Popis projektu

1. Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu D1, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a  vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, kapacitu, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D1 v dĺžke 13,5 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/64 a ceste I/18 (odklon tranzitej nákladnej aj osobnej  dopravy z intravilánanu mesta Žilina).

2. Aktivity projektu sú zamerané na výstavbu diaľníc a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T CORE) s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctovm výstavby nových úsekov diaľníc a rýchlostných ciest. 

3. Miesto realizácie projektu je v Žilinskom kraji, v okrese Žilina. Diaľnica D1 je súčasťou TEN-T Core siete, pričom plní význámnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu.

4. Merateľnými ukazovateľmi predmetného projektu sú:

Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) -  13.5 km.

Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách - 64 450 929 eur.

Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľníc) -  132 ton.

Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľníc) - 8 ton

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2015 - 01.12.2022
Celková suma
321,531,374 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
124,280,332 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba diaľn...
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
13,5 (km)
Naposledy aktualizované
07.11.2018
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
0 €
Cieľ
64,450,929 €
Naposledy aktualizované
07.11.2018
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
132,0 (tona)
Naposledy aktualizované
07.11.2018
Riziko
Áno
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených pracovných miest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k diaľniciam a rýchlostným cestám na sieti TEN-T
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení a prvkov v oblasti bezpečnosti dopravy (diaľnice a/alebo RC na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka vybudovaných tunelov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných ekoduktov (na diaľniciach a rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných jazdných pruhov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných mostov (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zmodernizovaných križovatiek (na diaľniciach a/alebo rýchlostných cestách na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave (min.)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (min)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na cestnej infraštruktúre)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
8,0 (tona)
Naposledy aktualizované
07.11.2018
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Apríl 2018 - Dúha

Apríl 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,071,971 €
Schválené na preplatenie
1,071,971 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Apríl 2018 - Salini

Apríl 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,215,912 €
Schválené na preplatenie
3,215,912 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Marec 2018 - Salini

Marec 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,960,367 €
Schválené na preplatenie
1,960,367 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Marec 2018 - Dúha

Marec 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
653,456 €
Schválené na preplatenie
653,456 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Február 2018 - Dúha

Február 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,076,284 €
Schválené na preplatenie
1,076,284 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Február 2018 - Salini

Február 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,228,852 €
Schválené na preplatenie
3,228,852 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Január 2018 - Dúha

Január 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
956,719 €
Schválené na preplatenie
956,719 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Január 2018 - Salini

Január 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,870,158 €
Schválené na preplatenie
2,870,158 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

December 2017 - Salini

December 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,934,381 €
Schválené na preplatenie
2,934,381 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

December 2017 - Dúha

December 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
978,127 €
Schválené na preplatenie
978,127 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

November 2017 - Dúha

November 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
853,888 €
Schválené na preplatenie
853,888 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

November 2017 - Salini

November 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,561,663 €
Schválené na preplatenie
2,561,663 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Október 2017 - Dúha

Október 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
936,648 €
Schválené na preplatenie
936,648 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

Október 2017 - Salini

Október 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,809,944 €
Schválené na preplatenie
2,809,944 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

September 2017 - Dúha

September 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,095,753 €
Schválené na preplatenie
1,095,753 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

September 2017 - Salini

September 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,287,259 €
Schválené na preplatenie
3,287,259 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

August 2017 - Salini

August 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,476,890 €
Schválené na preplatenie
3,476,890 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

August 2017 - Dúha

August 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,158,963 €
Schválené na preplatenie
1,158,963 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

Júl 2017 - Salini

Júl 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,457,377 €
Schválené na preplatenie
2,457,377 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

Júl 2017 - Dúha

Júl 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
819,126 €
Schválené na preplatenie
819,126 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

Jún 2017 - Dúha

Jún 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
640,326 €
Schválené na preplatenie
640,326 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Jún 2017 - Salini

Jún 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920,977 €
Schválené na preplatenie
1,920,977 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Máj 2017 - Salini

Máj 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,714,427 €
Schválené na preplatenie
2,714,427 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Máj 2017 - Dúha

Máj 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
904,809 €
Schválené na preplatenie
904,809 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Apríl 2017 - Salini

Apríl 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,709,370 €
Schválené na preplatenie
2,709,370 €
Realizácia
13.07.2017
Názov

Apríl 2017 - Dúha

Apríl 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
903,123 €
Schválené na preplatenie
903,123 €
Realizácia
13.07.2017
Názov

Marec 2017 - Salini

Marec 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,408,690 €
Schválené na preplatenie
2,408,690 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Marec 2017 - Dúha

Marec 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
802,897 €
Schválené na preplatenie
802,897 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Február 2017 - Dúha

Február 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,045,636 €
Schválené na preplatenie
1,045,636 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

