Popis projektu

Cieľom projektu je modernizácia administratívnej budovy, dosiahnuť komplexné moderné riešenie energetickej hospodárnosti administratívnej budovy zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a znížení energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova je súčasťou Ústavu na výkon  trestu odňatia slobody Levoča. Úlohou projektu je riešiť problematiku znižovania náročnosti a spotreby energie v budove zlepšením tepelnej ochrany budovy vrátane jej zateplenia, zlepšiť hygienu vnútorného prostredia pri zachovaní pôodnej zastavanej plochy, s priamym dopadom na zvýšenie štandardu pobytu osôb v riešených priestoroch., zmenami v technických systémoch a vybudovaním nových udržateľných technológií, ktoré trvalo znížia emisie . Projekt zahŕňa aj relaizáciu rekuperačnej jednotky v kuchyni s jedálňou.  Navrhovanými technologickými opatreniami sa dosiahne výrazná úspora potreby energie verejnej budovy.

Viac
Subjekt
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Miesta realizácie
Levoča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.10.2019
Celková suma
486,996 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
464,625 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia administratívnej budovy Ús…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
21.03.2017
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
03.07.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
29.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0149 (MW)
Cieľ
0,0149 (MW)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0149 (MWt)
Cieľ
0,0149 (MWt)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
14,8838 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
7,95 (t ekviv. CO2)
Cieľ
56,26 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
70,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1828,72 (m2)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
61,0396 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
461,8575 (MWh/rok)
Cieľ
461,8575 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
400817,9143 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
392152,546 (kWh/rok)
Cieľ
444308,36 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
520199,3611 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.01.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra Migi spol. s.r.o. - Modernizácia administrativnej budovy

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
172,635 €
Schválené na preplatenie
172,635 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra Migi spol. s.r.o. - Modernizácia administrativnej budovy

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
273,281 €
Schválené na preplatenie
273,281 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Faktúra

Faktúra Migi spol. s.r.o. - Modernizácia administrativnej budovy

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
273,281 €
Schválené na preplatenie
273,281 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra Migi spol. s.r.o. - Modernizácia administrativnej budovy

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
MIGI, spol. s r.o.
Žiadaná suma
172,635 €
Schválené na preplatenie
172,635 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Faktúra

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,600 €
Schválené na preplatenie
10,600 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,600 €
Schválené na preplatenie
10,600 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Energetický audit

faktúra - energetický audit

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
27.04.2017
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie .

Faktúra - vypracovanie projektovej dokumentácie

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,250 €
Schválené na preplatenie
4,250 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Faktúra autorský dohľad

Faktúra autorský dohľad

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
220 €
Realizácia
28.11.2019
Názov

Odvody - výsluha

Mzdy 7-12/2018 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
16 €
Realizácia
-
Názov

Odovdy - Invalidné poistenie

Mzdy 7-12/2018 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
49 €
Realizácia
-
Názov

odovdy - úrazové poistenie

Mzdy 7-12/2018 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
13 €
Schválené na preplatenie
13 €
Realizácia
-
Názov

Odvody - starobné poistenie

Mzdy 7-12/2018 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
325 €
Realizácia
-
Názov

odovdy - nemocenské poistenie

Mzdy 7-12/2018 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
23 €
Realizácia
-
Názov

Odvody - zdravotná poisťovňa

Mzdy 7-12/2018 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
163 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné príplatky

Mzdy 7-12/2018 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
259 €
Realizácia
-
Názov

Osobný príplatok

Mzdy 7-12/2018 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
145 €
Realizácia
-
Názov

Tarifný plat

Mzdy 7-12/2018 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
1,223 €
Schválené na preplatenie
1,223 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra stála tabuľa

Faktúra stála tabuľa

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
44 €
Realizácia
11.12.2019
Názov

Pútač

Faktúra Veľkoplošný pútač

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
256 €
Realizácia
14.12.2018
Názov

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
969 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
3,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
68 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Mzdy 01-12/2019 projektový manažér

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča

Suma celkom
1,490 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a… Hodnotenie uchádzač…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
MIGI, spol. s r.o.
IČO
36187232
Názov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Levoča
IČO
00738425
Názov
RIVERA, s. r. o.
IČO
36607916
Názov
OZE ENERGIA s.r.o.
IČO
47194341
Názov
INO, s.r.o.
IČO
36485721
Názov
Ing. Alžbeta Pitoráková
IČO
43190022
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.