Popis projektu

Realizáciou navhrnutých opatrení zvýšiť energetickú efektívnosť budovy Spojenej školy a tak aj účinnosť energetických zdrojov, taktiež zvýšiť podiel využitia obnoviteľných zdrojov energie. Znížením energetickej náročnosti budovy Spojenej školy, dodržať hygienické kritéria a postupnými stavebnými aktivitami navrhnutými v projektovej dokumentácií, nielen estetickými ale najmä funkčnými  - zlepšiť teplotechnické vlastnosti a ušetriť veľké množstvo finančných prostriedkov. Inštaláciou fotovoltiky a zariadení na ohrev teplej vody zvýšiť úsporu finančných prostriedkov dosiahnutím vysokého stupňa samostatnosti v oblasti získavania energie zo slnečného žiarenia. Modernizáciou budovy Spojenej školy, tiež zvýšiť bezpečnosť montážou nového bleskozvodu. Všetky aktivity budú realizované na základe energetického auditu z roku 2015 a v súlade s platnou legislatívou a záväznými technickými normami.

Viac
Subjekt
Spojená škola
Miesta realizácie
Spišská Nová Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.11.2017
Celková suma
450,051 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
434,586 €
Nezrovnalosti
1,936 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
30.06.2017
Plánovaný koniec
01.11.2017
Skutočný koniec
29.11.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
31.05.2017
Plánovaný koniec
01.09.2017
Skutočný koniec
11.09.2017
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
42,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0068 (MWe)
Cieľ
0,0068 (MWe)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
4,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,025 (MW)
Cieľ
0,0148 (MW)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
8,064 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2330,53 (m2)
Cieľ
2153,11 (m2)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
274,875 (MWh/rok)
Cieľ
274,8757 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
204333,9777 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
306289,82 (kWh/rok)
Cieľ
295845,33 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0182 (MWt)
Cieľ
0,0081 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
6,76 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
33,85 (t ekviv. CO2)
Cieľ
33,8 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
98,7176 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
176158,0416 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.11.2017
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Reklamný článok, Tlačová správa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
26.06.2017
Názov

Krycí list čerpania: Pavilón GP - 01.3 - Fotovoltické zariadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,413 €
Schválené na preplatenie
15,413 €
Realizácia
-
Názov

Krycí list čerpania: Pavilón GP - 01.1 Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,451 €
Schválené na preplatenie
43,451 €
Realizácia
-
Názov

Krycí list čerpania: Pavilón GP 01.2 - Zateplenie strechy

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,916 €
Schválené na preplatenie
94,916 €
Realizácia
-
Názov

Krycí list čerpania: Pavilón GP - 01.7 - Výmena svetelných zdrojov

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,313 €
Schválené na preplatenie
10,313 €
Realizácia
-
Názov

Krycí list čerpania: Pavilón VKŠ - 02.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,366 €
Schválené na preplatenie
6,366 €
Realizácia
-
Názov

Krycí list čerpania: Pavilón VKŠ - 02.2 Zateplenie strechy

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,878 €
Schválené na preplatenie
30,878 €
Realizácia
-
Názov

Krycí list čerpania: Pavilón GP - 01.3 - Fotovoltické zariadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,413 €
Schválené na preplatenie
15,413 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Krycí list čerpania: Pavilón GP 01.2 - Zateplenie strechy

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,916 €
Schválené na preplatenie
94,916 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Krycí list čerpania: Pavilón GP - 01.7 - Výmena svetelných zdrojov

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,313 €
Schválené na preplatenie
10,313 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Krycí list čerpania: Pavilón VKŠ - 02.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,366 €
Schválené na preplatenie
6,366 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Krycí list čerpania: Pavilón VKŠ - 02.2 Zateplenie strechy

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,878 €
Schválené na preplatenie
30,878 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Krycí list čerpania: Pavilón GP - 01.1 Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,451 €
Schválené na preplatenie
43,451 €
Realizácia
28.09.2017
Názov