Február 2017 - Salini

Február 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,136,909 €
Schválené na preplatenie
3,136,909 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

Január 2017 - Salini

Január 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,664,301 €
Schválené na preplatenie
1,664,301 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

Január 2017 - Dúha

Január 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
554,767 €
Schválené na preplatenie
554,767 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

December 2016 - Salini

December 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,202,363 €
Schválené na preplatenie
1,202,363 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

December 2016 - Dúha

December 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,788 €
Schválené na preplatenie
400,788 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

November 2016 - Salini

November 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,473,292 €
Schválené na preplatenie
1,473,292 €
Realizácia
13.02.2017
Názov

November 2016 - Dúha

November 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,097 €
Schválené na preplatenie
491,097 €
Realizácia
13.02.2017
Názov

Október 2016 - Dúha

Október 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
652,756 €
Schválené na preplatenie
652,756 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Október 2016 - Salini

Október 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,958,267 €
Schválené na preplatenie
1,958,267 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

September 2016 - Salini

September 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,011,041 €
Schválené na preplatenie
3,011,041 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

September 2016 - Dúha

September 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,003,680 €
Schválené na preplatenie
1,003,680 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

August 2016 - Salini

August 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,194,097 €
Schválené na preplatenie
3,194,097 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

August 2016 - Dúha

August 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,064,699 €
Schválené na preplatenie
1,064,699 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Júl 2016 - Salini

Júl 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,659,813 €
Schválené na preplatenie
2,659,813 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

Júl 2016 - Dúha

Júl 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
886,604 €
Schválené na preplatenie
886,604 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

Jún 2016 - Salini

Jún 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,506,200 €
Schválené na preplatenie
2,506,200 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

Jún 2016 - Dúha

Jún 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
835,400 €
Schválené na preplatenie
835,400 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

Máj 2016 - Dúha

Máj 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730,478 €
Schválené na preplatenie
730,478 €
Realizácia
11.08.2016
Názov

Máj 2016 - Salini

Máj 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,191,435 €
Schválené na preplatenie
2,191,435 €
Realizácia
11.08.2016
Názov

Apríl 2016 - Dúha

Apríl 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
671,388 €
Schválené na preplatenie
671,388 €
Realizácia
15.07.2016
Názov

Apríl 2016 - Salini

Apríl 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,014,165 €
Schválené na preplatenie
2,014,165 €
Realizácia
15.07.2016
Názov

Marec 2016 - Dúha

Marec 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
667,336 €
Schválené na preplatenie
667,336 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

Marec 2016 - Salini

Marec 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,002,007 €
Schválené na preplatenie
2,002,007 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

Február 2016 - Dúha

Február 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576,717 €
Schválené na preplatenie
576,717 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Február 2016 - Salini

Február 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,730,152 €
Schválené na preplatenie
1,730,152 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Január 2016 - Dúha

Január 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
474,788 €
Schválené na preplatenie
474,788 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Január 2016 - Salini

Január 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,424,347 €
Schválené na preplatenie
1,424,347 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

December 2015 - Salini

December 2015 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,442,455 €
Schválené na preplatenie
1,442,455 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

November 2015 - Dúha

November 2015 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
554,207 €
Schválené na preplatenie
554,207 €
Realizácia
11.02.2016
Názov

November 2015 - Salini

November 2015 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,662,637 €
Schválené na preplatenie
1,662,637 €
Realizácia
11.02.2016
Názov

Október 2015 - Dúha

Október 2015 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350,088 €
Schválené na preplatenie
350,088 €
Realizácia
08.01.2016
Názov

Október 2015 - Salini

Október 2015 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050,264 €
Schválené na preplatenie
1,050,264 €
Realizácia
08.01.2016
Názov

SD apríl - jún 2018

SD apríl - jún 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

SD apríl - jún 2018

SD apríl - jún 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
-
Názov

Máj 2018 - Dúha

Máj 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
938,959 €
Schválené na preplatenie
938,959 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Máj 2018 - Dúha

Máj 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
938,959 €
Schválené na preplatenie
938,959 €
Realizácia
-
Názov

Jún 2018 - Salini

Jún 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,548,344 €
Schválené na preplatenie
3,548,344 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Jún 2018 - Salini

Jún 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,548,344 €
Schválené na preplatenie
3,548,344 €
Realizácia
-
Názov

SD september - december 2016

SD september - december2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

SD apríl - jún 2017

SD apríl - jún 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

SD október - december 2017

SD október - december 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

SD január - marec 2018

SD január - marec 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Máj 2018 - Salini

Máj 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,816,877 €
Schválené na preplatenie
2,816,877 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Máj 2018 - Salini

Máj 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,816,877 €
Schválené na preplatenie
2,816,877 €
Realizácia
-
Názov

