Popis projektu

1. Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného ťahu D1, skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a  vnútroštátnu dopravu a zvýšiť plynulosť, kapacitu, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D1 v dĺžke 13,5 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/64 a ceste I/18 (odklon tranzitej nákladnej aj osobnej  dopravy z intravilánanu mesta Žilina).

2. Aktivity projektu sú zamerané na výstavbu diaľníc a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T CORE) s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctovm výstavby nových úsekov diaľníc a rýchlostných ciest. 

3. Miesto realizácie projektu je v Žilinskom kraji, v okrese Žilina. Diaľnica D1 je súčasťou TEN-T Core siete, pričom plní význámnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu.

4. Merateľnými ukazovateľmi predmetného projektu sú:

Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) -  13.5 km.

Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách - 64 450 929 eur.

Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľníc) -  132 ton.

Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľníc) - 8 ton

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Žilina
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2015 - 01.02.2025
Celková suma
321,531,374 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
140,048,543 €
Nezrovnalosti
17,739,545 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia projektu
Typ
A. Výstavba diaľnic…
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.02.2025
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2015
Skutočný začiatok
01.10.2015
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
13,5 (km)
Naposledy aktualizované
08.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
132,0 (tona)
Naposledy aktualizované
08.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
0 €
Cieľ
64,450,929 €
Naposledy aktualizované
08.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
8,0 (tona)
Naposledy aktualizované
08.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

D1 LL_V_DS apríl 2022

D1 LL_V_DS apríl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,140,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS apríl 2022

D1 LL_V_DS apríl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,140,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

D1 LL_V_DS apríl 2022 OP

D1 LL_V_DS apríl 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS apríl 2022 OP

D1 LL_V_DS apríl 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za máj 2022

Faktúra za máj 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,712,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za máj 2022

Faktúra za máj 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,712,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Faktúra za máj 2022 OP

Faktúra za máj 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za máj 2022 OP

Faktúra za máj 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS faktúra za jún 2022

D1 LL_V_DS faktúra za jún 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,648,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

D1 LL_V_DS faktúra za jún 2022

D1 LL_V_DS faktúra za jún 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,648,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS faktúra za jún 2022 OP

D1 LL_V_DS faktúra za jún 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS faktúra za jún 2022 OP

D1 LL_V_DS faktúra za jún 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Apríl 2018 - Dúha

Apríl 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,071,971 €
Schválené na preplatenie
1,071,971 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Apríl 2018 - Salini

Apríl 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,629 €
Schválené na preplatenie
84,629 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Apríl 2018 - Salini

Apríl 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,215,912 €
Schválené na preplatenie
3,215,912 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Marec 2018 - Salini

Marec 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,960,367 €
Schválené na preplatenie
1,960,367 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Marec 2018 - Dúha

Marec 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
653,456 €
Schválené na preplatenie
653,456 €
Realizácia
15.06.2018
Názov

Február 2018 - Dúha

Február 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,076,284 €
Schválené na preplatenie
1,076,284 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Február 2018 - Salini

Február 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,228,852 €
Schválené na preplatenie
3,228,852 €
Realizácia
11.05.2018
Názov

Január 2018 - Dúha

Január 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
956,719 €
Schválené na preplatenie
956,719 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Január 2018 - Salini

Január 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,870,158 €
Schválené na preplatenie
2,870,158 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

December 2017 - Salini

December 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,934,381 €
Schválené na preplatenie
2,934,381 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

December 2017 - Dúha

December 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
978,127 €
Schválené na preplatenie
978,127 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

November 2017 - Dúha

November 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
853,888 €
Schválené na preplatenie
853,888 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

November 2017 - Salini

November 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,561,663 €
Schválené na preplatenie
2,561,663 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Október 2017 - Dúha

Október 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
936,648 €
Schválené na preplatenie
936,648 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

Október 2017 - Salini

Október 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,809,944 €
Schválené na preplatenie
2,809,944 €
Realizácia
12.01.2018
Názov

September 2017 - Dúha

September 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,095,753 €
Schválené na preplatenie
1,095,753 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

September 2017 - Salini

September 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,287,259 €
Schválené na preplatenie
3,287,259 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

August 2017 - Salini

August 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,476,890 €
Schválené na preplatenie
3,476,890 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

August 2017 - Dúha

August 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,158,963 €
Schválené na preplatenie
1,158,963 €
Realizácia
13.11.2017
Názov

Júl 2017 - Salini

Júl 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,457,377 €
Schválené na preplatenie
2,457,377 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

Júl 2017 - Dúha

Júl 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
819,126 €
Schválené na preplatenie
819,126 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

Jún 2017 - Dúha

Jún 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
640,326 €
Schválené na preplatenie
640,326 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Jún 2017 - Salini

Jún 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920,977 €
Schválené na preplatenie
1,920,977 €
Realizácia
13.09.2017
Názov

Máj 2017 - Salini

Máj 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,714,427 €
Schválené na preplatenie
2,714,427 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Máj 2017 - Dúha

Máj 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
904,809 €
Schválené na preplatenie
904,809 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

Apríl 2017 - Salini

Apríl 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,709,370 €
Schválené na preplatenie
2,709,370 €
Realizácia
13.07.2017
Názov

Apríl 2017 - Dúha

Apríl 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
903,123 €
Schválené na preplatenie
903,123 €
Realizácia
13.07.2017
Názov

Marec 2017 - Salini

Marec 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,408,690 €
Schválené na preplatenie
2,408,690 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Marec 2017 - Dúha

Marec 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
802,897 €
Schválené na preplatenie
802,897 €
Realizácia
16.06.2017
Názov

Február 2017 - Dúha

Február 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,045,636 €
Schválené na preplatenie
1,045,636 €
Realizácia
12.05.2017
Názov

Február 2017 - Salini

Február 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,136,909 €
Schválené na preplatenie
3,136,909 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

Január 2017 - Salini

Január 2017 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,664,301 €
Schválené na preplatenie
1,664,301 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

Január 2017 - Dúha

Január 2017 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
554,767 €
Schválené na preplatenie
554,767 €
Realizácia
12.04.2017
Názov

December 2016 - Salini

December 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,202,363 €
Schválené na preplatenie
1,202,363 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

December 2016 - Dúha

December 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400,788 €
Schválené na preplatenie
400,788 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

November 2016 - Salini

November 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,473,292 €
Schválené na preplatenie
1,473,292 €
Realizácia
13.02.2017
Názov

