Popis projektu

1. Cieľom projektu je dobudovanie základného diaľničného koridoru D3, čím sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Po ukončení výstavby predmetného úseku D3 v dĺžke 5,67 km sa vytvoria podmienky k podstatnému odľahčeniu dopravy na ceste I/11 (odklon dopravy mimo intravilán mesta Čadca).

2. Aktivity projektu sú zamerané na výstavbu diaľníc a rýchlostných ciest vrátane privádzačov (TEN-T CORE) s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctovm výstavby nových úsekov diaľníc a rýchlostných ciest. 

3. Miestom realizácie projektu je Žilinský kraj, okres Čadca. Diaľnica D3 je súčasťou TEN-T CORE siete, pričom plní význámnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu predovšetkým v smere sever - juh.

4. Merateľnými ukazovateľmi predmetného projektu sú:

Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE) - 5,67 km.

Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách (2023) - 11 638 916 eur.

Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľníc, 2023) - 17 ton.

Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľníc, 2023) - 3,8 tony.

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Čadca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2016 - 01.05.2022
Celková suma
84,287,628 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
45,893,669 €
Nezrovnalosti
15,825,964 €
Druh projektu
Veľký projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest v…
Typ
A. Výstavba diaľnic…
Plánovaný začiatok
01.12.2016
Skutočný začiatok
15.12.2016
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2016
Skutočný začiatok
15.12.2016
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
31.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
23,82 (tona)
Cieľ
17,0 (tona)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
5,67 (km)
Cieľ
5,67 (km)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách
Hodnota
11,613,366 €
Cieľ
11,638,916 €
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic)
Hodnota
1,47 (tona)
Cieľ
3,8 (tona)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za apríl 2018

Faktúra za apríl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,125,983 €
Schválené na preplatenie
2,125,983 €
Realizácia
12.07.2018
Názov

Faktúra za marec 2018

Faktúra za marec 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
884,739 €
Schválené na preplatenie
884,739 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Faktúra za február 2018

Faktúra za február 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,291,080 €
Schválené na preplatenie
2,291,080 €
Realizácia
10.05.2018
Názov

Faktúra za január 2018

Faktúra za január 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
955,094 €
Schválené na preplatenie
955,094 €
Realizácia
11.04.2018
Názov

Faktúra za december 2017

Faktúra za december 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
481,476 €
Schválené na preplatenie
481,476 €
Realizácia
12.03.2018
Názov

Faktúra za november 2017

Faktúra za november 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
939,108 €
Schválené na preplatenie
939,108 €
Realizácia
08.02.2018
Názov

Faktúra za október 2017

Faktúra za október 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,065,335 €
Schválené na preplatenie
1,065,335 €
Realizácia
11.01.2018
Názov

Faktúra za september 2017

Faktúra za september 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
378,460 €
Schválené na preplatenie
378,460 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

Faktúra za august 2017

Faktúra za august 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,087,406 €
Schválené na preplatenie
2,087,406 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Faktúra za júl 2017

Faktúra za júl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
589,639 €
Schválené na preplatenie
589,639 €
Realizácia
12.10.2017
Názov

Faktúra za jún 2017

Faktúra za jún 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,035,691 €
Schválené na preplatenie
2,035,691 €
Realizácia
04.09.2017
Názov

Faktúra za máj 2017

Faktúra za máj 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,787,132 €
Schválené na preplatenie
3,787,132 €
Realizácia
17.08.2017
Názov

Faktúra za apríl 2017

Faktúra za apríl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,319 €
Schválené na preplatenie
102,319 €
Realizácia
07.07.2017
Názov

Faktúra za marec 2017

Faktúra za marec 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,437 €
Schválené na preplatenie
74,437 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

Faktúra za február 2017

Faktúra za február 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227,064 €
Schválené na preplatenie
227,064 €
Realizácia
05.05.2017
Názov

Faktúra za január 2017

Faktúra za január 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486,775 €
Schválené na preplatenie
486,775 €
Realizácia
07.04.2017
Názov

Faktúra za jún 2018

Faktúra za jún 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,974,884 €
Schválené na preplatenie
1,974,884 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

Faktúra za jún 2018

Faktúra za jún 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,974,884 €
Schválené na preplatenie
1,974,884 €
Realizácia
14.09.2018
Názov

Faktúra za máj 2018

Faktúra za máj 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,724,975 €
Schválené na preplatenie
1,724,975 €
Realizácia
09.08.2018
Názov

Faktúra za júl 2018

Faktúra za júl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,912,616 €
Schválené na preplatenie
1,912,616 €
Realizácia
19.09.2018
Názov

Faktúra za júl 2018

Faktúra za júl 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,912,616 €
Schválené na preplatenie
1,912,616 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Faktúra STD ukončenie fakturačnej etapy 1

Faktúra STD ukončenie fakturačnej etapy 1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238,360 €
Schválené na preplatenie
238,360 €
Realizácia
10.02.2017
Názov

Faktúra STD Faktur.etapa 2, január, február, marec 2017

Faktúra STD Faktur.etapa 2, január, február, marec 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,462 €
Schválené na preplatenie
223,462 €
Realizácia
05.06.2017
Názov

Faktúra STD, Faktur.etapa 2, apríl, máj, jún 2017

Faktúra STD, Faktur.etapa 2, apríl, máj, jún 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,462 €
Schválené na preplatenie
223,462 €
Realizácia
30.08.2017
Názov

