Popis projektu

Budova materskej školy sa nachádza v obci Rozhanovce, v katastrálnom území Rozhanovce na parcele C-KN 782, okres Košice - okolie, Košický kraj. Jedná sa o členitú jedno a dvojpodlažnú budovu s čiastočným podpivničením. Materská škola je situovaná v centrálnej časti obce ako samostatne stojaca budova. Objekt je prístupný z ulice cez spevnenú plochu resp. chodníkmi. Pred budovou materskej školy je obecný úrad a kultúrny dom. 

je a pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy. Realizáciou zámeru sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke.


1. Zateplenie obvodovej steny, stien lodžii, strešnej konštrukcie, stropu nad nevykurovaným suterénom a stropu nad exteriérom, výmenu pôvodných za nové plastové okná s trojitým zasklením, inštalácia rekuperačnej jednotky na spätné získavanie tepla.

2. Výmena zdroja tepla pre systém vykurovania a prípravy teplej vody, rekonštrukcia vykurovacej sústavy a distribúcie teplej vody.

3. Celková rekonštrukcia vnútorného elektroenergetického vybavenia osvetlenia vrátane rozvodov elektroinštalácie.
Medzi patria ročné zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 74,64 ton, 3 realizované opatrenia na zníženie potreby energie v budove o 626 527,98 kWh/rok na podlahovej ploche budovy 1794,87 m2. Budova kultúrneho domu po zhotovení návrhových úprav po zatriedení do jednotlivých tried bude patriť na úroveň ULTRANÍZKOENERGETICKÁ – TRIEDA A1.
sú užívatelia objektu - deti MŠ a pedagógovia. Sekundárnymi užívateľmi výsledkov projektu sú rodičia a všetci obyvatelia obce.

Viac
Subjekt
Obec Rozhanovce
Miesta realizácie
Rozhanovce
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.07.2020
Celková suma
950,142 €
Vlastné zdroje
47,507 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie tepelnotechnických vlastností…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
74,64 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
8,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
92,98 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
1794,87 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
36,45 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
402,63 (MWh/rok)
Cieľ
402,63 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
366180,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
740246,5 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
430973,1 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Rozhanovce

Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.