November 2016 - Dúha

November 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,097 €
Schválené na preplatenie
491,097 €
Realizácia
13.02.2017
Názov

Október 2016 - Dúha

Október 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
652,756 €
Schválené na preplatenie
652,756 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

Október 2016 - Salini

Október 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,958,267 €
Schválené na preplatenie
1,958,267 €
Realizácia
28.12.2016
Názov

September 2016 - Salini

September 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,011,041 €
Schválené na preplatenie
3,011,041 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

September 2016 - Dúha

September 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,003,680 €
Schválené na preplatenie
1,003,680 €
Realizácia
16.12.2016
Názov

August 2016 - Salini

August 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,194,097 €
Schválené na preplatenie
3,194,097 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

August 2016 - Dúha

August 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,064,699 €
Schválené na preplatenie
1,064,699 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

Júl 2016 - Salini

Júl 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,659,813 €
Schválené na preplatenie
2,659,813 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

Júl 2016 - Dúha

Júl 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
886,604 €
Schválené na preplatenie
886,604 €
Realizácia
06.10.2016
Názov

Jún 2016 - Salini

Jún 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,506,200 €
Schválené na preplatenie
2,506,200 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

Jún 2016 - Dúha

Jún 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
835,400 €
Schválené na preplatenie
835,400 €
Realizácia
23.09.2016
Názov

Máj 2016 - Dúha

Máj 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
730,478 €
Schválené na preplatenie
730,478 €
Realizácia
11.08.2016
Názov

Máj 2016 - Salini

Máj 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,191,435 €
Schválené na preplatenie
2,191,435 €
Realizácia
11.08.2016
Názov

Apríl 2016 - Dúha

Apríl 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
671,388 €
Schválené na preplatenie
671,388 €
Realizácia
15.07.2016
Názov

Apríl 2016 - Salini

Apríl 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,014,165 €
Schválené na preplatenie
2,014,165 €
Realizácia
15.07.2016
Názov

Marec 2016 - Dúha

Marec 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
667,336 €
Schválené na preplatenie
667,336 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

Marec 2016 - Salini

Marec 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,002,007 €
Schválené na preplatenie
2,002,007 €
Realizácia
10.06.2016
Názov

Február 2016 - Dúha

Február 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
576,717 €
Schválené na preplatenie
576,717 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Február 2016 - Salini

Február 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,730,152 €
Schválené na preplatenie
1,730,152 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

Január 2016 - Dúha

Január 2016 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
474,788 €
Schválené na preplatenie
474,788 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Január 2016 - Salini

Január 2016 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,424,347 €
Schválené na preplatenie
1,424,347 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

December 2015 - Salini

December 2015 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,442,455 €
Schválené na preplatenie
1,442,455 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

November 2015 - Dúha

November 2015 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
554,207 €
Schválené na preplatenie
554,207 €
Realizácia
11.02.2016
Názov

November 2015 - Salini

November 2015 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,662,637 €
Schválené na preplatenie
1,662,637 €
Realizácia
11.02.2016
Názov

Október 2015 - Dúha

Október 2015 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350,088 €
Schválené na preplatenie
350,088 €
Realizácia
08.01.2016
Názov

Október 2015 - Salini

Október 2015 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050,264 €
Schválené na preplatenie
1,050,264 €
Realizácia
08.01.2016
Názov

SD apríl - jún 2018

SD apríl - jún 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
-
Názov

SD apríl - jún 2018

SD apríl - jún 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Máj 2018 - Dúha

Máj 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
938,959 €
Schválené na preplatenie
938,959 €
Realizácia
-
Názov

Máj 2018 - Dúha

Máj 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
938,959 €
Schválené na preplatenie
938,959 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Jún 2018 - Salini

Jún 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,548,344 €
Schválené na preplatenie
3,548,344 €
Realizácia
-
Názov

Jún 2018 - Salini

Jún 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,548,344 €
Schválené na preplatenie
3,548,344 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

SD september - december 2016

SD september - december2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
13.03.2017
Názov

SD apríl - jún 2017

SD apríl - jún 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

SD október - december 2017

SD október - december 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

SD január - marec 2018

SD január - marec 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Máj 2018 - Salini

Máj 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,816,877 €
Schválené na preplatenie
2,816,877 €
Realizácia
-
Názov

Máj 2018 - Salini

Máj 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,816,877 €
Schválené na preplatenie
2,816,877 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Jún 2018 - Dúha

Jún 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,182,781 €
Schválené na preplatenie
1,182,781 €
Realizácia
-
Názov

Jún 2018 - Dúha

Jún 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,182,781 €
Schválené na preplatenie
1,182,781 €
Realizácia
14.08.2018
Názov

Dozor - 1.fakturačná etapa

Dozor - 1.fakturačná etapa

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
575,221 €
Schválené na preplatenie
575,221 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

SD január - marec 2017

SD január - marec 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
15.06.2017
Názov

SD júl - september 2017

SD júl - september 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
08.12.2017
Názov

Júl 2018 - Salini

Júl 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,692,045 €
Schválené na preplatenie
2,692,045 €
Realizácia
-
Názov

Júl 2018 - Salini

Júl 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,692,045 €
Schválené na preplatenie
2,692,045 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

Júl 2018 - Dúha

Júl 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
897,348 €
Schválené na preplatenie
897,348 €
Realizácia
-
Názov

Júl 2018 - Dúha

Júl 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
897,348 €
Schválené na preplatenie
897,348 €
Realizácia
24.09.2018
Názov

August 2018 - Salini

August 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,169,604 €
Schválené na preplatenie
3,169,604 €
Realizácia
-
Názov

August 2018 - Salini

August 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,169,604 €
Schválené na preplatenie
3,169,604 €
Realizácia
24.10.2018
Názov

