Modernizácia Vranovskej nemocnice a.s. pre zvýšenie produktivity a efektívnosti poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti

Vranovská nemocnica, a.s.

Popis projektu

Prostredníctvom realizácie projektu „“  dôjde ku skvalitneniu a zvýšeniu úrovne poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti. Predmetné sa plánuje dosiahnuť transformáciou nemocnice, predovšetkým rekonštrukciou gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, a to prestavbou starého pôrodného traktu zriadením pôrodných izieb a ich následným vybavením zdravotníckou technikou. V oblasti akútnej zdravotnej starostlivosti dôjde ku rozšíreniu klastra OAMIS o infekčnú sekciu, nakoľko OAMIS je prepojený s urgentným príjmom (v blízkosti CT a RTG pracovisko) a vstup pre pacientov v kritickom stave je spoločný pre návštevy a pacientov prichádzajúcich na ambulanciu predanestetických vyšetrení. Okrem komplexných rekonštrukčných úprav nemocnica plánuje dovybaviť rádiologické oddelenie, COS a JJAS medicínskymi zariadeniami. Predmetom projektu sú oprávnené aktivity, ktoré patria do skupiny oprávnených aktivít v rámci špecifického cieľa 2.1.3, a teda sú v plnom súlade s daným cieľom: d) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov, f) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia, i) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. Realizáciou projektu budú dosiahnuté nasledovné merateľné ukazovatele: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 5,429 t ekviv. CO2;  Počet renovovaných verejných budov – 1; Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc – 1, Podlahová plocha renovovaných verejných budov – 864,43 m2; Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách – 34 696,55 kWh/rok. Projekt bude realizovaný vo Vranovskej nemocnici, a.s. na adrese M. R. Štefánika 187/177 B, Vranov nad Topľou 093 27.

Viac
Subjekt
Vranovská nemocnica, a.s.
Miesta realizácie
Vranov nad Topľou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.08.2021
Celková suma
3,899,713 €
Vlastné zdroje
389,971 €
Vyčerpané z projektu
880,470 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Opatrenia na zvýšenie energetickej hosp…
Typ
Opatrenia na zvýšen…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
12.03.2021
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
30.03.2021
Názov
Dodávka zdravotníckej techniky, zariade…
Typ
Dodávka zdravotníck…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
11.10.2019
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
26.08.2021
Názov
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a…
Typ
Prístavba, nadstavb…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
03.06.2019
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
20.10.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
5,592 (t ekviv. CO2)
Cieľ
5,429 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
05.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
35563,74 (kWh/rok)
Cieľ
34696,55 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
05.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.10.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
864,43 (m2)
Cieľ
864,43 (m2)
Naposledy aktualizované
05.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vykonané stavebné práce za 06,07_2019

Faktúra_SP_06,07_2019

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,863 €
Schválené na preplatenie
42,863 €
Realizácia
-
Názov

Vykonané stavebné práce za 06,07_2019

Faktúra_SP_06,07_2019

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,863 €
Schválené na preplatenie
42,863 €
Realizácia
03.10.2019
Názov

DPH_06,07_2019

Denníky-interné doklady_DPH 06,07_2019

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
8,058 €
Schválené na preplatenie
8,058 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

DPH_06,07_2019

Denníky-interné doklady_DPH 06,07_2019

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
8,058 €
Schválené na preplatenie
8,058 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

DPH SP 07,08/2019_GPO

Denníky-interné doklady_DPH GPO 07,08/2019

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
9,747 €
Schválené na preplatenie
9,747 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

DPH SP 07,08/2019_GPO

Denníky-interné doklady_DPH GPO 07,08/2019

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
9,747 €
Schválené na preplatenie
9,747 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Stavebné práce 07,08/2019 GPO

Faktúra SP_GPO_07,08/2019

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,846 €
Schválené na preplatenie
51,846 €
Realizácia
05.11.2019
Názov

Stavebné práce 07,08/2019 GPO

Faktúra SP_GPO_07,08/2019

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,846 €
Schválené na preplatenie
51,846 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra_SP 08/09/2019 OAMIS

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,111 €
Schválené na preplatenie
99,111 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra_SP 08/09/2019 OAMIS

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99,111 €
Schválené na preplatenie
99,111 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