Faktúra STD, Faktur.etapa 2, júl, august, september 2017

Faktúra STD Faktur.etapa 2, júl, august, september 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,462 €
Schválené na preplatenie
223,462 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Faktúra STD, Faktur.etapa 2, október, november, december 2017

Faktúra STD Faktur.etapa 2, október, november, december 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,462 €
Schválené na preplatenie
223,462 €
Realizácia
15.03.2018
Názov

Faktúra STD Faktur.etapa 2, január, február, marec 2018

Faktúra STD, Faktur.etapa 2, január, február, marec 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,462 €
Schválené na preplatenie
223,462 €
Realizácia
11.06.2018
Názov

Faktúra STD Faktur.etapa 2, apríl, máj, jún 2018

Faktúra STD, Faktur.etapa 2, apríl, máj, jún 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,462 €
Schválené na preplatenie
223,462 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Faktúra za august 2018

Faktúra za august 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,960,265 €
Schválené na preplatenie
1,960,265 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za august 2018

Faktúra za august 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,960,265 €
Schválené na preplatenie
1,960,265 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Faktúra za September 2018

Faktúra za September 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,242,365 €
Schválené na preplatenie
2,242,365 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za September 2018

Faktúra za September 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,242,365 €
Schválené na preplatenie
2,242,365 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Faktúra za október 2018

Faktúra za október 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980,859 €
Schválené na preplatenie
1,980,859 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Faktúra za november 2018

Faktúra za november 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091,025 €
Schválené na preplatenie
2,091,025 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra za november 2018

Faktúra za november 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,091,025 €
Schválené na preplatenie
2,091,025 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za December 2018

Faktúra za December 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,579,132 €
Schválené na preplatenie
1,579,132 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za December 2018

Faktúra za December 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,579,132 €
Schválené na preplatenie
1,579,132 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Faktúra za valorizáciu z výkonov za rok 2017

Faktúra za valorizáciu z výkonov za rok 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2018
Názov

Faktúra na valorizáciu za november a december 2018

Faktúra na valorizáciu za november a december 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

Faktúra za január 2019

Faktúra za január 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2019
Názov

Faktúra za február 2019

Faktúra za február 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2019
Názov

Faktúra na STD za júl, august, september 2018

Faktúra na STD za júl, august, september 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,462 €
Schválené na preplatenie
223,462 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Faktúra na STD za október, november, december 2018

Faktúra na STD za október, november, december 2018

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,299 €
Schválené na preplatenie
13,299 €
Realizácia
14.03.2019
Názov

Faktúra za marec 2019

Faktúra za marec 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2019
Názov

Faktúra za apríl 2019

Faktúra za apríl 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Faktúra za máj 2019

Faktúra za máj 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2019
Názov

Faktúra za jún 2019

Faktúra za jún 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Faktúra za júl 2019

Faktúra za júl 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2019
Názov

Faktúra za september 2019

Faktúra za september 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,860,944 €
Schválené na preplatenie
1,860,944 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

Faktúra za september 2019

Faktúra za september 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,958,888 €
Schválené na preplatenie
1,860,944 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za august 2019

Faktúra za august 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Faktúra za august 2019

Faktúra za august 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

Faktúra za október 2019

Faktúra za október 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,770,381 €
Schválené na preplatenie
2,631,862 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za október 2019

Faktúra za október 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,631,862 €
Schválené na preplatenie
2,631,862 €
Realizácia
09.12.2019
Názov

Faktúra za november 2019

Faktúra za november 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,802,960 €
Schválené na preplatenie
2,802,960 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za november 2019

Faktúra za november 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,802,960 €
Schválené na preplatenie
2,802,960 €
Realizácia
06.02.2020
Názov

Faktúra za december 2019

Faktúra za december 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,804,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Faktúra za december 2019

Faktúra za december 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,804,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Faktúra za december 2019

Faktúra za december 2019

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,804,152 €
Schválené na preplatenie
2,804,152 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za január 2020

Faktúra za január 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
582,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

Faktúra za január 2020

Faktúra za január 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
582,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za február 2020

Faktúra za február 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
967,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

D3 ČB - S marec 2020

D3 ČB - S marec 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,268,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

Faktúra za máj 2020

Faktúra za máj 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,581,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za máj 2020

Faktúra za máj 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,581,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Faktúra za apríl 2020

Faktúra za apríl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,145,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Faktúra za jún 2020

Faktúra za jún 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,559,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za jún 2020

Faktúra za jún 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,559,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2020
Názov

Faktúra za júl 2020

Faktúra za júl 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Faktúra za august 2020

Faktúra za august 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,621,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

D3 ČB - S 10/2020

D3 ČB - S 10/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,130,728 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

D3 ČB - S 9/2020

D3 ČB - S 9/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,576,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

D3 ČB - S 11/2020

D3 ČB - S 11/2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,185,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

D3 ČB-S december 2020

D3 ČB-S december 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,513,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Valorizácia za 2020

Valorizácia za 2020

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,593,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
668,755 €
Vrátená suma
668,755 €
Suma na vymáhanie
668,755 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
1,030,138 €
Vrátená suma
1,030,138 €
Suma na vymáhanie
1,030,138 €
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Suma celkom
14,127,071 €
Vrátená suma
14,127,071 €
Suma na vymáhanie
14,127,071 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
BUNG Slovensko s.r.o.
IČO
35908025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.