August 2018 - Dúha

August 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056,535 €
Schválené na preplatenie
1,056,535 €
Realizácia
26.09.2018
Názov

valorizácia október - december 2015 Dúha

valorizácia október - december 2015 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,044 €
Schválené na preplatenie
16,044 €
Realizácia
20.06.2016
Názov

valorizácia október - december 2015 Salini

valorizácia október-december 2015 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,132 €
Schválené na preplatenie
48,132 €
Realizácia
20.06.2016
Názov

valorizácia január - jún 2016 Salini

valorizácia január - jún 2016 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,735 €
Schválené na preplatenie
151,735 €
Realizácia
11.11.2016
Názov

valorizácia január - jún 2016 Dúha

valorizácia január - jún 2016 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,578 €
Schválené na preplatenie
50,578 €
Realizácia
03.11.2016
Názov

valorizácia júl - december 2016 Dúha

valorizácia júl - december 2016 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,787 €
Schválené na preplatenie
64,787 €
Realizácia
13.07.2017
Názov

valorizácia júl - december 2016 Salini

valorizácia júl - december 2016 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,362 €
Schválené na preplatenie
194,362 €
Realizácia
13.07.2017
Názov

valorizácia január - jún 2017 Salini

valorizácia január - jún 2017 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359,628 €
Schválené na preplatenie
359,628 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

valorizácia január - jún 2017 Dúha

valorizácia január - jún 2017 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,876 €
Schválené na preplatenie
119,876 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

valorizácia júl - december 2017 Salini

valorizácia júl - december 2017 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
517,348 €
Schválené na preplatenie
517,348 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

valorizácia júl - december 2017 Dúha

valorizácia júl - december 2017 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,449 €
Schválené na preplatenie
172,449 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

valorizácia január - marec 2018 Salini

valorizácia január - marec 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328,829 €
Schválené na preplatenie
328,829 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

valorizácia január - marec 2018 Dúha

valorizácia január - marec 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,610 €
Schválené na preplatenie
109,610 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

valorizácia apríl - jún 2018 Salini

valorizácia apríl - jún 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
488,087 €
Schválené na preplatenie
488,087 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

valorizácia apríl - jún 2018 Dúha

valorizácia apríl- jún 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,696 €
Schválené na preplatenie
162,696 €
Realizácia
15.10.2018
Názov

September 2018 Salini

September 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,545,613 €
Schválené na preplatenie
2,545,613 €
Realizácia
-
Názov

September 2018 Salini

September 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,545,613 €
Schválené na preplatenie
2,545,613 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

valorizácia júl-august 2018 Salini

valorizácia júl-august 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,319 €
Schválené na preplatenie
323,319 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

valorizácia júl-august 2018 Salini

valorizácia júl-august 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,319 €
Schválené na preplatenie
323,319 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor júl-september 2018

Stavebný dozor júl-september 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Stavebný dozor júl-september 2018

Stavebný dozor júl-september 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
-
Názov

September 2018 Dúha

September 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
848,538 €
Schválené na preplatenie
848,538 €
Realizácia
-
Názov

September 2018 Dúha

September 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
848,538 €
Schválené na preplatenie
848,538 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

valorizácia júl-august 2018 Dúha

valorizácia júl-august 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,773 €
Schválené na preplatenie
107,773 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

valorizácia júl-august 2018 Dúha

valorizácia júl-august 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,773 €
Schválené na preplatenie
107,773 €
Realizácia
-
Názov

valorizácia september 2018 Salini

valorizácia september 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,457 €
Schválené na preplatenie
137,457 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

valorizácia september 2018 Dúha

valorizácia september 2018, Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,819 €
Schválené na preplatenie
45,819 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

október 2018 Dúha

október 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
356,265 €
Schválené na preplatenie
356,265 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

október 2018, Salini

október 2018, Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,068,796 €
Schválené na preplatenie
1,068,796 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

December 2018 Dúha

December 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
369,710 €
Schválené na preplatenie
369,710 €
Realizácia
-
Názov

December 2018 Dúha

December 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
369,710 €
Schválené na preplatenie
369,710 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

December 2018 Salini

December 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,109,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2019
Názov

December 2018 Salini

December 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,109,130 €
Schválené na preplatenie
1,109,130 €
Realizácia
-
Názov

December 2018 Salini

December 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,109,130 €
Schválené na preplatenie
1,109,130 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

November 2018 - Salini

November 2018 - Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,182,633 €
Schválené na preplatenie
1,182,633 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

November 2018 - Dúha

November 2018 - Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
394,211 €
Schválené na preplatenie
394,211 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Faktúra za júl 2022

Faktúra za júl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,011,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Faktúra za júl 2022

Faktúra za júl 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,011,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za júl 2022 OP

Faktúra za júl 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za júl 2022 OP

Faktúra za júl 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor okt. - dec. 2018, ESP Consult

stavebný dozor okt. - dec. 2018, ESP Consult

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2019
Názov

stavebný dozor okt. - dec. 2018, ESP Consult

stavebný dozor okt. - dec. 2018, ESP Consult

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

Január 2019 Salini

Január 2019 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2019
Názov

Január 2019 Salini

Január 2019 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
195,600 €
Schválené na preplatenie
195,600 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Február 2019 Salini

Február 2019 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455,621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.04.2019
Názov

Február 2019 Salini

Február 2019 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455,621 €
Schválené na preplatenie
455,621 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

valorizácia október 2018 Salini

valoriizácia október 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

valorizácia október 2018 Salini

valoriizácia október 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,744 €
Schválené na preplatenie
59,744 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

valorizácia október 2018 Dúha

valorizácia október 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

valorizácia október 2018 Dúha

valorizácia október 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,915 €
Schválené na preplatenie
19,915 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

valorizácia november 2018 Salini

valorizácia november 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,651 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2019
Názov

valorizácia november 2018 Salini

valorizácia november 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,651 €
Schválené na preplatenie
67,651 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

valorizácia december 2018 Salini

valorizácia december 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,207 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2019
Názov

valorizácia december 2018 Salini

valorizácia december 2018 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,207 €
Schválené na preplatenie
56,207 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

valorizácia január 2019 Salini

valorizácia január 2019 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.04.2019
Názov

valorizácia január 2019 Salini

valorizácia január 2019 Salini

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,482 €
Schválené na preplatenie
11,482 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

január 2019 Dúha

január 2019 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,200 €
Schválené na preplatenie
65,200 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Február 2019 Dúha

Február 2019 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,874 €
Schválené na preplatenie
151,874 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

valorizácia november 2018 Dúha

valorizácia november 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,550 €
Schválené na preplatenie
22,550 €
Realizácia
29.03.2019
Názov

valorizácia december 2018 Dúha

valorizácia december 2018 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,736 €
Schválené na preplatenie
18,736 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

valorizácia január 2019 Dúha

valorizácia január 2019 Dúha

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,827 €
Schválené na preplatenie
3,827 €
Realizácia
18.04.2019
Názov

