Popis projektu

Projekt je zameraný na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov  v domácnostiach so záhradami v meste Dobšiná. Z dôvodu eliminácie problému súvisiaceho s nárastom množstva vyprodukovaných odpadov a vyšším zaťažením životného prostredia a prírodných zdrojov sa mesto Dobšiná snaží budovať svoj environmentálny profil aktívnym zapájaním sa do systému separovania komodít a v súčasnosti i biologicky rozložiteľného odpadu. Pri výbere navrhnutých objemov kompostérov pre domácnosti sme vychádzali z rozlohy prevažujúcich skupín domácností so záhradami : domácnosti s rozlohou záhrady do 400 m2 a domácnosti s rozlohou záhrady do 1000 m2.

V súčasnosti zatiaľ nekompostuje BRO v meste cca 897 domácností, čo predstavuje 384 741,24 kg BRO (cca 40% z KO). Po realizácii projektu uvádzané množstvo BRO budú môcť obyvatelia mesta nekomplikovane vyseparovať prostredníctvom 850 ks kompostérov ( 550 ks 400 litrových a 300 ks 1000 litrových) a tým vyprodukovať až 520 m3 domáceho kompostu. Domácim kompostovaním sa obyvateľom mesta výrazne zjednoduší možnosť nakladať s vlastným biologicky rozložiteľným odpadom a  zároveň zvýši ich environmentálna  gramotnosť, čo predstavuje základ pre dosiahnutie kvalitného a efektívneho separovaného zberu.

Viac
Subjekt
Mesto Dobšiná
Miesta realizácie
Dobšiná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2018 - 01.03.2019
Celková suma
88,845 €
Vlastné zdroje
4,442 €
Vyčerpané z projektu
88,845 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Predchádzanie vzniku biologicky rozloži…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
30.11.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
28.03.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita zariadení na predchádzanie vzniku odpadov
Hodnota
520,0 (m3)
Cieľ
520,0 (m3)
Naposledy aktualizované
13.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet zariadení na predchádzanie vzniku odpadu
Hodnota
850,0 (počet)
Cieľ
850,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.06.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kompostér 1000 lit COMO 1050

Faktúra - Kompostéry

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,427 €
Schválené na preplatenie
44,427 €
Realizácia
-
Názov

Kompostér 400 lit COMO 450

Faktúra - Kompostéry

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,418 €
Schválené na preplatenie
44,418 €
Realizácia
-
Názov

Kompostér 1000 lit COMO 1050

Faktúra - Kompostéry

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,427 €
Schválené na preplatenie
44,427 €
Realizácia
30.05.2019
Názov

Kompostér 400 lit COMO 450

Faktúra - Kompostéry

Vlastník dokladu
Mesto Dobšiná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,418 €
Schválené na preplatenie
44,418 €
Realizácia
30.05.2019
Názov IČO
Názov
Energy green, s.r.o.
IČO
46221379
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.