Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti rozsiahleho objektu gymnázia, nachádzajúceho sa v intraviláne mesta Banská Bystrica. Výstavba budovy bola započatá v roku 1969 a postupne dochádzalo k rozširovaniu objektov. Budovu tvoria 3 stavebné objekty: vedenie školy, odborné učebne, kmeňové učebne. Celková podlahová plocha riešených objektov je 8.837,41 m2 a vykurovaný objem podlaží je 30.592,41 m3.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity: .

V rámci projektu sa zrealizujú opatrenia: rekonštrukcia obvodového plášta a strechy, výmena výplňových otvorových konštrukcií, rekonštrukcia osvetlenia, vykurovacieho systému a prípravy TV s inštaláciou solárnych panelov, inštalácia systému vetrania s rekuperáciou a merania a regulácie.

Po zrealizovaní projektu dôjde k zníženiu konečnej spotreby energie objektu o 576.444,93 kWh/rok a budova, pôvodne energetickej triedy D bude zaradená do triedy A1. Plánovaná úspora energie na vykurovanie oproti súčasnému stavu bude 57,7 %. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ a2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie a k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
Miesta realizácie
Banská Bystrica
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.06.2020
Celková suma
2,000,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,024 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,024 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
27,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
-
Cieľ
94,8 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,003 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,015 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
-
Cieľ
0,113 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
-
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
-
Cieľ
9221,9 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
-
Cieľ
243,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
-
Cieľ
670,7 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
-
Cieľ
426451,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
-
Cieľ
1287613,1 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
-
Cieľ
864015,1 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.