Faktúra za august 2022 OP

Faktúra za august 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za august 2022 OP

Faktúra za august 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za august 2022

Faktúra za august 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,549,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za august 2022

Faktúra za august 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,162,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

September 2014 Salini - Z1

September 2014 Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,067 €
Schválené na preplatenie
7,067 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

September 2014 II., Salini - Z1

September 2014 II. , Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,687 €
Schválené na preplatenie
80,687 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Október 2014, Dúha - Z1

Október 2014, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Január 2015, Dúha - Z1

Január 2015, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,665 €
Schválené na preplatenie
22,665 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Marec 2015, Dúha - Z1

Marec 2015, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,717 €
Schválené na preplatenie
5,717 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Apríl 2015, Salini - Z1

Apríl 2015, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,833 €
Schválené na preplatenie
9,833 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Jún 2015, Dúha - Z1

Jún 2015, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,038 €
Schválené na preplatenie
16,038 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Júl 2015, Dúha - Z1

Júl 2015, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,661 €
Schválené na preplatenie
9,661 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

August 2015, Dúha - Z1

August 2015, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,035 €
Schválené na preplatenie
6,035 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

September 2015, Salini - Z1

September 2015, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,523 €
Schválené na preplatenie
32,523 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Október 2015, Salini - Z1

Október 2015 II., Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,639 €
Schválené na preplatenie
27,639 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

September 2014 II Salini Z2

September 2014 II Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,687 €
Schválené na preplatenie
80,687 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

November 2015, Dúha - Z1

November 2015, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,584 €
Schválené na preplatenie
14,584 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

December 2015, Salini - Z1

December 2015, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,959 €
Schválené na preplatenie
37,959 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Január 2016, Salini - Z1

Január 2016, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,483 €
Schválené na preplatenie
37,483 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Október 2014 Salini Z2

Október 2014 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
1,428 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

December 2014 Dúha Z2

December 2014 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,047 €
Schválené na preplatenie
14,047 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

December 2014 Salini Z2

December 2014 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,141 €
Schválené na preplatenie
42,141 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Január 2015 Dúha Z2

Január 2015 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,665 €
Schválené na preplatenie
22,665 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Marec 2016, Salini - Z1

Marec 2016, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,684 €
Schválené na preplatenie
52,684 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Apríl 2016, Salini - Z1

Apríl 2016, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,004 €
Schválené na preplatenie
53,004 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Marec 2015 Salini Z2

Marec 2015 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,151 €
Schválené na preplatenie
17,151 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Apríl 2015 Dúha Z2

Apríl 2015 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,278 €
Schválené na preplatenie
3,278 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Máj 2015 Salini Z2

Máj 2015 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,751 €
Schválené na preplatenie
20,751 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Jún 2015 Dúha Z2

Jún 2015 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,038 €
Schválené na preplatenie
16,038 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Jún 2015 Salini Z2

Jún 2015 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,115 €
Schválené na preplatenie
48,115 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

August 2015 Salini Z2

August 2015 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,105 €
Schválené na preplatenie
18,105 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

September 2015 Dúha Z2

September 2015 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,841 €
Schválené na preplatenie
10,841 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

September 2015 Salini Z2

September 2015 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,523 €
Schválené na preplatenie
32,523 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Október 2015 Dúha Z2

Október 2015 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
6,240 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Máj 2016, Salini - Z1

Máj 2016, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,669 €
Schválené na preplatenie
57,669 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Jún 2016, Dúha - Z1

Jún 2016, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,984 €
Schválené na preplatenie
21,984 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Júl 2016, Dúha - Z1

Júl 2016, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,332 €
Schválené na preplatenie
23,332 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Júl 2016, Salini - Z1

Júl 2016, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,995 €
Schválené na preplatenie
69,995 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

September 2016, Dúha - Z1

September 2016, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,413 €
Schválené na preplatenie
26,413 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

December 2015 Salini Z2

December 2015 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,959 €
Schválené na preplatenie
37,959 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Január 2016 Dúha Z2

Január 2016 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,494 €
Schválené na preplatenie
12,494 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Február 2016 Salini Z2

Február 2016 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,530 €
Schválené na preplatenie
45,530 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Február 2016 Dúha Z2

Február 2016 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,177 €
Schválené na preplatenie
15,177 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Máj 2016 Dúha Z2

Máj 2016 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,223 €
Schválené na preplatenie
19,223 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Jún 2016 Salini Z2

Jún 2016 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,953 €
Schválené na preplatenie
65,953 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

August 2016 Salini Z2

August 2016 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,055 €
Schválené na preplatenie
84,055 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Január 2017, Salini - Z1

Január 2017, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,797 €
Schválené na preplatenie
43,797 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Február 2017, Dúha - Z1

Február 2017, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,517 €
Schválené na preplatenie
27,517 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Apríl 2017, Dúha - Z1

Apríl 2017, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,766 €
Schválené na preplatenie
23,766 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Máj 2017, Salini - Z1

Máj 2017, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,432 €
Schválené na preplatenie
71,432 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Júl 2017, Dúha - Z1

Júl 2017, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,556 €
Schválené na preplatenie
21,556 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

November 2016 Dúha Z2

November 2016 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,924 €
Schválené na preplatenie
12,924 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

December 2016 Dúha Z2

December 2016 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,547 €
Schválené na preplatenie
10,547 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

November 2016, Salini - Z1

November 2017, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,412 €
Schválené na preplatenie
67,412 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

December 2017, Salini - Z1

December 2017, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,221 €
Schválené na preplatenie
77,221 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Február 2017 Dúha Z2

Február 2017 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,517 €
Schválené na preplatenie
27,517 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Apríl 2018, Salini - Z1

Apríl 2018, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,629 €
Schválené na preplatenie
84,629 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Máj 2018, Dúha - Z1

Máj 2018, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,709 €
Schválené na preplatenie
24,709 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Júl 2018, Salini - Z1

Júl 2018, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,843 €
Schválené na preplatenie
70,843 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Júl 2018, Dúha - Z1

Júl 2018, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,614 €
Schválené na preplatenie
23,614 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

August 2018, Dúha - Z1

August 2018, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,411 €
Schválené na preplatenie
83,411 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

September 2018, Salini - Z1

September 2018, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,990 €
Schválené na preplatenie
66,990 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Október 2018, Dúha - Z1

Október 2018, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,375 €
Schválené na preplatenie
9,375 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