Jún 2018 - Dúha

Jún 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,182,781 €
Schválené na preplatenie
1,182,781 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Jún 2018 - Dúha

Jún 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,182,781 €
Schválené na preplatenie
1,182,781 €
Realizácia
-
Názov

Dozor - 1.fakturačná etapa

Dozor - 1.fakturačná etapa

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575,221 €
Schválené na preplatenie
575,221 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

SD január - marec 2017

SD január - marec 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

SD júl - september 2017

SD júl - september 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Júl 2018 - Salini

Júl 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,692,045 €
Schválené na preplatenie
2,692,045 €
Realizácia
-
Názov

Júl 2018 - Salini

Júl 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,692,045 €
Schválené na preplatenie
2,692,045 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Júl 2018 - Dúha

Júl 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
897,348 €
Schválené na preplatenie
897,348 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Júl 2018 - Dúha

Júl 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
897,348 €
Schválené na preplatenie
897,348 €
Realizácia
-
Názov

August 2018 - Salini

August 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,169,604 €
Schválené na preplatenie
3,169,604 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

August 2018 - Salini

August 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,169,604 €
Schválené na preplatenie
3,169,604 €
Realizácia
-
Názov

August 2018 - Dúha

August 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056,535 €
Schválené na preplatenie
1,056,535 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

valorizácia október - december 2015 Dúha

valorizácia október - december 2015 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,044 €
Schválené na preplatenie
16,044 €
Realizácia
20.06.2016
Názov

valorizácia október - december 2015 Salini

valorizácia október-december 2015 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,132 €
Schválené na preplatenie
48,132 €
Realizácia
20.06.2016
Názov

valorizácia január - jún 2016 Salini

valorizácia január - jún 2016 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,735 €
Schválené na preplatenie
151,735 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

valorizácia január - jún 2016 Dúha

valorizácia január - jún 2016 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,578 €
Schválené na preplatenie
50,578 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

valorizácia júl - december 2016 Dúha

valorizácia júl - december 2016 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,787 €
Schválené na preplatenie
64,787 €
Realizácia
13.07.2017
Názov

valorizácia júl - december 2016 Salini

valorizácia júl - december 2016 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,362 €
Schválené na preplatenie
194,362 €
Realizácia
13.07.2017
Názov

valorizácia január - jún 2017 Salini

valorizácia január - jún 2017 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359,628 €
Schválené na preplatenie
359,628 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

valorizácia január - jún 2017 Dúha

valorizácia január - jún 2017 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,876 €
Schválené na preplatenie
119,876 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

valorizácia júl - december 2017 Salini

valorizácia júl - december 2017 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
517,348 €
Schválené na preplatenie
517,348 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

valorizácia júl - december 2017 Dúha

valorizácia júl - december 2017 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,449 €
Schválené na preplatenie
172,449 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

valorizácia január - marec 2018 Salini

valorizácia január - marec 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328,829 €
Schválené na preplatenie
328,829 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

valorizácia január - marec 2018 Dúha

valorizácia január - marec 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,610 €
Schválené na preplatenie
109,610 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

valorizácia apríl - jún 2018 Salini

valorizácia apríl - jún 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
488,087 €
Schválené na preplatenie
488,087 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

valorizácia apríl - jún 2018 Dúha

valorizácia apríl- jún 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,696 €
Schválené na preplatenie
162,696 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

September 2018 Salini

September 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,545,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2018
Názov

September 2018 Salini

September 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,545,613 €
Schválené na preplatenie
2,545,613 €
Realizácia
-
Názov

valorizácia júl-august 2018 Salini

valorizácia júl-august 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2018
Názov

valorizácia júl-august 2018 Salini

valorizácia júl-august 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,319 €
Schválené na preplatenie
323,319 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor júl-september 2018

Stavebný dozor júl-september 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2018
Názov

Stavebný dozor júl-september 2018

Stavebný dozor júl-september 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
-
Názov

September 2018 Dúha

September 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
848,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2018
Názov

September 2018 Dúha

September 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
848,538 €
Schválené na preplatenie
848,538 €
Realizácia
-
Názov

valorizácia júl-august 2018 Dúha

valorizácia júl-august 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,773 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2018
Názov

valorizácia júl-august 2018 Dúha

valorizácia júl-august 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,773 €
Schválené na preplatenie
107,773 €
Realizácia
-
Názov

valorizácia september 2018 Salini

valorizácia september 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2018
Názov

valorizácia september 2018 Dúha

valorizácia september 2018, Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2018
Názov

október 2018 Dúha

október 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2018
Názov

október 2018, Salini

október 2018, Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,068,796 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2018
Názov IČO
Názov
DÚHA a.s.
IČO
31690360
Názov
Salini Impregilo S.p.A.
IČO
47863617
Názov
ESP Consult, s.r.o.
IČO
46092404
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.