Stála tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2017
Názov

Plagát

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
27 €
Realizácia
26.06.2017
Názov

Pavilón GP - 01.2 - Zateplenie strechy

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,287 €
Schválené na preplatenie
5,287 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón GP - 01.4 - Ohrev teplej vody z obnoviteľných zdrojov energie

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,292 €
Schválené na preplatenie
26,292 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón GP - 01.5 - Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,719 €
Schválené na preplatenie
24,719 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón VKŠ - 02.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,317 €
Schválené na preplatenie
30,317 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón VKŠ - 02.2 - Zateplenie strechy

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,983 €
Schválené na preplatenie
2,983 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón VKŠ - 02.4 - Výmena svetelných zdrojov

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,777 €
Schválené na preplatenie
3,777 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón GP - 01.2 - Zateplenie strechy

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,287 €
Schválené na preplatenie
5,287 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Pavilón VKŠ - 02.4 - Výmena svetelných zdrojov

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,777 €
Schválené na preplatenie
3,777 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Pavilón VKŠ - 02.2 - Zateplenie strechy

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,983 €
Schválené na preplatenie
2,983 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Pavilón GP - 01.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,852 €
Schválené na preplatenie
41,852 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón VKŠ - 02.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,317 €
Schválené na preplatenie
30,317 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Pavilón GP - 01.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,852 €
Schválené na preplatenie
41,852 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Pavilón GP - 01.4 - Ohrev teplej vody z obnoviteľných zdrojov energie

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,292 €
Schválené na preplatenie
26,292 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Pavilón GP - 01.5 - Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,719 €
Schválené na preplatenie
24,719 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

Pavilón VKŠ - 01.5 - Hydraul vyregul. vykur. systému

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
964 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón GP - 01.7 - Výmena svetelných zdrojov

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón GP - 01.4 - Ohrev teplej vody z obnov. zdrojov energie

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
603 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón GP - 01.3 - Fotovoltické zariadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
1,201 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón GP - 01.2 - Zateplenie strechy

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,830 €
Schválené na preplatenie
20,589 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón GP - 01.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,519 €
Schválené na preplatenie
18,598 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón VKŠ - 02.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,911 €
Schválené na preplatenie
16,911 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón VKŠ - 01.6 - Bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,339 €
Schválené na preplatenie
16,339 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón GP - 01.2 - Zateplenie strechy

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,589 €
Schválené na preplatenie
20,589 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Pavilón GP - 01.3 - Fotovoltické zariadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
1,201 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Pavilón GP - 01.4 - Ohrev teplej vody z obnov. zdrojov energie

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
603 €
Schválené na preplatenie
603 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Pavilón GP - 01.7 - Výmena svetelných zdrojov

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
76 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Pavilón VKŠ - 01.6 - Bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,339 €
Schválené na preplatenie
16,339 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Pavilón VKŠ - 02.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,911 €
Schválené na preplatenie
16,911 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Pavilón VKŠ - 02.2 - Zateplenie strechy

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,815 €
Schválené na preplatenie
13,815 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Pavilón VKŠ - 02.3 -Bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,657 €
Schválené na preplatenie
8,657 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Pavilón GP - 01.1 - Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,598 €
Schválené na preplatenie
18,598 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Pavilón VKŠ - 02.3 -Bleskozvod

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,657 €
Schválené na preplatenie
8,657 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón VKŠ - 02.2 - Zateplenie strechy

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,909 €
Schválené na preplatenie
13,815 €
Realizácia
-
Názov

Pavilón VKŠ - 01.5 - Hydraul vyregul. vykur. systému

Faktúra

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
964 €
Schválené na preplatenie
964 €
Realizácia
28.11.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt
-
Suma celkom
1,936 €
Vrátená suma
1,936 €
Suma na vymáhanie
1,936 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Alkon SV, s.r.o.
IČO
45261661
Názov
internet.sk, a. s.
IČO
47709537
Názov
RIVERA, s. r. o.
IČO
36607916
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.