Popis projektu

Predmetom projektu je modernizácia vybavenia učebne fyziky zlepšenie jej technického vybavenia pre 30 žiakov a zriadenie učebne jazykov pre 17 žiakov v priestoroch Základnej školy J. C. Hronského v Šali na 1. poschodí budovy, ktoré budú spojené so stavebnými úpravami súvisiacimi s rekonštrukciou elektroinštalácie, opravou omietok a maľovkou. Cieľom projektu je investovaním do infraštruktúry vzdelávania vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie v rámci primárneho a nižšieho stredného vzdelávania a posilnenie odborných kompetencií v rámci prírodných vied a jazykových zručností prostredníctvom obstarania vybavenia prírodovednej odbornej učebne zameranej na fyziku a zriadenia novej jazykovej učebne. Aktivitami projektu ako nástroja pre zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov príslušnej základnej školy sú: vybavenie a didaktické pomôcky pre učebňu fyziky a stavebné úpravy v učebni fyziky a vybavenie jazykovej učebne vrátane príslušnej výpočtovej techniky pre jazykovú učebňu a stavebné úpravy pre jazykovú učebňu. Aktivity projektu sú teda v  súlade s typmi aktivít a) obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí, c) obstaranie prírodovedných učební a f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci v procese primárneho  a nižšieho stredného vzdelávania.

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Šaľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.10.2019
Celková suma
72,055 €
Vlastné zdroje
3,603 €
Vyčerpané z projektu
71,090 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
4. Stavebné úpravy učebne fyziky
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
3. Stavebné úpravy jazykovej učebne
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.05.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
2.Vybavenie učebne fyziky
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
27.07.2019
Názov
1.Vybavenie jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.05.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
21.03.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
27.07.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
350,0 (osoby)
Cieľ
350,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
09.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 20190302 (16541/2019) nákup výpočtovej techniky

Faktúra - nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,051 €
Schválené na preplatenie
8,051 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Faktúra č. 20190302 (16541/2019) nákup výpočtovej techniky

Faktúra - nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
2,105 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Faktúra č. 20190302 (16541/2019) nákup výpočtovej techniky

Faktúra - nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,051 €
Schválené na preplatenie
8,051 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20190302 (16541/2019) nákup výpočtovej techniky

Faktúra - nákup výpočtovej techniky

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,105 €
Schválené na preplatenie
2,105 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.20190303 (1652/2019) -nákup didaktických pomôcok

Faktúra - nákup didaktických pomôcok

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
41,554 €
Schválené na preplatenie
41,554 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Faktúra č.20190303 (1652/2019) -nákup didaktických pomôcok

Faktúra - nákup didaktických pomôcok

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
41,554 €
Schválené na preplatenie
41,554 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20190304 (1653/2019)- nákup interiérového vybavenia

Faktúra- nákup interiérového vybavenia

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,883 €
Schválené na preplatenie
1,883 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Faktúra č.20190304 (1653/2019)- nákup interiérového vybavenia

Faktúra- nákup interiérového vybavenia

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,962 €
Schválené na preplatenie
10,962 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Faktúra č.20190304 (1653/2019)- nákup interiérového vybavenia

Faktúra- nákup interiérového vybavenia

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
10,962 €
Schválené na preplatenie
10,962 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20190304 (1653/2019)- nákup interiérového vybavenia

Faktúra- nákup interiérového vybavenia

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,883 €
Schválené na preplatenie
1,883 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.19024 (1134/2019) Stavebné práce ZŠ Hronského

Faktúra č. 19024 (1134/2019) - Stavebné práce ZŠ Hronského

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,273 €
Schválené na preplatenie
3,273 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Faktúra č.19024 (1134/2019) Stavebné práce ZŠ Hronského

Faktúra č. 19024 (1134/2019) - Stavebné práce ZŠ Hronského

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,238 €
Schválené na preplatenie
3,238 €
Realizácia
01.08.2019
Názov

Faktúra č. 2190564 (1422/2019) Tabuľa ZŠ Hronského

Faktúra č. 2190564 (1422/2019)- tabuľa ZŠ Hronského

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
25 €
Realizácia
11.09.2019
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
REALEXPO, s.r.o.
IČO
36539350
Názov
ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o.
IČO
51705613
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.