DPH

Denníky-interné doklady_DPH 08,09_2019 OAMIS

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
18,633 €
Schválené na preplatenie
18,633 €
Realizácia
-
Názov

DPH

Denníky-interné doklady_DPH 08,09_2019 OAMIS

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
18,633 €
Schválené na preplatenie
18,633 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,206 €
Schválené na preplatenie
157,206 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,206 €
Schválené na preplatenie
157,206 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

DPH 10/2019 k FA č. 190243

Denníkova položka knihy analytickej evidencie/KV DPH

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
29,555 €
Schválené na preplatenie
29,555 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Stavebné práce 10,11/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,752 €
Schválené na preplatenie
88,752 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

Lôžka

Faktúra _lôžka

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,580 €
Schválené na preplatenie
201,580 €
Realizácia
-
Názov

Lôžka

Faktúra _lôžka

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,580 €
Schválené na preplatenie
201,580 €
Realizácia
24.02.2020
Názov

Stavebné práce 12/2019 GPO

Faktúra

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Stavebné práce 12/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,406 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 12/2019 GPO

Denníky - interné doklady DPH 12/2019

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
2,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

DPH 12/2019 GPO

Denníky - interné doklady DPH 12/2019

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
2,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.01.2020
Názov

DPH 11/2019 (SP 11/2019 OAMIS)

Denníky - interné doklady DPH 11/2019

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
16,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

DPH 11/2019 (SP 11/2019 OAMIS)

Denníky - interné doklady DPH 11/2019

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
16,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

DPH 01/2020 OAMIS

DPH OAMIS 01/2020

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
26,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

DPH 01/2020 OAMIS

DPH OAMIS 01/2020

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
26,656 €
Schválené na preplatenie
26,656 €
Realizácia
25.02.2020
Názov

SP 12/2019 a 01/2020

Faktúra_SP OAMIS 12/2019 a 01/2020

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,463 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

SP 12/2019 a 01/2020

Faktúra_SP OAMIS 12/2019 a 01/2020

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,463 €
Schválené na preplatenie
146,463 €
Realizácia
-
Názov

Int.Videobronchoskop

Faktúra - Intub.Videobronchoskop

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Int.Videobronchoskop

Faktúra - Intub.Videobronchoskop

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2020
Názov

SP OAMIS 02,03/2020

Faktúra_SP OAMIS 02, 03/2020

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SP OAMIS 02,03/2020

Faktúra_SP OAMIS 02, 03/2020

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2020
Názov

DPH 3/2020

DPH OAMIS 3/2020

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
15,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

DPH 3/2020

DPH OAMIS 3/2020

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
15,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

MVF a AP s MVF

Faktúra - MVF a AP s MVF

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

MVF a AP s MVF

Faktúra - MVF a AP s MVF

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Laparoskopická veža

Faktúra - Laparoskopická veža

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2020
Názov

Laparoskopická veža

Faktúra - Laparoskopická veža

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
152,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 01/2020

Interný doklad - Kontrolný výkaz DPH 01/2020

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

SP - GPO - naviac práce

Faktúra - SP - GPO - naviac práce

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Stavebné práce 04,05/2020 OAMIS

Faktúra SP_04,05/2020 OAMIS

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 04,05/2020 OAMIS

Faktúra SP_04,05/2020 OAMIS

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

DPH 05/2020

Denníky - inerné doklady DPH 05/2020

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
54,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

DPH 05/2020

Denníky - inerné doklady DPH 05/2020

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
54,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Servoventilátor UPV

Faktúra - Servoventilátory UPV, Transportné ventilátory

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Transportný ventilátor

Faktúra - Servoventilátory UPV, Transportné ventilátory

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Transportný ventilátor

Faktúra - Servoventilátory UPV, Transportné ventilátory

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Servoventilátor UPV

Faktúra - Servoventilátory UPV, Transportné ventilátory

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2020
Názov

Elektrochirurgická jednotka

Faktúra - Elektrochirurgická jednotka

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Elektrochirurgická jednotka

Faktúra - Elektrochirurgická jednotka

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Operačný lampy

Faktúra - Operačné lampy

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Operačný lampy

Faktúra - Operačné lampy

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Operačný stôl gynekológia

Faktúra - Operačné stoly

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Operačný stôl mobilný OUCH

Faktúra - Operačné stoly

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Operačný stôl bez vymenitelnej dosky na chirurg. operačnú sálu

