Popis projektu

Predkladaný projekt rieši zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy – , ktorá je súčasťou Banskobystrického samosprávneho kraja. V budove KD a OcÚ sú realizované rôzne spoločenské podujatia, kultúrne predstavenia, zábavy, prednášky, stretnutia, súťaže, aktivity pre obyvateľov, ale aj návštevníkov obce a sídli tu obecný úrad. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka energeticky náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. Okrem toho má súčasný stav nepriaznivý dopad na životné prostredie. S cieľom odstrániť uvedené nedostatky boli stavebným projektantom navrhnuté nasledujúce opatrenia: Uskutočnením týchto opatrení dôjde k realizácii hlavnej aktivity projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy KD a OcÚ Záhorce“, pričom táto bude doplnená o 2 podporné aktivity projektu – „Publicita projektu“ a „Externé riadenie projektu“. Obdobie realizácie projektu je naplánované na Vďaka realizácii projektu sa stane administratívna budova modernejšia, funkčnejšia energeticky i finančne menej náročná. Okrem toho bude bezpečnejšia, ekologickejšia aj estetickejšia. Projekt sa bude realizovať . Realizáciou projektu bude dosiahnutá a budova bude preklasifikovaná

Viac
Subjekt
Obec Záhorce
Miesta realizácie
Záhorce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2018 - 01.04.2019
Celková suma
375,194 €
Vlastné zdroje
18,760 €
Vyčerpané z projektu
324,310 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
13.07.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
10.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
26.06.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
10.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,016 (MW)
Cieľ
0,016 (MW)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,016 (MWt)
Cieľ
0,016 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
20,64 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
10,368 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
16,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
702,02 (m2)
Cieľ
720,79 (m2)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
15,7782 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
58,171 (MWh/rok)
Cieľ
58,171 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
42392,7579 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
105244,397 (kWh/rok)
Cieľ
116603,1913 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
20498,5056 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.08.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Záhorce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,370 €
Schválené na preplatenie
112,370 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Záhorce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,370 €
Schválené na preplatenie
112,370 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 2018/026

Vlastník dokladu
Obec Záhorce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
217,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2018/026

Vlastník dokladu
Obec Záhorce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,939 €
Schválené na preplatenie
211,939 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2018/026

Vlastník dokladu
Obec Záhorce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
211,939 €
Schválené na preplatenie
211,939 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

EPM

Faktúra č. 1112018

Vlastník dokladu
Obec Záhorce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

EPM

Faktúra č. 1212018

Vlastník dokladu
Obec Záhorce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

EPM

Faktúra č. 122019

Vlastník dokladu
Obec Záhorce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,008 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.03.2019
Názov

EPM

Faktúra č. 132019

Vlastník dokladu
Obec Záhorce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

EPM

Faktúra č. 1172019

Vlastník dokladu
Obec Záhorce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019/002

Vlastník dokladu
Obec Záhorce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019/002

Vlastník dokladu
Obec Záhorce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019/002

Vlastník dokladu
Obec Záhorce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,001 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2019
Názov IČO
Názov
NESS.IMEX s. r. o.
IČO
46305785
Názov
e-Gemini s. r. o.
IČO
47504153
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.