November 2018, Dúha - Z1

November 2018, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,374 €
Schválené na preplatenie
10,374 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

December 2018, Dúha - Z1

December 2018, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,729 €
Schválené na preplatenie
9,729 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Január 2019, Dúha - Z1

Január 2019, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
1,716 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Máj 2017 Salini Z2

Máj 2017 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,432 €
Schválené na preplatenie
71,432 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Jún 2017 Dúha Z2

Jún 2017 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,851 €
Schválené na preplatenie
16,851 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Júl 2017 Dúha Z2

Júl 2017 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,556 €
Schválené na preplatenie
21,556 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Júl 2017 Salini Z2

Júl 2017 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,668 €
Schválené na preplatenie
64,668 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

August 2017 Dúha Z2

August 2017 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,499 €
Schválené na preplatenie
30,499 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

September 2014, Dúha - Z1

September 2014, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
2,356 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

December 2014, Salini - Z1

December 2014, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,141 €
Schválené na preplatenie
42,141 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Január 2015, Salini - Z1

Január 2015, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,995 €
Schválené na preplatenie
67,995 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Február 2015, Salini - Z1

Február 2015, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,687 €
Schválené na preplatenie
5,687 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Apríl 2015, Dúha - Z1

Apríl 2015, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,278 €
Schválené na preplatenie
3,278 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Máj 2015, Salini - Z1

Máj 2015, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,751 €
Schválené na preplatenie
20,751 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Jún 2015, Salini - Z1

Jún 2015, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,115 €
Schválené na preplatenie
48,115 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

August 2015, Salini - Z1

August 2015, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,105 €
Schválené na preplatenie
18,105 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Október 2015, Dúha - Z1

Október 2015, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,240 €
Schválené na preplatenie
6,240 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

September 2014 I Dúha Z2

September 2014 I Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,356 €
Schválené na preplatenie
2,356 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Október 2015 II, Dúha - Z1

Október 2015 II., Dúha- Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,213 €
Schválené na preplatenie
9,213 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

November 2015, Salini - Z1

November 2015, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,754 €
Schválené na preplatenie
43,754 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Február 2016, Salini - Z1

Február 2016, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,530 €
Schválené na preplatenie
45,530 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Marec 2016, Dúha - Z1

Marec 2016, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,561 €
Schválené na preplatenie
17,561 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Marec 2015 Dúha Z2

Marec 2015 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,717 €
Schválené na preplatenie
5,717 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Apríl 2015 Salini Z2

Apríl 2015 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,833 €
Schválené na preplatenie
9,833 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Máj 2015 Dúha Z2

Máj 2015 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,917 €
Schválené na preplatenie
6,917 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Júl 2015 Dúha Z2

Júl 2015 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,661 €
Schválené na preplatenie
9,661 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

August 2015 Dúha Z2

August 2015 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,035 €
Schválené na preplatenie
6,035 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Október 2015 II Salini Z2

Október 2015 II Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,639 €
Schválené na preplatenie
27,639 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

November 2015 Salini Z2

November 2015 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,754 €
Schválené na preplatenie
43,754 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Máj 2016, Dúha - Z1

Máj 2016, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,223 €
Schválené na preplatenie
19,223 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

August 2016, Salini - Z1

August 2016, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,055 €
Schválené na preplatenie
84,055 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Október 2016, Dúha - Z1

Október 2016, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,178 €
Schválené na preplatenie
17,178 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

November 2016, Dúha - Z1

November 2016, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,924 €
Schválené na preplatenie
12,924 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

December 2016, Salini - Z1

December 2016, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,641 €
Schválené na preplatenie
31,641 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Jún 2016 Dúha Z2

Jún 2016 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,984 €
Schválené na preplatenie
21,984 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Júl 2016 Dúha Z2

Júl 2016 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,332 €
Schválené na preplatenie
23,332 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

September 2016 Dúha Z2

September 2016 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,413 €
Schválené na preplatenie
26,413 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

September 2016 Salini Z2

September 2016 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,238 €
Schválené na preplatenie
79,238 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Október 2016 Dúha Z2

Október 2016 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,178 €
Schválené na preplatenie
17,178 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Január 2017, Dúha - Z1

Január 2017, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,599 €
Schválené na preplatenie
14,599 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Február 2017, Salini - Z1

Február 2017, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,550 €
Schválené na preplatenie
82,550 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Marec 2017, Dúha - Z1

Marec 2017, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,129 €
Schválené na preplatenie
21,129 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Marec 2017, Salini - Z1

Marec 2017, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,387 €
Schválené na preplatenie
63,387 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Máj 2017, Dúha - Z1

Máj 2017, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,811 €
Schválené na preplatenie
23,811 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Jún 2017, Salini - Z1

Jún 2017, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,552 €
Schválené na preplatenie
50,552 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Júl 2017, Salini - Z1

Júl 2017, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,668 €
Schválené na preplatenie
64,668 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

November 2016 Salini Z2

November 2016 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,771 €
Schválené na preplatenie
38,771 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

August 2017, Dúha - Z1

August 2017, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,499 €
Schválené na preplatenie
30,499 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

September 2017, Salini - Z1

September 2017, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,507 €
Schválené na preplatenie
86,507 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Október 2017, Salini - Z1

Október 2017, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,946 €
Schválené na preplatenie
73,946 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

November 2017, Dúha - Z1

November 2017, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,471 €
Schválené na preplatenie
22,471 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

December 2017, Dúha - Z1

December 2017, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,740 €
Schválené na preplatenie
25,740 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Február 2017 Salini Z2

Február 2017 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,550 €
Schválené na preplatenie
82,550 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Január 2018, Salini - Z1

Január 2018, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,530 €
Schválené na preplatenie
75,530 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Február 2018, Salini - Z1

Február 2018, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,970 €
Schválené na preplatenie
84,970 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Február 2018, Dúha - Z1

Február 2018, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,323 €
Schválené na preplatenie
28,323 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Apríl 2018, Dúha - Z1

Apríl 2018, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,210 €
Schválené na preplatenie
28,210 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Máj 2018, Salini - Z1

Máj 2018, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,128 €
Schválené na preplatenie
74,128 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Jún 2018, Salini - Z1

Jún 2018, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,377 €
Schválené na preplatenie
93,377 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Marec 2017 Salini Z2

Marec 2017 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,387 €
Schválené na preplatenie
63,387 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

