČO
33468729
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.