Faktúra - Operačné stoly

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2020
Názov

Operačný stôl gynekológia

Faktúra - Operačné stoly

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Operačný stôl mobilný OUCH

Faktúra - Operačné stoly

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Operačný stôl bez vymenitelnej dosky na chirurg. operačnú sálu

Faktúra - Operačné stoly

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Monitory vitálnych funkcií s invazívnym meraním

Faktúra - MVF s invazívnym meraním

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Monitory vitálnych funkcií s invazívnym meraním

Faktúra - MVF s invazívnym meraním

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 06,07/2020 OAMIS

Faktúra - SP 06,07/2020

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

USG penosné

Faktúra - USG prenosné

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

USG penosné

Faktúra - USG prenosné

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,064 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

USG rádiologické

Faktúra - USG rádiologické

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

USG rádiologické

Faktúra - USG rádiologické

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

USG interné

Faktúra - USG interné

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

USG interné

Faktúra - USG interné

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79,588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

USG gynekologické

Faktúra - USG gyn

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

USG gynekologické

Faktúra - USG gyn

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

DPH k FA č. 010200163 (SP 06,07/2020 OAMIS)

Denníky - interné doklady (DPH k SP 06,07/2020 OAMIS)

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
43,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

DPH k FA č.010200218 (SP 08,09/2020 OAMIS)

Denníky - interné doklady (DPH k SP 08,09/2020 OAMIS)

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
18,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

DPH k FA č.010200218 (SP 08,09/2020 OAMIS)

Denníky - interné doklady (DPH k SP 08,09/2020 OAMIS)

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
18,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Stavebné práce 08,09/2020 OAMIS

Faktúra - SP 08,09/2020

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Stavebné práce 08,09/2020 OAMIS

Faktúra - SP 08,09/2020

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mobilný digitálny RTG prístroj

Faktúra - Mobilný digitálny RTG prístroj

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Faktúra - Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Faktúra - Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2021
Názov

DPH k SP - Naviac práce z ušetreného VO (k FA č. 010200304)

Kontrolný výkaz DPH - 11/2021

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

DPH k SP - Naviac práce z Rezervy (k FA č. 010200304)

Kontrolný výkaz DPH - 11/2021

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
5,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

DPH k SP - Dofakturovanie SP (k FA č. 010200304)

Kontrolný výkaz DPH - 11/2021

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
Vranovská nemocnica, a.s.
Žiadaná suma
298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Stavebné práce - Naviac práce

Faktúra - Stavebné práce ZoD č. EU25VTREK1

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Stavebné práce - Naviac práce

Faktúra - Stavebné práce ZoD č. EU25VTREK1

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

Stavebné práce - Dofakturovanie

Faktúra - Stavebné práce ZoD č. EU25VTREK1

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

CT prístroj

CT prístroj

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CT prístroj

CT prístroj

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Digitálny skiagrafický RTG prístroj

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Mobilný RTG prístroj s C-ramenom

Mobilný RTG prístroj s C-ramenom

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2021
Názov

Energetický certifikát

Faktúra - Energetický certifikát

Vlastník dokladu
Vranovská nemocnica, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
390 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov IČO
Názov
Vranovská nemocnica, a.s.
IČO
47249021
Názov
FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka
IČO
45497095
Názov
Unique Medical, s. r. o.
IČO
46729429
Názov
BETPRES, s.r.o
IČO
31684343
Názov
BLUEMED s.r.o.
IČO
51835827
Názov
Siemens Healthcare s. r. o.
IČO
48146676
Názov
Artspect spol. s r. o.
IČO
47760265
Názov
R A D I X spol. s r.o.
IČO
00615803
Názov
ULTRAMED s.r.o.
IČO
36638404
Názov
DELWAY s.r.o.
IČO
47993669
Názov
MEDIS Nitra, spol. s r.o.
IČO
36531774
Názov
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.
IČO
46378979
Názov
NRSYS s.r.o.
IČO
30997763
Názov
MEDIXRAY, s.r.o.
IČO
34109188
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.