August 2018, Dúha - Z1

August 2018, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,804 €
Schválené na preplatenie
27,804 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Apríl 2017 Dúha Z2

Apríl 2017 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,766 €
Schválené na preplatenie
23,766 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

September 2018, Dúha - Z1

September 2018, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,330 €
Schválené na preplatenie
22,330 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Október 2018, Salini - Z1

Október 2018, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,126 €
Schválené na preplatenie
28,126 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

December 2018, Salini - Z1

December 2018, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,188 €
Schválené na preplatenie
29,188 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Máj 2017 Dúha Z2

Máj 2017 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,811 €
Schválené na preplatenie
23,811 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Február 2019, Salini - Z1

Február 2019, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,990 €
Schválené na preplatenie
11,990 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Jún 2017 Salini Z2

Jún 2017 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,552 €
Schválené na preplatenie
50,552 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

September 2014 II., Dúha - Z1

September 2014 II., Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,896 €
Schválené na preplatenie
26,896 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Október 2014, Salini - Z1

Október 2014, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,428 €
Schválené na preplatenie
1,428 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

December 2014, Dúha - Z1

December 2014, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,047 €
Schválené na preplatenie
14,047 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Február 2015, Dúha - Z1

Február 2015, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,896 €
Schválené na preplatenie
1,896 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Marec 2015, Salini - Z1

Marec 2015, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,151 €
Schválené na preplatenie
17,151 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Máj 2015, Dúha - Z1

Máj 2015, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,917 €
Schválené na preplatenie
6,917 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Júl 2015, Salini - Z1

Júl 2015, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,982 €
Schválené na preplatenie
28,982 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

September 2015, Dúha - Z1

September 2015, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,841 €
Schválené na preplatenie
10,841 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Október 2015, Salini - Z1

október 2015, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,720 €
Schválené na preplatenie
18,720 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

September 2014 I Salini Z2

September 2014 I Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,067 €
Schválené na preplatenie
7,067 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

September 2014 II Dúha Z2

September 2014 II Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,896 €
Schválené na preplatenie
26,896 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Október 2014 Dúha Z2

Október 2014 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
476 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Január 2016, Dúha - Z1

Január 2016, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,494 €
Schválené na preplatenie
12,494 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Február 2016, Dúha - Z1

Február 2016, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,177 €
Schválené na preplatenie
15,177 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Január 2015 Salini Z2

Január 2015 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,995 €
Schválené na preplatenie
67,995 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Február 2015 Dúha Z2

Február 2015 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,896 €
Schválené na preplatenie
1,896 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Apríl 2016, Dúha - Z1

Apríl 2016, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,668 €
Schválené na preplatenie
17,668 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Február 2015 Salini Z2

Február 2015 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,687 €
Schválené na preplatenie
5,687 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Júl 2015 Salini Z2

Júl 2015 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,982 €
Schválené na preplatenie
28,982 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Október 2015 Salini Z2

Október 2015 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,720 €
Schválené na preplatenie
18,720 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Október 2015 II Dúha Z2

Október 2015 II Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,213 €
Schválené na preplatenie
9,213 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

November 2015 dúha Z2

November 2015 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,584 €
Schválené na preplatenie
14,584 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Jún 2016, Salini - Z1

Jún 2016, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,953 €
Schválené na preplatenie
65,953 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

August 2016, Dúha - Z1

August 2016, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,018 €
Schválené na preplatenie
28,018 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

September 2016, Salini - Z1

September 2016, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,238 €
Schválené na preplatenie
79,238 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Október 2016, Salini - Z1

Október 2016, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,533 €
Schválené na preplatenie
51,533 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

November 2016, Salini - Z1

November 2016, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,771 €
Schválené na preplatenie
38,771 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

December 2016, Dúha - Z1

December 2016, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,547 €
Schválené na preplatenie
10,547 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Január 2016 Salini Z2

Január 2016 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,483 €
Schválené na preplatenie
37,483 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Marec 2016 Salini Z2

Marec 2016 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,684 €
Schválené na preplatenie
52,684 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Marec 2016 Dúha Z2

Marec 2016 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,561 €
Schválené na preplatenie
17,561 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Apríl 2016 Salini Z2

Apríl 2016 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,004 €
Schválené na preplatenie
53,004 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Apríl 2016 Dúha Z2

Apríl 2016 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,668 €
Schválené na preplatenie
17,668 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Máj 2016 Salini Z2

Máj 2016 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,669 €
Schválené na preplatenie
57,669 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Júl 2016 Salini Z2

Júl 2016 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,995 €
Schválené na preplatenie
69,995 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

August 2016 Dúha Z2

August 2016 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,018 €
Schválené na preplatenie
28,018 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Október 2016 Salini Z2

Október 2016 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,533 €
Schválené na preplatenie
51,533 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Apríl 2017, Salini - Z1

Apríl 2017, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,299 €
Schválené na preplatenie
71,299 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Jún 2017, Dúha - Z1

Jún 2017, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,851 €
Schválené na preplatenie
16,851 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

August 2017, Salini - Z1

August 2017, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,497 €
Schválené na preplatenie
91,497 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

September 2017, Dúha - Z1

September 2017, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,836 €
Schválené na preplatenie
28,836 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Október 2017, Dúha - Z1

Október 2017, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,649 €
Schválené na preplatenie
24,649 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

December 2016 Salini Z2

December 2016 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,641 €
Schválené na preplatenie
31,641 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Január 2017 Dúha Z2

Január 2017 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,599 €
Schválené na preplatenie
14,599 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Január 2017 Salini Z2

Január 2017 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,797 €
Schválené na preplatenie
43,797 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Január 2018, Dúha - Z1

Január 2018, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,177 €
Schválené na preplatenie
25,177 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Marec 2018, Dúha - Z1

Marec 2018, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,196 €
Schválené na preplatenie
17,196 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Marec 2018, Salini - Z1

Marec 2018, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,589 €
Schválené na preplatenie
51,589 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Jún 2018, Dúha - Z1

Jún 2018, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,126 €
Schválené na preplatenie
31,126 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Marec 2017 Dúha Z2

Marec 2017 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,129 €
Schválené na preplatenie
21,129 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Apríl 2017 Salini Z2

Apríl 2017 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,299 €
Schválené na preplatenie
71,299 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

November 2018, Salini - Z1

November 2018, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,122 €
Schválené na preplatenie
31,122 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Január 2019, Salini - Z1

Január 2019, Salini - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,147 €
Schválené na preplatenie
5,147 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

Február 2019, Dúha - Z1

Február 2019, Dúha - Z1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,997 €
Schválené na preplatenie
3,997 €
Realizácia
09.05.2019
Názov

August 2017 Salini Z2

August 2017 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,497 €
Schválené na preplatenie
91,497 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Október 2017 Salini Z2

Október 2017 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,946 €
Schválené na preplatenie
73,946 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

December 2017 Dúha Z2

December 2017 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,740 €
Schválené na preplatenie
25,740 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Marec 2018 Dúha Z2

Marec 2018 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,196 €
Schválené na preplatenie
17,196 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Apríl 2018 Dúha Z2

Apríl 2018 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,210 €
Schválené na preplatenie
28,210 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

August 2018 Dúha Z2

August 2018 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,804 €
Schválené na preplatenie
27,804 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

August 2018 Salini Z2

August 2018 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,411 €
Schválené na preplatenie
83,411 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

December 2018 Salini Z2

December 2018 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,188 €
Schválené na preplatenie
29,188 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

September 2017 Salini Z2

September 2017 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,507 €
Schválené na preplatenie
86,507 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Október 2017 Dúha Z2

Október 2017 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,649 €
Schválené na preplatenie
24,649 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

November 2017 Salini Z2

November 2017 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,412 €
Schválené na preplatenie
67,412 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Január 2018 Salini Z2

Január 2018 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,530 €
Schválené na preplatenie
75,530 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Február 2018 Dúha Z2

Február 2018 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,323 €
Schválené na preplatenie
28,323 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Máj 2018 Salini Z2

Máj 2018 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,128 €
Schválené na preplatenie
74,128 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Júl 2018 Salini Z2

Júl 2018 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,843 €
Schválené na preplatenie
70,843 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Júl 2018 Dúha Z2

Júl 2018 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,614 €
Schválené na preplatenie
23,614 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

September 2018 Dúha Z2

September 2018 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,330 €
Schválené na preplatenie
22,330 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Október 2018 Salini Z2

Október 2018 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,126 €
Schválené na preplatenie
28,126 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

November 2018 Salini Z2

November 2018 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,122 €
Schválené na preplatenie
31,122 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

December 2018 Dúha Z2

December 2018 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,729 €
Schválené na preplatenie
9,729 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Január 2019 Salini Z2

Január 2019 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,147 €
Schválené na preplatenie
5,147 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Február 2019 Salini Z2

Február 2019 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,990 €
Schválené na preplatenie
11,990 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Február 2019 Dúha Z2

Február 2019 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,997 €
Schválené na preplatenie
3,997 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

September 2017 Dúha Z2

September 2017 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,836 €
Schválené na preplatenie
28,836 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

November 2017 Dúha Z2

November 2017 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,471 €
Schválené na preplatenie
22,471 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

December 2017 Salini Z2

December 2017 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,221 €
Schválené na preplatenie
77,221 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Január 2018 Dúha Z2

Január 2018 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,177 €
Schválené na preplatenie
25,177 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Február 2018 Salini Z2

Február 2018 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,970 €
Schválené na preplatenie
84,970 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Marec 2018 Salini Z2

Marec 2018 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,589 €
Schválené na preplatenie
51,589 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Máj 2018 Dúha Z2

Máj 2018 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,709 €
Schválené na preplatenie
24,709 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Jún 2018 Salini Z2

Jún 2018 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,377 €
Schválené na preplatenie
93,377 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Jún 2018 Dúha Z2

Jún 2018 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,126 €
Schválené na preplatenie
31,126 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

September 2018 Salini Z2

September 2018 Salini Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,990 €
Schválené na preplatenie
66,990 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Október 2018 Dúha Z2

Október 2018 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,375 €
Schválené na preplatenie
9,375 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

November 2018 Dúha Z2

November 2018 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,374 €
Schválené na preplatenie
10,374 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

Január 2019 Dúha Z2

Január 2019 Dúha Z2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
1,716 €
Realizácia
11.06.2019
Názov

D1 LL_V_DS dozor I_Q 2019

D1 LL_V_DS dozor I_Q 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
512,586 €
Schválené na preplatenie
512,586 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

Faktúra za september 2022

Faktúra za september 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,107,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Faktúra za september 2022

Faktúra za september 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,107,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za september 2022 OP

Faktúra za september 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za september 2022 OP

Faktúra za september 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za október 2022

Faktúra za október 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,819,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za október 2022

Faktúra za október 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,819,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2022
Názov

Faktúra za október 2022 OP

Faktúra za október 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za október 2022 OP

Faktúra za október 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS november 2022

D1 LL_V_DS november 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,309,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS november 2022

D1 LL_V_DS november 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,309,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

D1 LL_V_DS november 2022 OP

D1 LL_V_DS november 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS november 2022 OP

D1 LL_V_DS november 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL-DS vrátane tunela Višňové

D1 LL-DS vrátane tunela Višňové

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,994,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

D1 LL-DS vrátane tunela Višňové

D1 LL-DS vrátane tunela Višňové

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,994,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL-DS vrátane tunela Višňové

D1 LL-DS vrátane tunela Višňové

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,994,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

D1 LL - DS vrátane tunela Višňové, opravné práce 8/2021

D1 LL - DS vrátane tunela Višňové, opravné práce 8/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL - DS vrátane tunela Višňové, opravné práce 8/2021

D1 LL - DS vrátane tunela Višňové, opravné práce 8/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL - DS vrátane tunela Višňové, opravné práce 8/2021

D1 LL - DS vrátane tunela Višňové, opravné práce 8/2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_DS jún 2021

D1 LL_DS jún 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,334,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

D1 LL_V_DS jún 2021 OP

D1 LL_V_DS jún 2021 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

D1 LL_V_DS júl 2021

D1 LL_V_DS júl 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,083,077 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

D1 LL_V_DS júl 2021 OP

D1 LL_V_DS júl 2021 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

D1 LL_V_VDS september 2021

D1 LL_V_DS september 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,715,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

D1 LL_V_VDS september 2021

D1 LL_V_DS september 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,715,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_VDS september 2021 OP

D1 LL_V_DS september 2021 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_VDS september 2021 OP

D1 LL_V_DS september 2021 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra D1 LL_V_DS október 2021

Faktúra D1 LL_V_DS október 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,845,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra D1 LL_V_DS október 2021

Faktúra D1 LL_V_DS október 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,845,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2021
Názov

Faktúra D1 LL_V_DS október 2021 OP

Faktúra D1 LL_V_DS október 2021 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra D1 LL_V_DS október 2021 OP

Faktúra D1 LL_V_DS október 2021 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS faktúra za november 2021

D1 LL_V_DS faktúra za november 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,034,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS faktúra za november 2021

D1 LL_V_DS faktúra za november 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,704,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2022
Názov

D1 LL_V_DS faktúra za november 2021 OP

D1 LL_V_DS faktúra za november 2021 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS faktúra za november 2021 OP

D1 LL_V_DS faktúra za november 2021 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za december 2021

Faktúra za december 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,128,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

Faktúra za december 2021

Faktúra za december 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,128,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za december 2021 OP

Faktúra za december 2021 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za december 2021 OP

Faktúra za december 2021 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra január 2022 OP

Faktúra január 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra január 2022 OP

Faktúra január 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra január 2022

Faktúra január 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,010,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra január 2022

Faktúra január 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,010,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Faktúra D1 LL_V_DS 2/2022

Faktúra D1 LL_V_DS 2/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,437,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra D1 LL_V_DS 2/2022

Faktúra D1 LL_V_DS 2/2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,437,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2022
Názov

Faktúra D1LL_V_DS 2/2022 OP

Faktúra D1LL_V_DS 2/2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra D1LL_V_DS 2/2022 OP

Faktúra D1LL_V_DS 2/2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za marec 2022

Faktúra za marec 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,871,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Faktúra za marec 2022

Faktúra za marec 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,871,139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za marec 2022 OP

Faktúra za marec 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za marec 2022 OP

Faktúra za marec 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

LL_V_DS december 2022

LL_V_DS december 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,605,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

LL_V_DS december 2022

LL_V_DS december 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,149,035 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

LL_V_DS december 2022 OP

LL_V_DS december 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

LL_V_DS december 2022 OP

LL_V_DS december 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS január 2023

D1 LL_V_DS január 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,772,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

D1 LL_V_DS január 2023

D1 LL_V_DS január 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,772,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS január 2023 OP

D1 LL_V_DS január 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS január 2023 OP

D1 LL_V_DS január 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS február 2023

D1 LL_V_DS február 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,698,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS február 2023

D1 LL_V_DS február 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,698,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

D1 LL_V_DS február 2023 OP

D1 LL_V_DS február 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS február 2023 OP

D1 LL_V_DS február 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS faktúra za 11/2023

D1 LL_V_DS faktúra za 11/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,847,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

D1 LL_V_DS faktúra za 11/2023 OP

D1 LL_V_DS faktúra za 11/2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS marec 2023

D1 LL_V_DS marec 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,111,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

D1 LL_V_DS marec 2023

D1 LL_V_DS marec 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,111,995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS marec 2023 OP

D1 LL_V_DS marec 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS marec 2023 OP

D1 LL_V_DS marec 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS apríl 2023

D1 LL_V_DS apríl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,562,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS apríl 2023

D1 LL_V_DS apríl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,562,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

D1 LL-V-DS apríl 2023 OP

D1 LL-V-DS apríl 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL-V-DS apríl 2023 OP

D1 LL-V-DS apríl 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS faktúra za 5/2023 OP

D1 LL_V_DS faktúra za 5/2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS faktúra za 5/2023 OP

D1 LL_V_DS faktúra za 5/2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS faktúra za 5/2023

D1 LL_V_DS faktúra za 5/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,409,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS faktúra za 5/2023

D1 LL_V_DS faktúra za 5/2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,409,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

D1 LL_V_DS jún 2023

D1 LL_V_DS jún 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,062,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

D1 LL_V_DS jún 2023

D1 LL_V_DS jún 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,062,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS jún 2023 OP

D1 LL_V_DS jún 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS jún 2023 OP

D1 LL_V_DS jún 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS Júl 2023 OP

D1 LL_V_DS Júl 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS Júl 2023 OP

D1 LL_V_DS Júl 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS Júl 2023

D1 LL_V_DS Júl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,632,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS Júl 2023

D1 LL_V_DS Júl 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,632,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

D1 LL_V_DS august 2023 OP

D1 LL_V_DS august 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS august 2023

D1 LL_V_DS august 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,002,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS september 2023

D1 LL_V_DS september 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,183,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

D1 LL_V_DS september 2023

D1 LL_V_DS september 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,183,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS september 2023

D1 LL_V_DS september 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,183,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS september 2023 OP

D1 LL_V_DS september 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS september 2023 OP

D1 LL_V_DS september 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS september 2023 OP

D1 LL_V_DS september 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS MP_27

D1 LL_V_DS MP_27

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,652,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

D1 LL_V_DS MP_27

D1 LL_V_DS MP_27

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,652,924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS MP-27 OP

D1 LL_V_DS MP-27 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS MP-27 OP

D1 LL_V_DS MP-27 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Valorizácia za 2021

Valorizácia za 2021

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,511,745 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

Faktúra na valorizáciu za 2021 OP

Faktúra na valorizáciu za 2021 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Valorizácia za 2022

Valorizácia za 2022

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,679,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Valorizácia za 2022 OP

Valorizácia za 2022 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS október 2023

D1 LL_V_DS október 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,737,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS október 2023

D1 LL_V_DS október 2023

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,737,473 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

D1 LL_V_DS október 2023 OP

D1 LL_V_DS október 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D1 LL_V_DS október 2023 OP

D1 LL_V_DS október 2023 OP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
2,326,902 €
Vrátená suma
2,326,902 €
Suma na vymáhanie
2,326,902 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
2,497,937 €
Vrátená suma
2,497,937 €
Suma na vymáhanie
2,497,937 €
Typ
Rokovanie v priebeh…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
11,847,828 €
Vrátená suma
11,847,828 €
Suma na vymáhanie
11,847,828 €
Typ
Rokovanie v priebeh…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
1,066,877 €
Vrátená suma
1,066,877 €
Suma na vymáhanie
1,066,877 €
Typ
Rokovanie v priebeh…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
ESP Consult, s.r.o.
IČO
46092404
Názov
Skanska SK, a.s.
IČO
31611788
Názov
DÚHA a.s.
IČO
31690360
Názov
Salini Impregilo S.p.A.
IČO
47863617
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.